?

Avtomatizirano spremljanje obračuna turističnih taks za občine

Avtomatizirano spremljanje obračuna turističnih taks za občine
5 december, 2017

Privlačnost Slovenije kot turistične destinacije in nove informacijske storitve so botrovale k novim priložnostim za turiste, ponudnike turističnih zmogljivosti, kot tudi občine in druge državne inštitucije. Število turističnih kapacitet in obiska strmo narašča, hkrati pa modernizacija ustvarja nove priložnosti za nadaljnji razvoj turizma pri nas.

Tudi naša vlada se zakonodajno prilagaja spremembam na področju poročanja podatkov o gostih in prenočitvah ter spremljanju obračuna in plačila turistične takse. Po novem bo poročanje centralizirano preko spletnega portala AJPES.

V ta namen je AJPES  1.12.2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah, skladno s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2.členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov, vse zavezance za poročanje pa zakonsko obvezuje k registraciji nastanitvenih objektov v register in k oddaji podatkov o nočitvah najkasneje do 28.2.2018.

Program je zanimiv za občine, ki trenutno podatke o prenočitvah prejemajo neposredno od zavezancev in zato nimajo ažurnega pregleda nad prilivi in terjatvami iz naslova turističnih taks. Odslej bodo vse občine te podatke prejele preko AJPESA v elektronski obliki za nadaljnjo obdelavo.

V podjetju GRAD d.d. bomo posebej za občine razvili program, ki bo olajšal in avtomatiziral postopek obračuna turističnih taks glede na število nočitev. Program bo poskrbel za prevzem in hrambo posredovanih podatkov o nočitvah in v programu za fakturiranje Cekin SQL enostavno zapisal terjatev iz naslova turistične takse, za vsakega zavezanca posebej.

Glavne prednosti za občine:

  • Elektronsko evidentiranje prilivov,
  • Natančno knjiženje turistične takse v finančno-računovodske evidence,
  • Spremljanje zapadlih obveznosti,
  • Opominjanje o neplačanih taksah.

Program bo deloval v kombinaciji s programom Cekin SQL. V kolikor programa Cekin SQL še ne uporabljate in želite digitalizirati postopek obračuna turističnih taks, nas kontaktirajte na info@grad.si ali pokličite na 01/ 25 73 781  in pripravili vam bomo zanimivo ponudbo.

S programom smo v razvijalni fazi in usklajevanju za izmenjavo datotek z AJPES-om in vas bomo pravočasno obvestili, ko bo program na voljo.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com