?

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program TRDNJAVA - informacijska podpora skladiščno materialnemu poslovanju.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Trdnjava

Omogoča:

 • vodenje zalog materiala, blaga, izdelkov in polizdelkov
 • vodenje zalog posojenega materiala (reverzi, konsignacijska prodaja)
 • vodenje poljubnega števila skladišč
 • pripravo dokumentov s katerimi vodimo skladiščne dogodke (prevzemnica, izdajnica, dobavnica...)
 • različne načine vodenja skladišča (sarže, serijske številke, lokacije)
 • različne metode vrednotenja skladišč (povprečne cene, planske cene, prodajne cene, LIFO/FIFO...)
 • nastavitev načina vrednotenja za vsako skladišče posebej
 • spremljanje rezervacij materialov
 • popolno obdelavo inventur (v povezavi s kompletom Trdnjava - Inventura)
 • vodenje maloprodaje (v povezavi s programom Cekin)
 • vnos podatkov za statistiko Intrastat (v povezavi z modulom Instrastat)
 • povezljivost z drugimi moduli iz sistema Grad SQL
 • enostavno namestitev in vrhunsko podporo za uporabnike


  SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE – VODENJE ZALOG

  Z našo programsko rešitvijo je skladiščno materialno poslovanje enostavnejše, saj vodenje zalog informatizira in avtomatizira. Program Trdnjava je namenjen vodenju zalog materiala, blaga, polizdelkov in izdelkov, poleg tega pa se lahko s programom evidentira tudi posojeni material v primerih kot so reverzi in konsignacijska oziroma komisijska prodaja. Prevzem zalog v skladišče oziroma zajem zalog v program Trdnjava in vrednotenje prevzetih zalog sta med seboj funkcionalno in časovno neodvisna. Kar pomeni, da se ob prevzemu zalog ni potrebno ukvarjati z vrednostjo prevzema, ampak zgolj količinsko in lokacijsko evidentiramo zaloge.

  Vrednotenje zalog se lahko izvede ločeno oziroma kasneje ob prejemu računa, saj v vmesnem času lahko nemoteno poslujemo s prevzetimi zalogami in jih lahko poljubno prevzemamo in izdajamo. Poleg prednosti, ki se kažejo v preglednejšem in enostavnejšem evidentiranju zalog, so predvsem pomembne prednosti v administrativnem segmentu, kjer nam program olajša pripravo in izdajo dokumentov za vodenje skladiščnih dogodkov: prevzemnica, storno prevzemnica, izdajnica, dobavnica, prenosnica, povratnica, odpis, dobropis in bremepis.

  Program omogoča vodenje in analizo zalog tako, da nam omogoči optimizacijo in vitkost materialnega poslovanja, saj lahko analitično obdelujemo po različnih metodah, kot so to minimalne, zastarele in povprečne zaloge ter zaloge brez gibanj. Analizo lahko izvajamo tudi po posameznih obdobjih glede na stanje zalog, kar skupaj z vodenjem porabe zalog po stroškovnih nosilcih (nalogih, stroškovnih mestih, stroškovnikih) in spremljanjem rezervacij materialov nudi odlično podporo v proizvodnih podjetjih, veleprodaji in tranzitu. V povezavi s programskim modulom Cekin (fakturiranje), pa je omogočena rešitev za vodenje maloprodaje (vključno z izstavitvijo davčno overjenega računa).

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  NAČINI VODENJA IN METODE VREDNOTENJA SKLADIŠČ

  S programom Trdnjava lahko vodimo poljubno število skladišč, hkrati je za posamezno skladišče omogočeno vodenje materialnega poslovanja po različnih kriterijih ali po kombinacijah kriterijev. Tako se lahko odločimo za spremljanje zalog po serijah (saržah), serijskih številkah in/ali po lokacijah znotraj skladišča, ki jih lahko poljubno uvajamo glede na potrebe. To bistveno doprinese k optimalnejšemu poslovanju celotnega podjetja, saj imamo s preglednim vodenjem zalog večji nadzor nad lastnim delovanjem in procesi, kar še kako pride prav pri morebitnih napakah v proizvodnji, ki so nastale zaradi določenega polizdelka iz točno določene dobave. Ob pravilnem vodenju zalog lahko pravočasno preprečimo nadaljnje napake in škodo.

  Za vsako posamezno skladišče lahko tudi uporabljamo različne metode vrednotenja skladišč:

  • povprečne cene zaloge
  • povprečne nabavne cene
  • zadnje nabavne cene
  • planske cene
  • prodajne cene
  • LIFO metoda in FIFO metoda

  Program je pripravljen v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in standardi drugih držav!


  POPOLNA OBDELAVA INVENTURE | Trdnjava – Inventura

  S programom Trdnjava povezljiv komplet Trdnjava – Inventura omogoča hitro in brezhibno izvedbo popisa zalog oziroma inventure skladišča. Po izvedbi popisa je omogočen direkten prevzem podatkov o inventurnem stanju oziroma prenos popisane količine v program Trdnjava, kjer se izvede celotna obdelava inventure ter pripravi pripis inventurnih razlik. Celovita rešitev, sestavljena iz programa Trdnjava in kompleta Trdnjava – Inventura, nam omogoča popolno izvedbo in obdelavo inventure skladišča.

  Popis zalog in inventura skladišča

  Oglejte si več o prednostih in funkcionalnostih kompleta Trdnjava – Inventura.


  CELOVITA REŠITEV – POVEZANI MODULI

  Program Trdnjava v povezavi z drugimi moduli iz sistema Grad SQL omogoča:

  • Kraljica (glavna knjiga s saldakonti) – kreiranje saldiranih prenosnih temeljnic za kniženje skladiščnih dogodkov
  • Cekin (izdani računi) – kreiranje računa iz dobavnice ali prevzem računa iz katerega nastane dobavnica
  • Gilda (vhodna in izhodna naročila) – kreiranje izdajnic ali dobavnic iz vhodnih naročil (naročila kupcev) in kreiranje prevzemnic iz izhodnih naročil (naročila dobaviteljem)
  • Kovač (vodenje proizvodnje) – evidentiranje skladiščnih dogodkov, ki jih program Kovač uporabi pri spremljanju proizvodnje
  • Meč (evidenca prejetih faktur) – izpis prejetih faktur, ki so vezane na materialno poslovanje

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Trdnjava je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vodenje zalog materiala, blaga, izdelkov in polizdelkov
  • vodenje zalog posojenega materiala (reverzi, konsignacijska prodaja)
  • vodenje poljubnega števila skladišč
  • podporo v proizvodnih podjetjih, veleprodaji in tranzitu
  • spremljanje rezervacij materialov
  • prevrednotenje zalog (s primerjalno ceno ali indeksom),
  • vodenje in analizo zalog (minimalne,  zastarele, povprečne,  zaloga brez gibanja, stanje po obdobjih)
  • spremljanje zalog po serijah (šaržah) ali serijskih številkah
  • spremljanje zalog po lokacijah znotraj skladišča
  • vnos podatkov za statistiko Intrastat (v povezavi z modulom Instrastat)
  • delo z optičnimi čitalniki črtne kode (BARCODE)
  • priprava dokumentov s katerimi vodimo skladiščne dogodke (prevzemnica, izdajnica, dobavnica…)
  • pripravo podatkov za obrazce poročanja o predelavi odpadne embalaže
  • finančne izpise, med drugimi: TD obrazec za veletrgovino
  • vodenje porabe po stroškovnih nosilcih – nalogih, stroškovnih mestih, stroškovnikih
  • popolno obdelavo inventur: prenosi stanj, inventurne pole, obdelava inventurnih razlik
  • izvoze podatkov in poročil v DBF, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti,
  • grafične prikaze poročil
  • povezljivost z drugimi moduli iz sistema Grad SQL
  • enostavna namestitev in vrhunska podpora za uporabnike

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Kovač

Kovač

CELOVITO IN VITKO VODENJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Trdnjava – Inventura

Trdnjava – Inventura

POPIS ZALOG MATERIALA IN INVENTURA SKLADIŠČA

Čitalec za izvedbo inventure deluje v povezavi s programom za vodenje zalog materiala – TRDNJAVA. Inventura in popis zalog materiala v skladiščih s priročnim čitalcem črtne kode in tablico, je hitra in enostavna. Črtna koda omogoča natančno beleženje in usklajevanje zalog materiala. Pri nas lahko naročite tudi izdelavo nalepk s črtno kodo. Prihranite čas in stroške z rešitvijo TRDNJAVA-INVENTURA.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com