?

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program VITEZ - obračun plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilo regresa zaposlenim v gospodarskih družbah ali javnem sektorju.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Vitez

Omogoča:

 • obračun plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • obračun bonitet, dodatkov, razlik do minimalne plače, obračun razlik do osnove za plačilo prispevkov in neplačanih odsotnosti
 • elektronski prevzem podatkov o opravljenih delovnih urah
 • elektronski prevzem eBOL in neposredna oddaja eNDM v povezavi s programom BOLNIŠKI LISTI
 • pripravo REK obrazcev in posredovanje teh na portal eDavki (REK-O)
 • pripravo plačilnih nalogov in pošiljanje preko spleta oziroma elektronske pošte
 • istočasno ali ločeno izplačilo različnih tipov prejemkov
 • elektronsko pošiljanje plačilnih list in drugih izbranih izpisov zaščiteno z gesli in usklajeno z GDPR
 • povezave in izmenjave podatkov z drugimi programi iz sistema Grad


  OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV

  Tako gospodarske družbe kot subjekte iz javnega sektorja sestavljajo in tvorijo njihovi zaposleni, ki s svojim delom izpolnjujejo osnovni smisel določene pravne osebe, za opravljeno delo pa prejemajo plačilo. Program Vitez omogoča obračun plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilo regresa zaposlenim v gospodarskih družbah ali javnem sektorju. Poleg naštetih izplačil omogoča še obračun bonitet, dodatkov, razlik do minimalne plače in neplačanih odsotnosti.

  Pred izvedbo obračuna lahko v program Vitez elektronsko prevzemamo podatke za obračun plačil iz drugih programov oziroma aplikacij, kot so recimo sistemi za beleženje izrabe delovnega časa oziroma evidentiranje prisotnosti zaposlenih (priporočamo program Tempus), na drugi strani pa po opravljenem obračunu program omogoča elektronsko pošiljanje plačilnih list in drugih izbranih izpisov zaščitenih z gesli in skladno z GDPR. Program Vitez samodejno pripravi REK obrazce in jih lahko odložimo na portal eDavki neposredno iz programa.

  Program Vitez poskrbi za pravilno izveden postopek in izpeljavo vse potrebnih korakov, poskrbi pa tudi za to, da ne pozabimo pripraviti potrebnih dokumentov in oddati zahtevanih poročil, ki sledijo obračunom. Poleg tega nam v zaključnem koraku omogoča pripravo plačilnih nalogov in posredovanje le-teh v spletno banko ali UJPnet. Programu nam omogoča istočasno ali ločeno izplačilo različnih tipov prejemkov.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  CELOVIT INFORMACIJSKI SISTEM

  Z vzpostavitvijo celovitega sistema omogočimo pretok informacij in vsebine iz drugih programskih modulov sistema GRAD v program Vitez, ki s pripravljenimi podatki poskrbi za hitrejši in učinkovitejši obračun izplačil zaposlenim. To pomeni, da se večina elementov, ki so potrebni za obračun izplačil že elektronsko prenese v program Vitez, kjer se dokončno izpelje obračun:

  • Oproda (kadrovska evidenca zaposlenih) – vodenje kadrovske evidence s hitrim in enostavnim dostopom do informacij o zaposlenih v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov
  • Vizir (dodatno pokojninsko zavarovanje) – vodenje in obračun premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju
  • Tempus (evidenca prisotnosti zaposlenih) – evidenca prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju z naprednimi funkcijami za ažurno in zakonsko skladno registracijo delovnega časa
  • Kočija (obračun potnih nalogov) – obdelava in izdaja potnih nalogov s samodejnim obračunom dnevnic in kilometrin
  • eOdobritve (odobravanje dopustov in službenih poti) – spletni program, ki je namenjen zahtevkom in odobravanju različnih odsotnosti zaposlenih
  • Bolniški listi (prevzem eBOL in oddaja eNDM) – elektronski prevzem bolniških listov in neposredna oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  ENOSTAVNA EVIDENCA IN OBRAČUN DELOVNEGA ČASA | TEMPUS

  Za vodenje evidence delovnega časa zaposlenih predlagamo program Tempus, ki je odlična rešitev za natančno spremljanje prisotnosti zaposlenih, tako v manjših kot tudi v večjih organizacijah, kjer je prisotnost zaposlenih urejena s kolektivno pogodbo in različnimi pravilniki o delovnem času. Popolna kompatibilnost in povezljivost s programom Vitez omogoča enostaven elektronski prevzem podatkov o opravljenih delovnih urah in samodejno izpolnitev podatkov za obračun plač.

  evidenca delovnega časa

  Program je pripravljen v skladu z domačno in evropsko zakonodajo.


  PREVZEM eBOL IN ODDAJA eNDM | BOLNIŠKI LISTI

  Programska rešitev BOLNIŠKI LISTI deluje v povezavi s programom VITEZ in je namenjena elektronskemu prevzemu bolniških listov iz modula eBOL in neposredni oddaji zahtevkov za povračilo (refundacijo) nadomestil preko modula eNDM. Po prevzetju elektronskega bolniškega lista, program na osnovi števila tedenskih ur na pogodbi o zaposlitvi ustrezno izračuna število ur na dan.

  eBOL

  Program deluje v neposredni povezavi z moduloma eBOL ter eNDM, ki sta del spletnega portala SPOT (eVEM).


  OBRAČUN IN IZPLAČILO AVTORSKEGA ALI POGODBENEGA DELA | MUŠKETIR

  Poleg programske rešitve za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja imamo v sistemu GRAD tudi rešitev za obračun in izplačilo pogodbenega ali honorarnega dela fizičnim osebam (avtorskih honorarjev, izplačil po podjemnih pogodbah, izplačil za študentsko delo) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

  evidenca delovnega časa

  Program omogoča neposredni prenos REK obrazcev na spletni portal eDavki.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Vitez je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • obračun plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres, jubilejna nagrada, odpravnina…)
  • obračun na osnovi tekočega meseca ali na osnovi preteklih obračunov (pretekli mesec, trimesečno povprečje, preteklo leto), s primerjavo glede na tekoči mesec
  • obračun bonitet, dodatkov nad uredbo vlade, razlik do minimalne plače ter minimalne osnove, neplačane odsotnosti
  • ročni vnos ali elektronski prevzem podatkov o opravljenih delovnih iz drugih aplikacij (priporočamo program Tempus)
  • priprava podatkov za istočasna ali ločena izplačila različnih tipov prejemkov (npr. plače, regres, jubilejna nagrada, odpravnina)
  • priprava datoteke s plačilnimi nalogi za prenos preko spleta oziroma elektronske pošte
  • možnost uporabe prednastavljenih kombinacij prispevkov za različne tipe zaposlitev (npr. zaposleni za določen in nedoločen čas, družinski pomočnik, javna dela)
  • pošiljanje plačilnih list in izbranih izpisov direktno na elektronske naslove prejemnikov zaščiteno z gesli in skladno z GDPR (obvestilo o letnih prejemkih, obvestilo o posredovanih vzdrževanih članih…)
  • priprava in izpis rekapitulacije za tekoči mesec (po delovnih razmerjih, stroškovnih mestih in nosilcih ter za celo podjetje)
  • izpis delovne dobe zaposlenih na izbrani datum
  • priprava in izpis kumulativ za poljubno obdobje (po zaposlenih, stroškovnih mestih, nosilcih)
  • avtomatski obračun in prikaz dodatkov za delovno dobo ter ostalih dodatkov
  • priprava obrazcev (REK-O, ISPAP, obrazec ZAP/M)
  • priprava podatkov za statistična poročila
  • priprava XML datotek za posredovanje podatkov na FURS, AJPES
  • priprava podatkov o izplačilih za prenos XML datotek na banke, UJPnet
  • elektronski prevzem bolniških listov (eBOL) in elektronska priprava ter neposredna oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače (eNDM)
  • izpis vseh plačilnih nalogov, z možnostjo izbire transakcijskega računa obremenitve
  • spremljanje kreditov, članarin in drugih odtegljajev zaposlenih
  • vodenje osnovne kadrovske evidence zaposlenih (razširjen obseg omogoča program Oproda)
  • izpis evidenčne kartice zaposlenega in  kadrovskih podatkov po številnih parametrih
  • povezave s programi Vizir (obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja), Kočija (potni nalogi), Tempus (evidenca delovnega časa), Oproda (kadrovska evidenca)
  • priprava temeljnic za prenos v Kraljico (vodenje glavne knjige s saldakonti)

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Bolniški listi

Bolniški listi

BOLNIŠKI LISTI IN REFUNDACIJE

Elektronski prevzem bolniških listov z eBOL in oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače na eNDM.

Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco.

Vizir

Vizir

VODENJE IN OBRAČUN PREMIJ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

namenjen vodenju in obračunu premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com