?

Dodaten razlog za nakup programa za obdelavo turistične takse – TAKSE

Dodaten razlog za nakup programa za obdelavo turistične takse – TAKSE
29 maj, 2018

Navkljub povečanem interesu občin po nakupu programa TAKSE SQL smo v nadaljevanju pripravili pomembno informacijo, ki bo prepričala še preostale občine, da pohitijo z nakupom.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list št. 13 z dne 28.02.2018) v 24.členu občino zavezuje, da v primeru neplačila turistične ali promocijske takse zavezancu izroči ali pošlje plačilni nalog. To pomeni, da mora občina zelo natančno evidentirati in sproti zapirati terjatve iz tega naslova. Da bi občinam kar najbolj olajšali poslovanje na tem področju, smo pripravili poseben program Takse SQL. Skupaj s programom Cekin SQL predstavljata celovito rešitev na področju turističnih taks za občine. Od avtomatskega zajema nočitev, izračuna terjatev, elektronskega zapiranja le teh, pa do izstavitve opominov s plačilnimi nalogi.

Za lažjo odločitev glede nakupa programa še kratek pregled vsebine programa Takse SQL. 

Program preko spletnega portala https://www.obcina.si/eturizem, na katerem se občina registrira, avtomatsko pridobiva podatke o izvajalcih nastanitvene dejavnosti, register nastanitvenih obratov in seznam nočitev. 

Osnovne funkcije programa Takse:

 • prevzem podatkov o registru nastanitvenih obratov, izvajalcih nastanitvene dejavnosti ter seznamu nočitev,
 • oblikovanje šifranta taks, kategorij objektov, odstotka promocijske takse, oprostitev,
 • izračun terjatve ter oblikovanje dokumenta (računa) v programu za fakturiranje Cekin SQL,
 • s pomočjo programa za fakturiranje Cekin SQL 
  • pripravimo obvestila (tudi UPN QR obrazca) izvajalcem nastanitvene dejavnosti,
  • ob prevzemu izpiska iz UJP.Net-a avtomatično zapiramo dokumente ,
  • pripravimo opomine,
  • pripravimo ustrezne temeljnica in opravimo prenos v program za vodenje glavne knjige – Kraljica SQL,
  • je v primeru rednega evidentiranja plačil v vsakem trenutku na voljo podatek o višini promocijske takse, ki jo moramo prenakazati na proračunski račun.


Cena programa brez DDV znaša:

ProgramCena
TAKSE SQL, ver. 2.500890,00 EUR

K ceni je potrebno prišteti še 22 % davka na dodano vrednost.

Stopite v kontakt z nami na telefonsko število 01/2573 781  ali na info@grad.si in z veseljem bomo pripravi ustrezno ponudbo.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com