Dostop do Nadgradnje SQL programov za registirane uporabnike
GRADOVIH OKEN

Vnesite zadnji del sklicne številke
(iz zadnje Gradove fakture)
Vnesite srednji del sklicne številke
(iz zadnje Gradove fakture)
Navodilo za uporabo:
Vnesite podatke o sklicni številki iz zadnje fakture.