?

Pergament

SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČILNIC IN POGODB

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program Pergament - spremljanje realizacije naročilnic in pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Pergament

Omogoča:

 • vnos naročilnic, veljavnih pogodb z dobavitelji, aneksov in zahtevkov
 • izpis naročilnice za dobavitelja
 • izpis seznama pogodb, aneksov, trajnih pogodb, naročilnic, zahtevkov po podpisnikih, dobaviteljih in statusu
 • spremljanje statusa (za podpis, podpisana, zavrnjena, odposlana, zaključena)

  • elektronsko potrjevanje naročilnic,
  • elektronsko podpisovanje PDF dokumentov,
  • elektronsko parafiranje pogodb in aneksov ,
  • zajem (skeniranje), prikaz in izpis slike posameznega dokumenta,
  • izpis evidenčnih poročil po statusu in za izbrano obdobje,
  • izpise po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih in stroškovnikih,
  • avtomatsko zaključevanje pogodb in naročilnic ob prevzemu obveznosti, na podlagi prejetega računa v programu Meč (prejete fakture),
  • zaključevanje nerealiziranih pogodb in naročilnic,
  • elektronsko obveščanje o pogodbah in garancijah, ki jim je potekla veljavnost,
  • izvoz podatkov in poročil v PDF, DBF, TXT, TIF, ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti,
  • povezavo z Gradovimi programi Krona (plan in bilance), Kraljica (glavna knjiga s saldakonti)  in Meč (prejeti računi),
  • pregled realizacije (spremljanje predobremenitev) po proračunskih postavkah in kontih za proračunske uporabnike (v povezavi s programi Krona – plani, Meč – prejeti računi,  Kraljica – glavna knjiga s saldakonti).
  • vnos datuma predvidenega plačila na pogodbi/naročilnici,
  • vnašanje zabeležk komunikacije s partnerji,
  • pogodbe za obročno plačevanje,
  • pregledi po partnerjih,
   • Komunikacija s partnerjem – zbir zapiskov o partnerju, kot so poslana in prejeta pošta, naročilnice in pogodbe, izdani in prejeti računi, ostali dokumenti poslovnega partnerja,
   • Zabeležke – pregled vseh aktivnih zapiskov,
   • Prejeti in izdani računi – pregled računov s prilogami (evidentirano v programu za evidenco prejetih računov Meč in pripravo izdanih računov Cekin),
   • Poslana in prejeta pošta – pošta s prilogami, evidentirana v programu za evidenco prejete in poslane pošte Pisar,
   • Pogodbe – kupci – pregled pogodb za obročno zaračunavanje s prilogami (evidentirano v programu za pripravo izdanih računov Cekin),
   • Postavke izdanih računov – pregled zaračunanega blaga in storitev kupcu (evidentirano v programu za pripravo izdanih računov Cekin),
   • Naročilnice in pogodbe – dobavitelji – seznam naročilnic in pogodb,
   • Naročila materiala in izdelkov – zajema zbirne in analitične podatke naročil dobaviteljem (evidentirano v programu za spremljanje naročil Gilda).
  • pregledi po stroškovnih nosilcih,
  • pregledi po stroškovnikih, proračunskih postavkah in podobno.

  Naročilnice lahko pošiljate tudi po elektronski pošti in v tem primeru nanjo vključite tudi sliko podpisnikovega podpisa (skeniran podpis) in žiga, v skladu z dodeljenim pooblastilom za podpis.

  Na izpis naročilnice lahko vključite  tudi dobavne  pogoje in način plačila ter različne klavzule.

Povezani programi:

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

Prejeti računi v programu MEČ postanejo priročna evidenca prejetih faktur z enostavno uporabo. Glavna prednost je elektronska likvidacija računov in knjiženje plačil, izmenjava podatkov z ebanko in glavno knjigo, z uporabo digitalnega podpisa. Povezljivi moduli: eMEČ, MEČ za podpisnike, KRALJICA, eBanka.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Pisar

Pisar

SPREMLJANJE EVIDENCE POSLANE IN DOSPELE POŠTE

Namenjen spremljanju evidence poslane in dospele pošte.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com