?

Programske rešitve

Volja do uspeha

Programske rešitve Grad d.d. delujejo medsebojno usklajeno in jih je možno preprosto povezovati med seboj.

Shema povezav med programi
Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco.

PREBERI VEČ
Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

PREBERI VEČ
Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

PREBERI VEČ
Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

PREBERI VEČ
Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

PREBERI VEČ
Cekin
NOVO

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

PREBERI VEČ
Meč
NOVO

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

PREBERI VEČ
Bolniški listi

Bolniški listi

BOLNIŠKI LISTI IN REFUNDACIJE

Elektronski prevzem bolniških listov z eBOL in oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače na eNDM.

PREBERI VEČ
Pisar

Pisar

SPREMLJANJE POSLANE IN DOSPELE POŠTE

Omogoča spremljanje poslane in dospele pošte s pregledno elektronsko hrambo komunikacije ter avtomatično pripravo oddajne knjige in popisa prejetih pošiljk.

PREBERI VEČ
Pergament
NOVO

Pergament

NAROČILNICE IN SPREMLJANJE STRANK

Namenjen spremljanju odnosa s strankami (CRM) in realizacije naročilnic ter pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

PREBERI VEČ
Takse

Takse

EVIDENTIRANJE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Program občinam omogoča evidentiranje terjatev iz naslova turistične in promocijske takse.

PREBERI VEČ
Arhiv

Arhiv

Množični zajem elektronskih dokumentov in prenos v trajni arhiv

Množični zajem finančnih in računovodskih dokumentov, za trajno elektronsko arhiviranje dokumentov, skladno z zahtevami Arhiva RS. Omogočena je povezljivost s certificiranimi ponudniki trajne hrambe dokumentov in tako omogoča zakonsko skladno arhiviranje elektronskih dokumentov. Trenutno je podprto arhiviranje podatkov iz Gradovih programov: MEČ, CEKIN, VITEZ, KRALJICA.

PREBERI VEČ
Trdnjava – Inventura

Trdnjava – Inventura

POPIS ZALOG MATERIALA IN INVENTURA SKLADIŠČA

Čitalec za izvedbo inventure deluje v povezavi s programom za vodenje zalog materiala – TRDNJAVA. Inventura in popis zalog materiala v skladiščih s priročnim čitalcem črtne kode in tablico, je hitra in enostavna. Črtna koda omogoča natančno beleženje in usklajevanje zalog materiala. Pri nas lahko naročite tudi izdelavo nalepk s črtno kodo. Prihranite čas in stroške z rešitvijo TRDNJAVA-INVENTURA.

PREBERI VEČ
Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

PREBERI VEČ
eKraljica

eKraljica

SPLETNI PREGLED DOKUMENTOV GLAVNE KNJIGE IN SALDAKONTOV

Spletni program, ki je namenjen pregledu dokumentov glavne knjige in saldakontov.

PREBERI VEČ
eMeč

eMeč

SPLETNO LIKVIDIRANJE PREJETIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen likvidiranju dokumentov.

PREBERI VEČ
eCekin

eCekin

SPLETNA OBDELAVA IZHODNIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen potrjevanju izhodnih dokumentov.

PREBERI VEČ
Žezlo
NOVO

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Obračun in register osnovnih sredstev v programu ŽEZLO omogoča natančno vodenje osnovnih sredstev podjetja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prednosti: ažurna izmenjava podatkov z glavno knjigo (Kraljica) in možnost posebne dodatne licence ŽEZLO-Inventura, ki omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev s čitalcem in črtno kodo.

PREBERI VEČ
Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

PREBERI VEČ
iTempus

iTempus

REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA

Registrator prisotnosti zaposlenega je elektronska rešitev, namenjena registraciji prihodov in odhodov posameznika. S takojšnjim vpogledom v stanje ur. Vsi dogodki, zabeleženi na registratorju delovnega časa se samodejno prenesejo v program Tempus.

PREBERI VEČ
Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

PREBERI VEČ
Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

PREBERI VEČ
eGilda

eGilda

SPLETNO NAROČANJE IZDELKOV

Spletni program, ki je namenjen elektronskemu naročanju izdelkov.

PREBERI VEČ
Kovač

Kovač

CELOVITO IN VITKO VODENJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

PREBERI VEČ
Vizir

Vizir

VODENJE IN OBRAČUN PREMIJ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

namenjen vodenju in obračunu premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju.

PREBERI VEČ
Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Blagajniško poslovanje – vodenje in evidenca pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

PREBERI VEČ
Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

PREBERI VEČ
Ščit

Ščit

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Namenjen obračunu zamudnih obresti ali kontroli prejetih obračunov obresti.

PREBERI VEČ
ePisar

ePisar

BREZPAPIRNO REZDELJEVANJE PREJETE POŠTE

Spletni program, ki je namenjen brezpapirnem razdeljevanju prejete pošte.

PREBERI VEČ
Oskrbnine

Oskrbnine

OBRAČUN OSKRBNIN, PREHRANE IN OSTALIH OBVEZNOSTI

Namenjen zaračunavanju oskrbnin v vrtcih in prehrane ter drugih obveznosti v šolah in javnih domovih. Deluje le v povezavi s programom Cekin (fakturiranje).

PREBERI VEČ
Vodar

Vodar

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Obračun vodarine, kanalščine, odvoza odpadkov, grobnine in drugih komunalnih storitev. Deluje v povezavi s programom Cekin.

PREBERI VEČ
eOdobritve

eOdobritve

ZAHTEVKI IN ODOBRITVE | REGISTRACIJA PRISOTNOSTI | VROČANJE

Spletni program, ki mogoča vnos in odobritev odsotnosti preko transparentnega koledarskega pregleda za dopuste, službene poti, izredne odsotnosti in podobno. Omogoča tudi spletno registracijo prisotnosti za delo od doma ter vročanje dokumentov zaposlenim.

PREBERI VEČ
Upravnik

Upravnik

UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKIH IN POSLOVNIH STAVB

Namenjen upraviteljem večstanovanjskih in poslovnih stavb. Idealna rešitev za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin za delitev stroškov po enotah, rezervni sklad, elektronsko pošiljanje podatkov. Deluje v povezavi s programoma Meč (prejete fakture) in Cekin (izdane fakture).

PREBERI VEČ
eUpravnik

eUpravnik

SPLETNI VPOGLED V RAČUNE IN UPRAVNIKOVE DOKUMENTE

namenjen izmenjavi podatkov med posameznim lastnikom nepremičninske enote in upravnikom večstanovanjskih ali poslovnih stavb. Z varnim spletnim vmesnikom, sta lastnikom omogočena dostop in obdelava vseh dokumentov in obveznosti, ki si jih izmenjujeta z upravnikom stavbe.

PREBERI VEČ
Aktuar

Aktuar

EVIDENCA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V JAVNEM SEKTORJU

Evidenca dokumentarnega gradiva v javnem sektorju zagotavlja skladnost z Uredbo o upravnem poslovanju. Olajšano iskanje dokumentov, hitre statistike, natančen vpogled, napreden sistem upravljanja dostopov različnih uporabnikov.

PREBERI VEČ
Sodišče

Sodišče

VODENJE SALDAKONTOV NA SODIŠČIH

Nepogrešljiv program za vodenje saldakontov na sodiščih. Podprti saldakonti, ki jih lahko vodite: kazni, depoziti, sodni izvršitelji, čarovnik poročil omogoča enostaven pogled kompleksnih podatkov.

PREBERI VEČ
Žezlo – Inventura

Žezlo – Inventura

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV S ČRTNO KODO IN ČITALCEM

Programska rešitev s čitalcem ŽEZLO-INVENTURA predstavlja dodatno licenco programa ŽEZLO – register osnovnih sredstev. Z dodatno licenco Žezlo-Inventura je omogočen avtomatski popis osnovnih sredstev z ročnim čitalcem in črtnimi kodami. Vsi zbrani podatki s terena, se avtomatsko posodobijo z glavno bazo podatkov in tako zagotavlja ažurno stanje osnovnih sredstev v vsakem trenutku.

PREBERI VEČ
Reverz

Reverz

EVIDENCA SKRBNIKOV OSNOVNIH SREDSTEV

Evidenca osnovnih sredstev za skrbnike. Omogoča reverz, prenos inventarnih številk po lokaciji in skrbniku, avtomatska določitev stroškovnega mesta in šifrant osnovnih sredstev.

PREBERI VEČ
Svetnik

Svetnik

EVIDENCA SEJ KOMISIJ ORGANOV UPRAVLJANJA

Urejanje evidence različnih komisij organov upravljanja, obračun za izplačilo sejnin, povezava s programom za izplačilo honorarjev zunanjim sodelavcem.

PREBERI VEČ

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com