Dostop do Nadgradnje programov za registirane uporabnike
GRADOVIH OKEN

Vnesite zadnji del sklicne številke
(iz zadnje Gradove fakture)
Vnesite srednji del sklicne številke
(iz zadnje Gradove fakture)
Navodilo za uporabo:
Vnesite podatke o sklicni številki iz zadnje fakture.