?

AVTOMATIZACIJA – priložnost ali katastrofa?

AVTOMATIZACIJA – priložnost ali katastrofa?
27 junija, 2019

Roboti in računalniki so vedno boljši pri opravljanju človeških opravil. To je verjetno dobro za gospodarstvo – vendar obstajajo tudi resne skrbi.

Oxford Economics, globalno analitično podjetje, napoveduje, da bodo stroji v naslednjem desetletju prevzeli približno 20 milijonov delovnih mest v proizvodnih dejavnostih po vsem svetu. To pomeni, da bi lahko roboti prevzeli delo, ki ga sedaj opravlja približno 8,5% svetovne proizvodne delovne sile. Enostransko gledano zelo zaskrbljujoč podatek, a vendar po drugi strani ugotavljajo tudi, da prehod na robote ponavadi ustvari nova delovna mesta tako hitro, kot jih z avtomatizacijo ukinja.

Uporaba robotov je v porastu: na tej točki vsak nov nameščeni robot v povprečju nadomesti 1,6 proizvodnih delavcev. Seveda ne gre za revolucionarno novost v proizvodnji, saj je avtomatizacija že zelo dolg trend v industriji, ki se še posebno močno odraža v avtomobilski industriji, ki je na primer v letu 2016 uporabljala kar 43% robotov na svetu. Toda roboti postajajo cenejši od mnogih delavcev, deloma zaradi padajočih stroškov proizvodnje in vzdrževanja strojev. Povprečna cena na enoto pri nakupu robotov se je po podatkih Oxford Economics med letoma 2011 in 2016 zmanjšala za 11%. Vse bolj so sposobni delovati v kompleksnejših procesih in različnih kontekstih.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Nobena ekskluzivna novost ni niti to, da se hkrati z avtomatizacijo, vedno intenzivneje uvaja informatizacija praktično vseh dejavnosti, tako proizvodnih kot tudi storitvenih dejavnosti in javnega sektorja, ki pa ni nič drugega, kot avtomatizacija informacijskih procesov. Živimo v obdobju, ko informacije potujejo izjemno hitro in v velikih količinah, a izziv, ki nam ga takšna dinamika prinese, je sposobnost zajetja in dovolj hitra obdelava informacij. Se pravi, da smo sposobni v koraku z visoko dinamiko prejemanja podatkov te tudi primerno filtrirati, obdelati in analizirati. Enostavno povedano, da smo sposobni sporočilo razumeti in adekvatno odreagirati. V informacijski dobi, v kateri se nahajamo, to seveda veliko hitreje in ceneje od nas počnejo roboti in računalniki oziroma programska oprema s katero ti stroji operirajo.

Največkrat se učinkovitost avtomatizacije meri s kazalcem, koliko delavcev smo nadomestili z uvedbo avtomatizacije oziroma informatizacije v delovni proces. Pa je to res pravi kriterij ter ali smo res tega delavca nadomestili in ne nazadnje se postavlja vprašanje, kam s tem delavcem? Najprej v ospredje skoči velik »hura« za gospodarstvo, saj so se proizvodni stroški s tem znižali, potem pa nas strezni hladen tuš, ko na prvi pogled ugotovimo, da imamo sedaj višek delovne sile, saj smo jo nadomestili z roboti in računalniki. Toda ali je temu res tako?

Kot smo že uvodoma izpostavili ugotovitve podjetja Oxford Economics, avtomatizacija ustvarja nova delovna mesta z enako dinamiko kot jih ukinja. Pod črto, avtomatizacija ne ukinja delovnih mest, ampak jih preoblikuje. Delavec, katerega delo se avtomatizira in informatizira, se dejansko razbremeni rutinskega dela in ponavljajočih se procesov. S tem, ko na robote in računalnike prenesemo ta del bremena, je delavec več časa na voljo za druga, koristnejša in kreativnejša dela, ki dejansko nosijo dodano vrednost.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Računalniki opravijo zajem podatkov in jih nato filtrirajo, obdelajo in analizirajo. A to naredijo po »navodilih« oziroma nastavitvah človeka. Še vedno je človek tisti, ki razmišlja in odloča. Človek na koncu prejme čisto informacijo in na podlagi nje sprejme odločitev. Če poskusimo metaforično predstaviti situacijo: naloga robotov in računalnikov je, da raztegnejo mreže, ujamejo ribe, jih pripeljejo na obalo, očistijo, pripravijo in servirajo. Še vedno pa je na človeku, da z jedilnika sam izbere, katero ribo in kako pripravljeno jo želi pojesti.

Torej avtomatizacija in informatizacija ne izločujejo človeškega faktorja iz igre, temveč zgolj igrajo po pravilih, ki jih postavlja človek. Prednost avtomatizacije ni v zmanjševanju stroškov, zato ker ta nadomesti delovno silo, temveč je prednost avtomatizacije zmanjševanje stroškov na način, da se delavca razbremeni, da je njegovo delo pohitri in da se zmanjšajo možnosti za pojavljanje napak v procesih, rutiniranem in ponavljajočem se delu.Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na

01 25 73 781 ali info@grad.si.


Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

 

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com