?

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program TEMPUS - evidenca prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju z naprednimi funkcijami za ažurno in zakonsko skladno registracijo delovnega časa.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Tempus

Omogoča:

 • evidenco delovnega časa TEMPUS s povezavo na registrator prisotnosti iTEMPUS
 • enostavno urejanje podatkov in vsi potrebni obračuni (redne ure, nadure, prevoz in prehrana)
 • določitev urnikov skladno z vašim pravilnikom
 • posebno funkcionalnost za delo zunanjih sodelavcev
 • varovanje osebnih podatkov skladno z ZVOP-1 in GDPR
 • napreden sistem pooblastil in odgovornosti
 • enostavno namestitev in vrhunska podpora za uporabnike
 • napredno nadgradnjo funkcionalnosti po meri


  EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH – VSI OBRAČUNI Z ENIM KLIKOM

  Za vsakega delodajalca je vodenje evidence delovnega časa zakonsko obvezujoče. Vendar, kakšno rešitev izbrati in na kakšen način čimbolj zmanjšati možnosti zlorabe? Morda ste do sedaj vodili evidence prisotnosti zaposlenih ročno ali pa želite obstoječo rešitev zgolj nadgraditi ali zamenjati. To je težka naloga, ki jo v podjetju Grad dobro razumemo in naši strokovnjaki vam bodo korektno svetovali. Olajšajte si delo in povečajte dodano vrednost podjetja z Gradovimi lokalnimi in spletnimi rešitvami.

  *Zakonsko zahtevo o vodenju evidenc prisotnosti zaposlenih urejata  Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o evidencah na področju socialne varnosti. 

  Za vodenje evidence delovnega časa zaposlenih predlagamo program Tempus, ki
  je odlična rešitev za natančno spremljanje prisotnosti zaposlenih, tako v manjših kot tudi v večjih organizacijah, kjer je prisotnost zaposlenih urejena s kolektivno pogodbo in različnimi pravilniki o delovnem času. V prvi vrsti omogoča beleženje prihodov, odhodov in odmorov. S predhodno določitvijo urnikov, urnih postavk in ostalih podatkov skladnih s pravilniki podjetja, program sam opozarja na morebitne nepravilnosti in potrebne popravke. Vnašanje urnikov in povezanih podatkov v program je zelo enostavno in uporabniku prijazno, tako, da ni potrebe po programerskem poseganju. Vsi podatki se lahko vnašajo, popravljalo ali brišejo posamezno ali v paketu. 

  Program Tempus vodi evidenco sklada ur in nadur, pri tem pa je možen avtomatski preračun prekomernih rednih ur v nadure ali pa dodajanje odvečnih rednih ur na sklad. In seveda obratno: mogoč je tudi avtomatski prevzem ur s sklada v primeru premajhnega števila mesečnih ur ali avtomatsko dodajanje nadur v redne ure s faktorjem. Poleg tega se izjemno enostavno in hitro ustvari obračun posameznih postavk po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, dodatnem šifrantu ali kombinaciji le-teh. 

  Poleg evidentiranja je program funkcionalno prilagojen za izvajanje pregledov in analiz. S hitrimi ukazi pripravi izpise posameznih urnih postavk, podatkov o prevozu in prehrani, preglede in izpise arhiva ur ali arhiva sklada. V povezavi z nekaterimi drugimi Gradovimi moduli program Tempus omogoča še več možnosti v zvezi odobravanjem odsotnosti, službenih poti, dopustov ter obračunom in izplačilom plač, kar je predstavljeno v nadaljevanju.


  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po trideset letih sodelovanja z več kot 500 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  SESTAVA REŠITVE PO MERI – CELOVITA EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

  Vsak Gradov program je samostojni modul, ki nosi po eno osnovno funkcionalnost. Izbira modula naj bo odvisna od funkcionalnosti, ki jih podjetje želi vključiti v že obstoječ informacijski sistem. Število izbranih modulov je odvisno od želenih funkcionalnosti in stroškov rešitve. 

  Poleg osnovne evidence prisotnosti zaposlenih se naše stranke največkrat odločijo tudi za registrator oziroma čitalec prisotnost iTempus, ki evidenco prisotnosti spremeni v celovito registracijsko postajo za brezskrbno in pravilno beleženje delovnega časa, kar omogoči popolno digitalizacijo evidence delovnega časa zaposlenih, opravljenih nadur, službenih izhodov itd. 

  Za celovito sistemsko delovanje: od registracije prisotnosti, odobravanja odsotnosti, službenih poti, dopustov do obračuna in izplačila plač, svetujemo uporabo povezljivih Gradovih programskih modulov. Celovita sistemska rešitev predstavlja več povezljivih programskih modulov:

  • iTempus – digitalni čitalec prisotnost
  • Vitez – obračun plač in izmenjava podatkov z evidenco prisotnosti
  • eOdobritve –  odobravanje dopustov, službenih izhodov, izrednih prihodov itd.
  • Kočija– obdelava in obračun potnih nalogov
  • OPRODA – ažurna kadrovska evidenca in stanje dopustov

  1.OSNOVNA EVIDENCA in REGISTRACIJA PRISOTNOSTI: TEMPUS in iTEMPUS – Evidenca prisotnosti in čitalec prisotnosti
  2. POPOLNA INTEGRACIJA: celovita sistemska rešitev s 5 moduli in čitalcem

  Naši strokovnjaki z veseljem prisluhnejo vsakemu podjetju in pomagajo pri sestavi idealne rešitve, ki bo v najvišji meri prilagojena potrebam konkretnega uporabnika.  Z izbiro posameznih modulov si lahko sestavite rešitev po vaši meri ali pa se odločite za celovito sistemsko rešitev. 


  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – GDPR

  Program Tempus in ostali programi podjetja Grad so pripravljeni v skladu s slovensko zakonodajo, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, in z novimi enotnimi pravili za varstvo osebnih podatkov v EU, ki jih določa Splošna uredba Evropske unije o varstvu podatkov.


  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po ZVOP-1 in GDPR!


  FUNKCIONALNOSTI in PREDNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • evidenca zaposlenih po stroškovnih mestih, nosilcih ali delovnih nalogih
  • vodenje dnevne prisotnosti zaposlenih (v urah, minutah, sekundah)
  • povezava evidence zaposlenih z registratorjem prisotnosti iTEMPUS (več…)
  • urejanje prevzetih podatkov  na osnovi koledarja delovnih dni
  • prenos podatkov v program za obračun plač
  • obračun in izplačilo nadur in viškov ur
  • izračun podatkov o prevozu in prehrani glede na prisotnost
  • izpisi urnih postavk in analiza prisotnosti (prihodi, odhodi, zamude)
  • grafični prikaz podatkov
  • vnos urnikov (posameznikom in skupinam zaposlenih)
  • izmenjava podatkov s povezljivimi moduli (plače, dopusti, koledar, potni nalogi…)
  • tehnologija SQL
  • lokalna inštalacija in varno shranjevanje podatkov
  • sistem pooblastil in revizijskih sledi (ZVOP-1, GDPR)
  • redno obveščanje o novostih in vrhunska podpora uporabnikom
  • odzivna podpora uporabnikom
  • redne posodobitve zaradi zakonodajnih sprememb
  • izobraževanje in rešitve po meri
  • korektno svetovanje
  • letno vzdrževanje sistema in varnostno kopiranje
  • izobraževanje vključeno v ceno ob nakupu
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo

   

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

iTempus

iTempus

REGISTRATOR PRISOTNOSTI DELOVNEGA ČASA

Registrator prisotnosti zaposlenega je elektronska rešitev, namenjena registraciji prihodov in odhodov posameznika. S takojšnjim vpogledom v stanje ur. Vsi dogodki, zabeleženi na registratorju delovnega časa se avtomatsko prenesejo v program Tempus.

eOdobritve

eOdobritve

ODOBRAVANJE DOPUSTOV IN SLUŽBENIH POTI

Spletni program, ki je namenjen vpisovanju različnih zahtevkov odsotnosti zaposlenih (službena pot, dopust, izredni odhod, izredni prihod, ostalo) in odobravanju le teh s strani nadrejenih.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Program namenjen vnosu, pregledu in izpisu potnih nalogov. Avtomatski obračun dnevnic in kilometrin. S programom Kočija do kakovostnega, natančnega in predvsem hitrejšega obračunavanja potnih nalogov. Povezljivost z ostalimi programi in podatki na enem mestu.

Kovač

Kovač

CELOVITO IN VITKO VODENJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com