?

Vodar

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program VODAR - obračun vodarine, kanalščine, odvoza odpadkov, grobnine in drugih komunalnih storitev.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Vodar

Omogoča:

 • obračun vodarine
 • obračun kanalščine
 • obračun odvoza odpadkov
 • obračun grobnine
 • vodenje komunalnih storitev in storitev iz naslova grobnin
 • vodenje odjemnikov oziroma plačnikov vodenje odjemnih mest
 • vodenje cen storitev in spremljanje zgodovine sprememb
 • izpis obračunov in priprava računov za komunalne storitve v povezavi s programom Cekin - izdajanje faktur


  OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

  Program Vodar omogoča obračun vodarine, kanalščine, odvoza odpadkov, grobnine in drugih komunalnih storitev. To so storitve občinskih gospodarskih javnih služb za varstvo okolja, pri katerih je določanje oziroma potrjevanje cen v pristojnosti lokalnih skupnosti. Način obračunavanja oziroma metodologijo določanja cen določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Cene so sestavljene iz spremenljivega dela (cene storitev), ki se zaračuna glede na porabo, in stalnega dela (omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture), ki se zaračuna neodvisno od porabe, glede na priključno moč (npr. velikost vodomera).

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  OBRAČUN VODARINE

  Pri oskrbi s pitno vodo poznamo obračun vodarine in omrežnine. Vodarina predstavlja spremenljivi del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in se zaračuna glede na porabljeno oziroma dobavljeno količino vode. Poraba se ugotavlja z obračunskim vodomerom. Omrežnina predstavlja stalni del cene, ki vključuje predvsem stroške javne infrastrukture in stroške obnove in vzdrževanja priključkov. Obračuna se glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera.


  OBRAČUN KANALŠČINE

  Pri obračunu kanalščine se upošteva cena storitve odvajanja odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode, kar predstavlja spremenljivi del cene. Obračuna se glede na porabljeno količino pitne vode. Tudi tu poznamo omrežnino za odvajanje odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode, ki predstavlja stalni del cene in pokriva stroške javne infrastrukture. Uporabnikom se obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera. Poleg tega se pri odvajanju odpadne obračuna še okoljska dajatev za onesnaževanje.

  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.


  OBRAČUN ODVOZA ODPADKOV

  Znotraj obračuna odvoza odpadkov se obračunava več posameznih storitev, kot so zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Pri vsaki storitvi poznamo ceno storitve, ki predstavlja spremenljivi del cene in pokriva stroške izvajanja javne službe. Poleg nje se obračuna še cena javne infrastrukture, ki predstavlja stalni del cene in pokriva stroške najema javne infrastrukture.


  OBRAČUN GROBNINE

  Grobnina je vrednost, ki jo najemnik plačuje za najem groba. Gre za sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunanih na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddajo grobov v najem in stroške vodenja evidenc. Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališča. Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.

  Grobnine so urejene z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.


  POVEZANO DELOVANJE | Cekin

  Povezljivost med programi iz sistema Grad SQL omogoča enostavno izmenjavo informacij in dokumentov med programi. Program Vodar deluje v povezavi s programom Cekin – izdajanje faktur, kar omogoča pripravo računov za komunalne storitve. Računi se pripravijo tudi v obliki univerzalnih plačilnih nalogov – UPN QR. Po pripravi dokumentov program Cekin poskrbi še za ostale obdelave (izpis ali elektronsko odpremo dokumentov, prenose v glavno knjigo (Kraljico), evidentiranje plačil, davčno finančne evidence).

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • obračun vodarine
  • obračun kanalščine
  • obračun odvoza odpadkov
  • obračun grobnine
  • vodenje poslovnih partnerjev, odjemnikov oziroma plačnikov
  • vodenje seznama storitev in spremljanje zgodovine cen
  • vodenje odjemnih mest, števcev za vodo in povezav med njimi
  • vodenje in nastavitev povezanih stroškov, ki so odvisni od porabe vode
  • vodenje ostalih komunalnih storitev za zaračunavanje, ki niso povezane z vodarino
  • obračunu poračuna komunalnih storitev
  • možnost nastavitve korekcijskih faktorjev pri obračunu poračuna komunalnih storitev in/ali množilnika količine
  • vodenje najemnikov grobov, grobnih prostorov in prilog (npr.: najemna pogodba)
  • vodenje evidence pokopališč, grobnih prostorov in pripadajočih prilog (npr.katastrska slika)
  • vodenje storitev iz naslova grobnine in drugih povezanih storitev
  • pregled obračuna pred pripravo računov in zahtevkov
  • obračun poračuna komunalnih in storitev iz naslova grobnin
  • priprava in izdaja računov za komunalne storitve (UPN QR) – v povezavi s programom Cekin
  • priprava in izdaja računov za storitve iz naslova grobnin (UPN QR) – v povezavi s programom Cekin

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com