?

Pomembna informacija glede poračuna v javnem sektorju

Pomembna informacija glede poračuna v javnem sektorju
25 september, 2017

Spoštovani!

V ponedeljek, 25.9.2017 je bilo na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavljeno dodatno pojasnilo glede odprave anomalij na delovnih mestih v javnem sektorju (pojasnilo se nahaja na spletni strani MJU, podstran Plače v javnem sektorju. Aktualno v zvezi s plačnim sistemom, Dopolnitev pojasnila z dne 25.9.2017 ).

Pojasnilo vsebuje 6 točk, od katerih prvih 5 opisuje različne primere upoštevanja poračuna, medtem ko zadnja točka pojasnila predpisuje način poročanja poračuna v sistem ISPAP. Zapisano je “
Ker pri odpravi anomalij ne gre za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače, šifer A900, B900, itd. za poročanje ni mogoče uporabiti.”

Omenjeno pojasnilo dejansko povzema opis šifer 900 iz metodologije, vendar je težava nastala pri izvedbi posameznih poračunov za obdobje zadnjih 12 mesecev, saj datoteke ISPAP ni bilo možno oddati, ker je bila zahteva, da mora biti pri večini šifer skupine A, B, E, G, O (razen šifer s številko 900 – A900, B900, E900, G900, O900) poleg bruto zneska tudi obvezno zapisano število ur. Dejstvo je, da se pri veliki večini poračunov poračuna samo bruto znesek, število ur pa je bilo pravilno vnešeno in upoštevano, tako da pri poračunu ni podatka o številu ur.

Nekaj mesecev v letu 2014 (takrat se je predpisalo, da se šifre na 900 uporabljajo samo za poračune, starejše od 13 mesecev) je AJPES dejansko zavračal oddajo ISPAP datoteke. Ko pa je bil AJPES informiran o nezmožnosti izvedbe poračuna brez števila ur, je enostavno napako prekvalificiral v opozorilo in takšno datoteko je bilo možno oddati.

Glede na zapisano dodatno pojasnilo glede uporabe šifer 900 pri tokratnem poračunu je bilo pričakovati, da so smiselno spremenili kontrolo, tako da bi bilo možno za obdobja do zadnjih 12 mesecev na originalne šifre (npr. A010 – redno delo) poročati bruto zneske brez števila ur.

Na žalost smo omenjeno preverili na dan 25.9.2017, vendar je bila datoteka zavrnjena, ker npr. pri šifri A010 in mesec avgust 2017 ni bilo podatka o urah. Dodatna nejasnost se je pojavila tudi pri kontroli novih delovnih mest, ki skladno z aneksi veljajo od 1.7.2017 (npr. J026026-TAJNIK VIZ), saj je bila datoteka enako zavrnjena, ker omenjena šifra delovnega mesta ne obstaja (obračun je bil za obdobje september 2017, omenjeno delovno mesto pa se nahaja v novem katalogu delovnih mest). Vsekakor upamo, da so na AJPES-u v fazi priprave novih kontrol (tako šifer kot delovnih mest), tako da bomo podatke lahko ustrezno poročali.

Glede na zapisano v dodatnem pojasnilu MJU bomo v programu Vitez ustrezno spremenili  izpis Informativni izračun poračuna -JU 2017, kjer bomo dodali nov izpis, kjer bodo za mesec julij in avgust prikazani informativni zneski poračuna za vsako šifro vrste prejemka, ki ste ga določili v naboru. Posledično se bo število postavk močno povečalo, vnos le teh k septembrski plači pa bo precej obsežen.

Ustrezno bomo dopolnili tudi program, ki bo sedaj poleg priprave novih pogodb to množico vrst prejemkov za poračun prenesel v sam obračun plač za mesec september. Program je seveda še vedno na voljo za naročilo. Cena programa znaša 940,00 EUR + DDV.

Naše tokratno obvestilo je namenjeno vsem uporabnikom, ki so že pričeli z vnosom podatkov o poračunu v septembrske plače na način, kot je bil predpisan tudi pri poračunu nesorazmerij (takrat je bil predpis, da se za poračun lahko uporabijo šifre 900). 

Predlagamo, da počakate na pripravo nove verzije programa Vitez ter dodatnega programa. Omenjeno dopolnitev bomo pripravili takoj, ko bomo dobili ustrezne informacije s strani AJPES-a glede oddaje ISPAP datoteke in vas o tem tudi obvestili.

Lep pozdrav!

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com