?

Obrazec M-4 za leto 2017

Obrazec M-4 za leto 2017
30 april, 2018

V skladu z določbami Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1 je za obdobja po 1. januarju 2017 prenehala obveznost delodajalcev kot zavezancev za prijavo podatkov o osnovah, da za delavce v delovnem razmerju posredujejo prijavo podatkov o osnovah na obrazcu M-4. Prijave o osnovah bo za delavce v delovnem razmerju zavod oblikoval sam na podlagi podatkov, ki jih delodajalci sporočijo na obračunih davčnega odtegljaja oziroma na obrazcu REK-1 Finančni upravi Republike Slovenije.

V skladu s četrtim odstavkom 203. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1, ki je veljal do 31. 12. 2012, so bili delodajalci dolžni zavodu enkrat letno posredovati potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih. Delodajalec je bil dolžan posredovati kopijo tega potrdila tudi zavarovancem, za katere je plačeval prispevke delodajalca. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, ki velja od 1. 1. 2013 dalje, te obveznosti delodajalcev ne ureja.

POMEMBNO ZA OBČINE !!!!
Obveznost sporočanja podatkov, potrebnih za oblikovanje prijave podatkov o osnovah ter sprememb ter podatkov na obrazcu REK-1 pa NE velja za Centre za socialno delo (razen za svoje zaposlene), ki imajo še vedno dolžnost (po 31. in v zvezi s 43. členom ZMEPIZ-1), da za zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi predpisov (npr. DRUŽINSKI POMOČNIKI), vložijo prijavo podatkov na obrazcu M-4, kot so to delali do vključno leta 2016. Skladno s tem so občine, ki obračunavajo in izplačujejo delno plačilo za izgubljeni dohodek (torej izplačilo družinskim pomočnikom), dolžni podatke o osnovah posredovati na pristojne centre za socialno delo. Podatke zberete na enak način, kot ste jih zbirali do vključno leta 2016 in jih posredujte na pristojni Center za socialno delo.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com