?

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program MEČ - evidenca prejetih računov oziroma faktur.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Meč

Omogoča:

 • vnos in obdelavo prejetih računov, predračunov ter drugih obveznosti za plačilo v domači ali tuji valuti
 • uvoz eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali izbrane mape na disku
 • direkten prevzem eRačuna z UJPNET-a
 • elektronsko likvidacijo računov ali klasičen izpis likvidacijskih potrdil
 • pripravo in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET
 • uporabo skladno tudi s tujimi računovodskimi in davčnimi predpisi
 • pripravo poročil za potrebe DDV (DDV-O obrazec) - v povezavi s programom Cekin
 • prenos dokumentov in plačil za gospodarske družbe
 • prenos denarnega toka za proračunske uporabnike
 • elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1
 • brezpapirno poslovanje


  EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

  Pravne osebe vsakodnevno prejemajo številne dokumente, ki jih morajo ustrezno evidentirati, obdelati in hraniti. Posebno pozornost je potrebno nameniti prejetim računom in drugim obveznostim za plačilo, kot so takse, krediti in depoziti. V programu Meč lahko vnesete prejete račune in s tem ustvarite evidenco, ki omogoča tudi zajem slike dokumenta s prilogami za kasnejši prikaz. Poleg ročnega vnosa dokumentov so mogoči tudi uvozi eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali iz izbrane mape na disku oziroma direktni prevzem eRačuna z UJPNET-a.

  Program Meč je priročna evidenca prejetih faktur, ki omogoča elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine v skladu s 84. členom ZDDV-1. Poleg tega program prenese prejete fakture in plačila v glavno knjigo s saldakonti imenovano Kraljica. Omogoča tudi pripravo in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET ter pripravo podatkov za obračun DDV-ja (DDV-O). S tem programom lahko vaše poslovanje poteka bolj učinkovito in z manj napakami.

  Elektronska likvidacija računov omogoča podjetjem in organizacijam, da izvršijo plačilo svojih obveznosti na hitrejši, bolj učinkovit in varnejši način ter zmanjšuje potrebo po ročnem delu in papirnatih dokumentih. Vendar pa nekateri uporabniki morda še vedno želijo klasičen izpis likvidacijskih potrdil. Zato program Meč lahko uporabnikom ponudi oboje – elektronsko likvidacijo ali klasični način, tako da lahko uporabniki izberejo možnost, ki jim najbolj ustreza, glede na njihove potrebe in preference.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  SPLETNA LIKVIDACIJA – BREZPAPIRNO POSLOVANJE | eMeč

  Program Meč vam omogoča brezpapirno poslovanje, saj lahko prejete dokumente pregledujete in likvidirate elektronsko. Ko dokumente vnesete v sistem, so nadaljnje obdelave, vključno s pregledovanjem, likvidacijo in hranjenjem, omogočene v elektronski obliki. Poleg tega vam priporočamo uporabo spletnega programa za hitro in enostavno spletno likvidacijo prejetih dokumentov, kot so računi in predračuni. Spletni program omogoča elektronsko pregledovanje zajetih dokumentov in elektronsko likvidiranje kar prek spleta, brez dostopa do namiznega programa ali uporabe natisnjenih dokumentov na papirju. Likvidator lahko dostopa do spletnega programa kjerkoli, kar pomeni, da lahko opravi likvidacijo ali zavrne prejeto fakturo tudi izven sedeža podjetja.

  evidenca prejetih računov

  CELOVITA REŠITEV – AVTOMATIZACIJA | Pergament

  Naše inovativne rešitve temeljijo na trajnostni politiki in brezpapirnem poslovanju, ter obenem omogočajo celovito povezljivost naših programov. Program Meč v povezavi s programom Pergament predstavlja učinkovit način za prihranek stroškov in časa. Z uporabo te povezave vam omogočamo avtomatsko preverjanje skladnosti računov z naročilnicami ali pogodbami, kar vam prihrani veliko časa, ki bi ga sicer porabili za ročno preverjanje. Program tudi samodejno predizpolni vse potrebne postavke za vnos računa in jih porazdeli glede na stroškovno mesto, nosilec in stroškovnik, ter že kontira prejeto fakturo po vnaprej določenih kontih.

  evidenca prejetih računov

  Program je pripravljen v skladu z domačimi in tujimi računovodskimi ter davčnimi predpisi.


  POVEZAVE – FUNKCIJSKE NADGRADNJE

  Program MEČ v povezavi z drugimi moduli iz sistema GRADOVA OKNA omogoča:

  • Kraljica (glavna knjiga s saldakonti) – prenos prejetih računov in plačil v saldakonte
  • Krona (planiranje in priprava bilanc) – pregled realizacije po stroškovnem mestu in kontu
  • Trdnjava (skladiščno materialno poslovanje) – uskladitev vrednosti prevzemnic z vhodnimi računi
  • Cekin (priprava in obdelava izdanih računov) – priprava poročil za potrebe DDV (obrazec DDV-0)
  • Arhiv (množični zajem in prenos) – množični zajem dokumentov za prenos v trajno hrambo pri akreditiranih ponudnikih trajne elektronske hrambe (Certifikat Arhiva RS)

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Meč je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.

  evidenca prejetih računov

  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vnos in obdelava prejetih računov, predračunov ter drugih obveznosti za plačilo
  • obdelava prejetih dokumentov v domači ali tuji valuti
  • uvoz eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali izbrane mape na disku
  • direkten prevzem eRačuna ali računov v drugih oblikah (pdf, doc…) iz Microsoft Outlook
  • direkten prevzem eRačuna z UJPNET-a
  • elektronska likvidacija računov ali klasičen izpis likvidacijskih potrdil
  • elektronsko podpisovanje likvidacijskih listov in računov
  • elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1
  • zajem (skeniranje) in prikaz slike posameznega dokumenta in njegovih prilog
  • priprava in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET
  • priprava podatkov za spremljanje vstopnega davka pri DDV
  • izpis zavrnitev, obveznosti in plačil na določen dan ter izpis prejetih faktur glede na izbran kriterij (šifra poslovnega partnerja, obdobje…) oziroma prejetih faktur vezanih na materialno poslovanje
  • pregled neplačanih izdanih in prejetih faktur za posameznega poslovnega partnerja
  • možnost razdelitve zneska računa na več protikontov, stroškovnih mest in nosilcev oz. stroškovnikov (proračunskih postavk pri proračunskih uporabnikih)
  • vnos poljubnega števila dodatnih podpisnikov za likvidacijo računa
  • pripravo temeljnic za zapiranje avansov
  • priprava poročil za potrebe DDV (DDV-O obrazec)(v povezavi s programom Cekin)
  • prenos prejetih računov in plačil v saldakonte Kraljice (glavna knjiga s saldakonti)
  • prenos evidenčnih vknjižb po datumih za zavode
  • vnos izdanih računov za pripravo knjige izdanih računov in prenos v program Kraljica
  • uskladitev vrednosti prevzemnic z vhodnim računom (v povezavi s programom Trdnjava)
  • pregled realizacije po stroškovnem mestu, proračunski postavki ali kontu (v povezavi s programom Krona)
  • preverjanje skladnosti prejetih računov z naročilnicami oz. pogodbami (v povezavi s programom Pergament)
  • brezpapirno poslovanje
  • grafični prikazi poročil

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

eMeč

eMeč

SPLETNO LIKVIDIRANJE PREJETIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen likvidiranju dokumentov.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Pergament

Pergament

NAROČILNICE IN SPREMLJANJE STRANK

Namenjen spremljanju odnosa s strankami (CRM) in realizacije naročilnic ter pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Blagajniško poslovanje – vodenje in evidenca pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com