?

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program KRALJICA - vodenje glavne knjige s saldakonti v domači ali tuji valuti v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in SRS, kakor tudi s predpisi drugih držav in MRS.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Kraljica

Omogoča:

 • analitično in zbirno knjiženje poslovnih dogodkov družb in proračunskih uporabnikov, po sistemu dvostavnega knjigovodstva
 • elektronski prevzem bančnega izpiska s spletne strani izbrane banke
 • elektronski prevzem izpiska Uprave RS za javna plačila
 • avtomatsko zapiranje plačil z računi
 • vnos in pripravo avtomatskih temeljnic
 • stroškovno knjigovodstvo - evidence po stroškovnih mestih, nosilcih in stroškovnikih
 • izvoz podatkov za revizorje in davčne urade
 • vodenje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, z izpisi po različnih kriterijih
 • enostavno namestitev in vrhunsko podporo za uporabnike


  AVTOMATSKO KNJIGOVODSTVO – PREVZEM IN OBDELAVA PODATKOV Z ENIM KLIKOM

  Glavna knjiga je temeljna poslovna knjiga vsake organizacije. Program Kraljica ni zgolj glavna knjiga v elektronski obliki, ampak je v smislu funkcionalnosti in avtomatizacije mnogo več, saj veliko dela opravi program sam. Tako kot v vseh Gradovih modulih je tudi v programu Kraljica velik del opravil avtomatiziran.  Po tem principu program med drugim omogoča elektronski prevzem bančnega izpiska s spletne strani izbrane banke ali izpiska Uprave RS za javna plačila ter avtomatsko zapiranje prejetih plačil z izdanimi računi. Po prevzemu program Kraljica avtomatsko poveže prejete prilive (na osnovi sklica na izdanih računih ali na osnovi posebnega šifranta), prav tako pa prevzame vse odlive za plačilne naloge, pripravljene v drugih Gradovih programih. Poleg tega omogoča vnos in pripravo avtomatskih temeljnic s kontrolo saldiranosti, kot naprimer temeljnico za zapiranje avansov, stotinskih razlik, spornih terjatev, temeljnico za obračun DDV, preračun deviznih terjatev na novi tečaj, evidenčnih knjižb (denarni tok), zapiranja razredov ob zaključku poslovnega leta in temeljnico za prenos v drugo podjetje.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  SESTAVA REŠITVE PO MERI – CELOVITO RAČUNOVODSTVO NA ENEM MESTU

  Vsak Gradov program je samostojni modul, ki nosi po eno osnovno funkcionalnost. Izbira modula naj bo odvisna od funkcionalnosti, ki jih podjetje želi vključiti v že obstoječ informacijski sistem. Število izbranih modulov je poleg želenih funkcionalnosti odvisno tudi od stroškov rešitve. Naši strokovnjaki z veseljem prisluhnejo vsakemu podjetju in pomagajo pri sestavi idealne rešitve. Program Kraljica odlikuje veliko število izpisov in pregledov po različnih nivojih. Večina temeljnic se prenese iz analitičnih evidenc (na primer iz knjige prejetih računov – Meč, obračuna plač – Vitez). Če pa katerega od Gradovih modulov nimate, lahko vnašate temeljnice ročno ali jih uvažate iz aplikacij drugih ponudnikov preko posebne nastavitve. Zadeva je tako zelo prilagojena, da lahko uporabnik vse obdelave izvede  sam brez posega programerja. 

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  REŠITVE IZVEN MEJA IN OKVIRJEV SLOVENIJE

  Program Kraljica je primeren za uporabnike tako v Sloveniji kot tudi izven nje, poleg tega je lahko zelo prilagodljiv tujim podjetjem v Sloveniji, saj omogoča vodenje glavne knjige s saldakonti v DOMAČI ali TUJI valuti v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi, kakor tudi s predpisi DRUGIH DRŽAV in Mednarodnimi računovodskimi standardi. Za večino izpisov v programu Kraljica (kartica konta, bruto bilanca, odprte postavke in drugi) je omogočen tudi izpis naziva v izbranem TUJEM jeziku.

  Program je pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi!


  OSTALE FUNKCIONALNOSTI IN PREDNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • izračun in prikaz zamud pri plačilih ter druga poročila iz saldakontov (izpisi odprtih/zaprtih postavk, po višini prometa)
  • pregled prilog prejetih in izdanih računov ter dodajanje prilog dokumentom (skeniranje tiskanih dokumentov ali pripenjanje že obstoječih elektronskih datotek)
  • priprava, ogled, izpis ali izvoz zaključne bruto bilance ter drugih poročil in dokumentov (temeljnica, dnevnik, kontne kartice, IOP obrazci, opomini)
  • priprava podatkov za planiranje in izpis drugih bilanc v programu Krona (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in lastna poročila)
  • oblikovanje lastnih izpisov in poročil (z možnostjo oblikovanja poročila s čarovnikom poročil), ki so vsebinsko sortirana po kateremkoli vnesenem podatku in oblikovno prilagojena uporabnikovim zahtevam
  • avtomatski prenos saldov v prihodnje leto ob zaključku leta
  • tekoče knjiženje dokumentov ne glede na koledarske mejnike (kot so letni račun, periodične bilance)
  • pripravo podatkov za obračun obresti v programu Ščit
  • elektronski prevzem tečajnih list in obrestnih mer z uradnih spletnih povezav
  • možnost vpogleda v podatke iz zaključenih obdobji
  • prevzem podatkov  oz.  temeljnic iz drugih Gradovih analitičnih evidenc: Meč, Cekin, Žezlo, Vitez, Vizir, Mušketir, Kočija, Skrinja, Trdnjava, Ščit
  • grafični prikaz poročil (izpis grafov: linijski, točkovni, stolpčni, pita)
  • priprava podatkov za četrtletna poročila statistike finančnih računov (končni izpis je v programu Krona) in pripravo bilanc po institucionalnih sektorjih

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Obračun in register osnovnih sredstev v programu ŽEZLO omogoča natančno vodenje osnovnih sredstev podjetja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prednosti: ažurna izmenjava podatkov z glavno knjigo (Kraljica) in možnost posebne dodatne licence ŽEZLO-Inventura, ki omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev s čitalcem in črtno kodo.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Ščit

Ščit

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Namenjen obračunu zamudnih obresti ali kontroli prejetih obračunov obresti.

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Blagajniško poslovanje – vodenje in evidenca pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Vizir

Vizir

VODENJE IN OBRAČUN PREMIJ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

namenjen vodenju in obračunu premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju.

eKraljica

eKraljica

SPLETNI PREGLED DOKUMENTOV GLAVNE KNJIGE IN SALDAKONTOV

Spletni program, ki je namenjen pregledu dokumentov glavne knjige in saldakontov.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com