?

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program TEMPUS - evidenca prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju z naprednimi funkcijami za ažurno in zakonsko skladno registracijo delovnega časa.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Tempus

Omogoča:

 • evidenco delovnega časa s povezavo na registrator prisotnosti iTEMPUS
 • evidenco delovnega časa primerno za javni in gospodarski sektor
 • enostavno urejanje podatkov in priprava obračunov (redne ure, nadure, prevoz in prehrana)
 • določitev urnikov skladno z internim pravilnikom
 • vodenje sklada ur in nadur in preračun prekomernih ur
 • evidenco delovnega časa skladno z domačo in evropsko zakonodajo
 • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajnimi zahtevami
 • napreden sistem nivojev, pooblastil in odgovornosti
 • neposredni prevzem elektronskih bolniških listov s programom BOLNIŠKI LISTI
 • pripravo prometnih podatkov in prenos v program za obračun plač VITEZ
 • elektronsko hrambo evidence
 • samodejno pripravo in posredovanje poročil zaposlenim o izrabi delovnega časa


  EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH – REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

  Za vsakega delodajalca je vodenje evidence delovnega časa obvezujoče na podlagi domače zakonodaje, ki je urejena z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o evidencah na področju socialne varnosti. Program Tempus je usklajen z vsemi zakonodajnimi zahtevami in je odlična rešitev za natančno spremljanje prisotnosti zaposlenih, tako v manjših kot tudi v večjih organizacijah. V prvi vrsti omogoča beleženje prihodov, odhodov in odmorov. S predhodno določitvijo urnikov, urnih postavk in ostalih podatkov skladnih s pravilniki podjetja, program sam opozarja na morebitne nepravilnosti in potrebne popravke. Vnašanje urnikov in povezanih podatkov v program je zelo enostavno in uporabniku prijazno, tako da programersko poseganje ni potrebno. Podatki se lahko vnašajo, popravljalo ali brišejo posamezno ali v paketu.


  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  HRAMBA IN POROČANJE

  Skladno z novimi zakonodajnimi zahtevami, program omogoča elektronsko dolgotrajno hrambo evidence izrabe delovnega časa in ažurno obveščanje zaposlenih oziroma posredovanje poročil o izrabi delovnega časa. Zakon namreč zahteva, da se vsakemu zaposlenemu izroči mesečno poročilo o izrabi delovnega časa ter tedenskih poročil na zahtevo delavca. Program samodejno pripravi popolno poročilo z vsemi dogodki, ki okvirjajo prisotnost zaposlenih na delovnem mestu oziroma njihovo izrabo delovnega časa (prihodi, odhodi, odmori…).


  EVIDENCA SKLADA UR IN NADUR

  S programsko rešitvijo vodimo evidenco sklada ur in nadur, ter samodejni preračun prekomernih rednih ur v nadure ali pa dodajanje odvečnih rednih ur v sklad. In seveda obratno: mogoč je tudi samodejni prevzem ur iz sklada v primeru premajhnega števila mesečnih ur ali avtomatsko dodajanje nadur v redne ure s faktorjem. Poleg tega se izjemno enostavno in hitro ustvari obračun posameznih postavk po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, dodatnem šifrantu ali kombinaciji le-teh.


  SESTAVA REŠITVE PO MERI – CELOVITA EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

  Poleg evidentiranja je program funkcionalno prilagojen za izvajanje pregledov in analiz. S hitrimi ukazi pripravi izpise posameznih urnih postavk, podatkov o prevozu in prehrani, preglede in izpise arhiva ur ali arhiva sklada. V povezavi z nekaterimi drugimi Gradovimi moduli program Tempus omogoča še več možnosti v zvezi odobravanjem odsotnosti, službenih poti, dopustov ter obračunom in izplačilom plač.

  OSNOVNA EVIDENCA Z REGISTRACIJO PRISOTNOSTI

  Poleg osnovne evidence prisotnosti zaposlenih se naše stranke največkrat odločijo tudi za registrator prisotnost iTempus, ki evidenco prisotnosti spremeni v celovito registracijsko postajo za brezskrbno in pravilno beleženje delovnega časa, kar omogoči popolno digitalizacijo evidence delovnega časa zaposlenih, opravljenih nadur, službenih izhodov itd.

  POPOLNA INTEGRACIJA

  Za celovito sistemsko delovanje: od registracije prisotnosti, odobritev odsotnosti, službenih poti, dopustov do obračuna in izplačila plač, svetujemo uporabo povezljivih Gradovih programskih modulov:

  • iTempus – digitalni čitalec prisotnost
  • eOdobritve – odobritev dopustov, službenih izhodov, izrednih prihodov itd.
  • Kočija– obdelava in obračun potnih nalogov
  • Bolniški listi – elektronski prevzem bolniških listov (eBOL)
  • Oproda – ažurna kadrovska evidenca in stanje dopustov
  • Vitez – obračun plač in izmenjava podatkov z evidenco prisotnosti

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se med seboj preprosto povezujejo.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Tempus je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  BOLNIŠKI LISTI IN ZAHTEVKI ZA REFUNDACIJO PLAČ

  Listin o zadržanosti z dela (bolniških listov) zaposleni se ne prejemajo več neposredno od osebnih zdravnikov. Te listine zdravniki preko spletnega portala SPOT (e-VEM) elektronsko posredujejo, delodajalci pa jih sami prevzamejo na omenjenem portalu. Programska rešitev BOLNIŠKI LISTI je namenjena elektronskemu prevzemu bolniških listov iz modula eBOL in neposredni oddaji zahtevkov za povračilo (refundacijo) nadomestil preko modula eNDM. Oba modula sta del spletnega portala SPOT (eVEM), ki ga upravljata Ministrstvo za javno upravo in ZZZS, in omogočata poenostavljeno in neposredno komunikacijo.

  Hkratna uporaba programov TEMPUS in BOLNIŠKI LISTI omogoča dnevno prevzemanje elektronskih bolniških listov, ki se pokažejo tudi v koledarju, hkrati se število ur zadržanosti izračuna na osnovi urnikov zaposlenih. Na osnovi vnesenih urnikov zaposlenih v programu TEMPUS se ob prevzemu podatkov o zadržanosti iz bolniških listov natančno upošteva dneve zadržanosti (krajši delovni čas, delovni dnevi, različna delovna obveznost po dnevih in podobno).

  Sistem programske opreme GRAD neposredno komunicira s spletnim portalom SPOT (eVEM).


  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – GDPR

  Program Tempus in ostali programi podjetja Grad so pripravljeni v skladu s slovensko zakonodajo, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, in z novimi enotnimi pravili za varstvo osebnih podatkov v EU, ki jih določa Splošna uredba Evropske unije o varstvu podatkov.

  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po veljavni zakonodaji.


  FUNKCIONALNOSTI in PREDNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • evidenca delovnega časa TEMPUS s povezavo na registrator prisotnosti iTEMPUS
  • evidenca delovnega časa skladno z zakonodajo
  • evidenca delovnega časa primerna za javni in gospodarski sektor
  • evidenca zaposlenih po stroškovnih mestih, nosilcih ali delovnih nalogih
  • vodenje dnevne prisotnosti zaposlenih (v urah, minutah, sekundah)
  • enostavno urejanje podatkov in priprava obračunov (redne ure, nadure, prevoz in prehrana)
  • neposredni prevzem elektronskih bolniških listov s programom BOLNIŠKI LISTI
  • urejanje prevzetih podatkov na osnovi koledarja delovnih dni
  • celovita priprava prometnih podatkov in prenos v program za obračun plač VITEZ
  • vodenje sklada ur in preračun prekomernih ur
  • priprava za obračun in izplačilo nadur in viškov ur
  • izračun podatkov o prevozu in prehrani glede na prisotnost
  • vnos urnikov (posameznikom in skupinam zaposlenih)
  • izmenjava kadrovskih podatkov in evidenca dopustov s programom za vodenje kadrovske evidence OPRODA
  • elektronsko oz. brezpapirno obdelovanje dopustov in drugih odsotnosti v povezavi s spletnim programom eOdobritve
  • sistem pooblastil in revizijskih sledi
  • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajnimi zahtevami (ZVOP-1, GDPR)
  • izpisi urnih postavk in analiza prisotnosti (prihodi, odhodi, zamude)
  • elektronska hramba evidence ter samodejna priprava in posredovanje poročil zaposlenim o izrabi delovnega časa

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

iTempus

iTempus

REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA

Registrator prisotnosti zaposlenega je elektronska rešitev, namenjena registraciji prihodov in odhodov posameznika. S takojšnjim vpogledom v stanje ur. Vsi dogodki, zabeleženi na registratorju delovnega časa se samodejno prenesejo v program Tempus.

eOdobritve

eOdobritve

ZAHTEVKI IN ODOBRITVE | REGISTRACIJA PRISOTNOSTI | VROČANJE

Spletni program, ki mogoča vnos in odobritev odsotnosti preko transparentnega koledarskega pregleda za dopuste, službene poti, izredne odsotnosti in podobno. Omogoča tudi spletno registracijo prisotnosti za delo od doma ter vročanje dokumentov zaposlenim.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

Kovač

Kovač

CELOVITO IN VITKO VODENJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com