?

Kovač

CELOVITO IN VITKO VODENJE PROIZVODNJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program KOVAČ - planiranje in spremljanje proizvodnje za celovito in vitko vodenje proizvodnje.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Kovač

Omogoča:

 • materialno planiranje in spremljanje proizvodnje
 • terminsko planiranje in spremljanje proizvodnje
 • pripravo poljubnega števila receptur (kosovnic, normativov) in kalkulacij različnih variant
 • sprotno primerjavo potrebnega materiala s trenutno zalogo
 • pripravo in spremljanje delovnih nalogov
 • deluje v povezavi s programom Trdnjava (skladiščno-materialno poslovanje)


  CELOVITO IN VITKO VODENJE PROIZVODNJE

  Planiranje in spremljanje proizvodnje – naloge, ki jih omogoča program Kovač – poenostavijo delo planerjev in vodij proizvodnje. Vodenje proizvodnje s programom Kovač avtomatizira in optimizira načrtovanje ter izvedbo planov v proizvodnji, kar doprinese k prihranku časa, izogibanju ozkih grl, preprečevanju napak in nenazadnje zmanjšanju stroškov proizvodnje. Poleg terminskega planiranja proizvodnje v programu istočasno lahko izvajamo tudi materialno planiranje s pripravo receptur, vnaprejšnjih kalkulacij in pokalkulacij, ki bazirajo na ažurnih cenah zalog materiala. Temelj vodenja proizvodnje s programom Kovač je receptura, ki ji lahko rečemo tudi normativ ali kosovnica, gre pa za navodilo s podatki o vrsti, količini snovi in postopku za izdelavo določenega polizdelka ali izdelka.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  MATERIALNO PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

  Program Kovač nam ob razpisu delovnega naloga zna povedati, koliko določenih izdelkov ali polizdelkov, ki so definirani v recepturah, lahko proizvedemo glede na razpoložljive kapacitete. Pri tem upošteva zaloge vgradnega materiala, orodja, stroje oziroma linije. Torej materialno planiranje proizvodnje poteka ob upoštevanju trenutno razpoložljivih kapacitet in potrebnih količin, ki jih program prepozna iz razpisanih receptur v delovnih nalogih. Delovanje programa bazira na osnovnih recepturah za vse, kar izdelujemo v lastni proizvodnji, od najmanjšega vgradnega dela do končnega izdelka. Vnesemo jih na začetku in jih po potrebi prilagajamo ali dodajamo nove, v kolikor se pojavijo spremembe ali novi proizvodni artikli. V program lahko vnesemo poljubno število receptur in jih potem pri planiranju proizvodnje po potrebi razpisujemo s sprotno primerjavo potrebnega materiala za enoto (pol)izdelka s trenutno zalogo materiala na skladišču. Ob tem pa nam lahko program pripravi kalkulacijo recepture ob upoštevanju cen materialov in pripravi lastno ceno.

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  TERMINSKO PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

  Terminski plan proizvodnje program pripravi na podlagi izbranih potrjenih delovnih nalogov. Za vsakega od njih se pripravi seznam potrebnih opravil, ki jih program kronološko razvrsti po vrstnem redu izvajanja. Pri uvrščanju na relativno časovnico (ki se vedno začne s časom 0) sta pomembna še dva kriterija: vrstni red izbranih nalogov (višje kot je v seznamu, večja je prioriteta, razen v primeru, ko gre za nalog z definiranim skrajnim rokom dokončanja) in razpoložljivost strojev. Pri uvrščanju v realni čas je pomembna še mesečna obveznost ur, ki med ostalim določa delovni čas in dela proste dneve.


  CELOVITA REŠITEV – PROIZVODNJA & SKLADIŠČE

  Program Kovač (proizvodnja) je povezljiv s programom Trdnjava (skladišče), kar nam omogoča neposredno izmenjavo podatkov in dogodkov med dvema segmentoma podjetja, ki morata delovati usklajeno. Spremembe in dogodki, ki se zgodijo v programu Kovač neposredno vplivajo na evidenco na skladišču oziroma v programu Trdnjava, kar pomeni samodejno razknjiževanje skladišča s surovinami v primeru porabe surovin za proizvodnjo na skladišču materiala in pa večanje zaloge na skladišču polizdelkov ali izdelkov. Poleg tega lahko z razpisom recepture vnaprej rezerviramo obstoječi ali prihajajoči material v skladišče. V tem delu pa se proces pomembno navezuje naprej na program Gilda (spremljanje naročil), ki skrbi za avtomatsko pripravo povpraševanj in naročil vgradnega materiala glede na pogoje, kot je minimalna predpisana zaloga.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • materialno planiranje in spremljanje proizvodnje
  • terminsko planiranje in spremljanje proizvodnje
  • vnos poljubnega števila receptur (kosovnic, normativov) za vsak (pol)izdelek
  • izpis kalkulacije recepture za vsako varianto razpisa posebej, upoštevaje poljubno ceno iz šifranta materiala in za poljubno količino
  • sprotno primerjavo potrebnega materiala za enoto (pol)izdelka s trenutno zalogo na skladišču
  • kreiranje in spremljanje delovnega naloga (v pripravi, razpisan, arhivski)
  • predkalkulacijo naloga z upoštevanjem poljubne cene iz šifranta materiala ali ceno, ki je veljala v trenutku razpisa
  • pokalkulacijo naloga na osnovi vrednosti dejansko porabljenega materiala in dela
  • avtomatsko razknjiževanje skladišča s surovinami in večanje zalog (pol)izdelkov (v povezavi s programom Trdnjava)
  • obdelavo rezervacij potrebnih surovin ob potrditvi delovnega naloga
  • obdelavo razpisanega in opravljenega dela po normativih dela in po zaposlenih
  • sprotno spremljanje lastne proizvodne in prodajne cene izdelkov ter primerjava med njima (izračun pokritja)
  • spremljanje dela po zaposlenih, doseganje norm
  • izvedbo inventure v proizvodnji
  • obračun nedokončane proizvodnje
  • grafični prikaz poročil ter izvoz podatkov in poročil v TXT, TIF, PDF, XML ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali.

Povezani programi:

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com