?

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program KRONA - planiranje in priprava bilanc ter priprava poročil o porabi sredstev za proračunske uporabnike.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Krona

Omogoča:

 • planiranje in spremljanje realizacije
 • pripravo bilanc in izkazov
 • poročanje statistike finančnih računov
 • spremljanje realizacije skrbnikom proračunskih postavk
 • pripravo poročil o porabi sredstev za proračunske uporabnike
 • neposredni izvoz poročil v APPrA-O
 • sestavljanje konsolidiranih bruto bilanc
 • grafične prikaze poročil


  KRONA POSLOVANJA

  Tako kot sta planiranje in priprava bilanc krona vsakega poslovanja, je tudi naš programski modul za to področje imenovan Krona, ki je poleg uporabe v gospodarstvu prijazen program za uporabo v javnem sektorju. Vsebinsko programu Krona pripada položaj na vrhu, zato ga tam najdemo tudi strukturno, znotraj povezljivega programskega sistema GRAD, saj se v programu Krona zaključi potovanje vseh predhodno obdelanih podatkov v preostalih Gradovih programskih modulih.

  Program Krona za svoje obdelave v osnovi črpa podatke iz glavne knjige – Program Kraljica, predvsem v delu priprave bilance stanja, izkaza poslovnega izida, gibanja kapitala, statistike finančnih računov in drugih poročil. Pri spremljanju realizacije pa lahko program črpa podatke že neposredno iz pomožnih evidenc, ki se vodijo drugih Gradovih programskih modulih. Na ta način je omogočeno, da pri planiranju in spremljanju realizacije program upošteva finančne dogodke že v trenutku njihovega nastanka oziroma celo v trenutku verjetnosti njihovega nastanka.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  PLANIRANJE IN REALIZACIJA

  Program Krona uporabnikom omogoča planiranje in spremljanje realizacije plana. Plan lahko uporabnik sestavi v programu z vnosom planskih podatkov ali z uvozom celotnega plana iz Excel tabele. Vnešeni plan se lahko evidentira v več variantah, kar uporabniku omogoča ločevanje med delovno in arhivirano varianto plana, med katerima je omogočeno prepisovanje. Tudi po sprejetju plana se lahko ločeno evidentira sprejeti plan in rebalanse. Uporabnik sestavi plan s podatki za tekoče leto po mesecih ali letno, z možnostjo obsega planov do 10 prihodnjih let.

  S pomočjo programa Krona se spremlja realizacija postavljenih planov. Program ves čas obdobja primerja planirana sredstva in dejansko realiziranje plana. Pri spremljanju realizacije program lahko v okvir plana vračunava tudi še ne realizirana sredstva, v kolikor za realizacijo že obstaja verjetnost na podlagi izdanega naročila. Na ta način uporabniku omogoči, da skozi obdobje ostane v postavljenih okvirjih. Ta prednost programa je še posebej primerna za poslovne subjekte, ki so se dolžni držati postavljenih planov do potankosti držati, saj program ne dovoli odstopanj brez predhodnega sprejetja rebalansov.

  Program Krona posreduje podatke v program Rubin – analiza poslovanja in podpora poslovnemu odločanju.


  PRIPRAVA BILANC IN POROČIL

  Program Krona omogoča sestavljanje najpogosteje uporabljanih poročil v predpripravljenih predlogah, pri tem pa jih lahko uporabnik prilagodi glede na strukturo kontnega plana. Na ta način se lahko pripravlja bilance stanja, izkaze poslovnega izida, gibanja kapitala, izkaze finančnih tokov, kazalnike poslovanja, statistike finančnih računov, premoženjske bilance in preglede stroškov. Poročila je možno pripravljati po različnih inačicah in poljubnih jezikih ter v domači ali poljubni tuji valuti. Slednje je zelo uporabno za podjetja v mešani lasti.

  Poleg priprave poročil na že predhodno pripravljenih vzorcih je omogočena tudi samostojna in fleksibilna priprava lastnih poročil glede na obliko (estetska oblika izpisa), vsebino (na primer bilance in izkazi za mala, srednja ali velika podjetja), jezik (besedila, ki se izpisujejo, lahko prevedete v tuje jezike) in izbrano valuto (domači ali katerikoli tuji valuti, ki jo vnesete v tečajno listo ali vtipkate fiksni tečaj, na primer tečaj zadnjega dne obdobja). Poleg ustaljenih poročil poslovanja je program priročen tudi za pripravo poročil namenjenim prezentacijam, saj mogoče izdelati pregledne grafični prikaze poročil (izpis grafov: linijski, točkovni, stolpčni, pita).

  Program Krona deluje v povezavi s programom Kraljica – glavna knjiga s saldakonti.


  KRONA V JAVNEM SEKTORJU

  Program Krona je posebej primeren tudi za uporabo v javnem sektorju. Omogoča planiranje porabe proračunskih sredstev in izdelavo poročil o realizaciji proračuna (plačana in neplačana realizacija), premoženjske bilance in drugih obrazcev za proračunske uporabnike ter neposredni izvoz poročil v APPrA-O.

  Pri obstoječem planu program omogoča pripravo predlogov rebalansa in vnos prerazporeditev plana z ene postavke na drugo. Vnos plana je možen na nivoju konta, stroškovnega mesta in/ali stroškovnega nosilca, proračunske postavke ali Načrta razvojnih programov (NRP-ja). S programom se lahko spremlja realizacija in poraba po posameznih skrbnikih proračunskih postavk, izvaja vnos predlogov prerazporeditev ter neposredno potrjevanje teh predlogov. Poleg tega pa se v programu lahko pripravljajo obrazložitve proračuna za občine.

  Program Krona je prijazen načrtovanju izdatkov iz javnega proračuna.


  POVEZLJIVOST KRONE Z DRUGIMI MODULI

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • priprava plana z vnosom planskih podatkov
  • uvoz plana tudi iz Excelove tabele in možnost izvoza podatkov ter poročil v drug format
  • primerjava planov po organizacijskih shemah, stroškovnih mestih in nosilcih
  • evidence več variant planov (sprejeti plan in rebalansi), z možnostjo prepisovanja med delovno in arhivirano varianto plana
  • rebalans plana, ki se lahko shrani kot plan tekočega ali prihodnjega leta
  • spremljanje realizacije
  • izračun ocene realizacije na podlagi knjiženih podatkov v programu Kraljica (glavna knjiga)
  • vpogled in izpise realizacije tekočega ter preteklega leta, ki se knjiži v programu Kraljica po kontih in stroškovnih mestih ali stroškovnih nosilcih
  • priprava bilance stanja, izkaza poslovnega izida, gibanja kapitala, izkaza finančnih tokov, kazalnikov poslovanja, statistike finančnih računov, premoženjske bilance in preglede stroškov
  • poročanje statistike finančnih računov
  • poročila o porabi sredstev – proračunski uporabniki
  • poročila s primerjavo realizacij različnih obdobij
  • poročila z realizacijo preteklih let ali oceno realizacije
  • poročila s predlogom rebalansa ali prerazporeditvami
  • bruto bilanca in bruto bilanca po institucionalnih sektorjih
  • sestavljanje konsolidiranih bruto bilanc
  • izdelavo poročil o realizaciji proračuna (plačana in neplačana realizacija), premoženjske bilance in drugih obrazcev za proračunske uporabnike z neposrednim izvozom v APPrA-O
  • program deluje v povezavi s Kraljico (glavna knjiga s saldakonti) in prenaša podatke v Rubin (informacijski sistem za poslovno odločanje)
  • grafični prikazi poročil

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Pergament

Pergament

NAROČILNICE IN SPREMLJANJE STRANK

Namenjen spremljanju odnosa s strankami (CRM) in realizacije naročilnic ter pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com