?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2018

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2018
15 januar, 2018

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2018.

 • VITEZ, KOČIJA

  • V Uradnem listu št. 79/2017 z dne 28.12.2017 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (REK obrazci), ki s 1.1.2018 uvaja dodatna polja na analitičnem REK obrazcu za potrebe prikaza analitičnih stroškov na službeni poti ter povračil stroškov z začasno napotitvijo na delo v tujino. Na osnovi 2. člena pravilnika se podatki v novih poljih prvič poročajo v mesecu aprilu ločeno za izplačila v januarju, februarju in marcu. Pridobili smo tudi uradni odgovor Ministrstva za finance glede načina poročanja, ki predvideva, da bomo morali v mesecu aprilu 2018 ločeno za vsak mesec posebej (januar, februar, marec) na REK-1 pod šifro 1190 analitično poročati podatke.

   Glede na zapisano predlagamo, da v programu za obračun plač VITEZ v šifrantu vrst prejemkov na šifrah, ki so namenjene izplačilu stroškov na službeni poti v zavihku Ostalo v polju Analitični REK1 pred oznako B06 vpišete znak X (npr. XB06). Tako program do vnosa novih šifer stroškov na službeni poti na analitični REK obrazec teh stroškov NE bo prikazoval. Za to obdobje in te podatke bo potrebno v mesecu aprilu 2018 REK obrazce pripraviti v programu za vodenje  potnih nalogov – KOČIJA. Podrobnejša navodila glede analitičnega poročanja stroškov na službeni poti vam bomo posredovali predvidoma v mesecu aprilu 2018, ko naj bi FURS pripravil točna navodila.

   Vsem uporabnikom programa za vodenje potnih nalogov – KOČIJA pa predlagamo, da za vsa izplačila stroškov na službeni poti v mesecu januarju, februarju in marcu NE oddajo obrazca REK-1, saj bomo morali v mesecu aprilu 2018 za vsa izplačila v letu 2018 ločeno po mesecih posredovati obrazec REK-1 z ločenimi stroški na službeni poti. Podrobna navodila vam bomo posredovali v mesecu aprilu 2018.

  • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2018 obvestiti o nakazilih v letu 2017. Kot v preteklih letih bo FURS predvidoma po 15.01.2018 pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke.

  • skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2017 – december 2017).

  • v Uradnem listu št. 75/2017 je bil objavljen Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ki je podaljšal veljavnost ukrepa  »je delodajalec, ki v obdobju iz 4. člena tega zakona sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo« podaljšal do 31.12.2019, hkrati pa podaljšuje tudi »zamrznitev« oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje za osebe, starejše od 60 let in osebe, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine (156. člen ZPIZ-2).

  • v skladu z veljavno zakonodajo morajo uporabniki iz javnega sektorja do 18.01.2018 poročati kadrovski načrt zaposlenih na dan 01.01.2018. XML datoteko s podatki o kadrovskem načrtu pripravite na enak način kot ob prejšnjih poročanjih.

 • MUŠKETIR, VIZIR

  • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2018 posredovati zahtevane podatke. Program Vizir omogoča pripravo datoteke VIRPN2.DAT, program Mušketir datoteki VIRODIV.DAT ter VIROPR.DAT (program Mušketir SQL tudi datoteko VIROPRKM.DAT), za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki. Pri pripravi datoteke VIRPN2 bodite pozorni predvsem uporabniki, ki imate sklenjeno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Prvi osebni zavarovalnici d.d., saj je spremenila oznako načrta v PN PRVA kolektivno. Oznako načrta spremenite v meniju Nastavitev.Nastavitve programa.Zavarovanje.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com