?

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program Oproda - učinkovita informacijska podpora kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih in obravnavi zaposlenih.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Oproda

Omogoča:

 • vnos in ažuriranje podatkov o zaposlenemu (osebni podatki, izobrazba, zaposlitve)
 • vnos dodatnih evidenc (zdravstveni pregledi, tečaji, izobraževanja, podatkov o družinskih članih)
 • vodenje evidence o dopustih
 • vodenje pogodb o zaposlitvi
 • elektronsko oddajo M - obrazcev (portal e-Vem)
 • vodenje revizijske sledi obdelave osebnih podatkov v skladu z zakonodajo (ZVOP-1 in GDPR)
 • izpis dokumentov in poročil (odločbe, sklepi, M obrazci, napotnice)
 • povezava s programi iz sistema GRAD


  VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

  Informacijska tehnologija je prisotna v slehernem delčku našega življenja, zato je uporaba informacijskih rešitev pri poslovanju podjetja nekaj povsem razumljivega in predvsem nujnega, saj bistveno olajša poslovanje ter omogoča prihranek dragocenega časa. Vodenje kadrovske evidence optimizira program Oproda, ki je učinkovita informacijska podpora kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih in obravnavi zaposlenih.

  Program Oproda omogoča vnos in vodenje ažurnih podatkov o zaposlenih, ki se evidentirajo skladno z GDPR in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Možen je vnos dodatnih evidenc in sicer o zdravstvenih pregledih, tečajih, izobraževanjih družinskih članih itd. Posebna pozornost je namenjena vodenju pogodb o zaposlitvi in vodenju dopustov, saj je to zelo pomemben del kadrovske evidence.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  NAČIN DELA V PROGRAMU

  Program Oproda je rešitev, ki je popolnoma prilagodljiva uporabniku, saj lahko vsak posamezni uporabnik nastavlja lastne nastavitve programa in vizualne preglede obdelav v programu. Program poleg predvidenih evidenc omogoča tudi ustvarjanje lastnih evidenc, poljubnih šifrantov, skupin in podskupin ter poljubnih opozorilnih signalov, ki služijo kot opomnik za dogodke in roke, ki jih ne želimo spregledati ali zamuditi.

  V programu imamo na voljo uporabo prednastavljenih zakonsko določenih obrazcev, kot je recimo napotnica za usmerjeni zdravstveni pregled. Uporabnik si lahko pripravi in nastavi lastne vzorce, ali poljubno doda tudi vzorce za morebitne druge dokumente (pogodbe, sklepi…). V programu so tudi pripravljeni predlogi izpisov kadrovskih podatkov, vendar si lahko tudi pri tem uporabnik nastavi lastne izpise in poročila.

  Program je pripravljen v skladu z GDPR in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.


  FUNKCIONALNO CELOVITA REŠITEV

  Sestava izbranih modulov je odvisna od želenih funkcionalnost in rešitev, ki jih želi podjetje vključiti v informacijski sistem. Za funkcionalno celovito rešitev vam priporočamo povezavo še z ostalimi Gradovimi programi, ki omogočajo popolno integracijo:

  • Vitez – Obračun plač
  • Tempus – Evidenca prisotnosti zaposlenih
  • eOdobritve – Odobravanje odsotnosti

  Program Oproda je namenjen ažurnem vodenju kadrovskih podatkov zaposlenih. Nekateri kadrovski podatki v programu Oproda so enaki podatkom v programu Vitez, ki skrbi za pravilno pripravo in obračun plač. Zvesta pomoč programa Oproda, ki skrbi tudi za podatke o izrabi dopustov, se prav tako pokaže pri prenosu teh podatkov v program Vitez. V primeru vključitve spletnega programa eOdobritve, ki je namenjen planiranju, vnosu, odobravanju dopustov (ter ostalih odsotnosti) in programa Tempus z registratorjem delovnega časa, ki vodi evidenco prisotnosti zaposlenih, pridobimo natančen in kvalitetno zaokrožen sistem. Povezljivost vseh programov omogoča spremljanje izrabe delovnega časa zaposlenih in osnovo za pripravo obračuna plač.

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vnos osebnih podatkov (matična številka, priimek, ime, dekliški priimek, datum rojstva, kraj rojstva, občina in država rojstva, narodnost, spol)
  • vnos in vodenje pogodb o zaposlitvi
  • vnos podatkov o družinskih članih
  • vnos podatkov o izobrazbi (najvišja končana šola z vsemi podatki, trenutno šolanje, znanstveni naziv, dosežena znanja)
  • vnos podatkov o stalnem in začasnem bivališču, telefonski številki, elektronskem naslovu
  • vnos podatkov o prejšnji zaposlitvi (podatki o podjetju, delovno mesto in poklic ter datum nastopa in prenehanja dela v podjetju)
  • vnos potrebnih kadrovskih podatkov za obračun plač (delovna doba, prihod v podjetje, olajšave, davčna številka in izpostava, šifra banke za nakazilo ter številka računa)
  • vnos dodatnih evidenc o delovni dobi (npr. dokupljena leta)
  • odpiranje poljubnih šifrantov za dodatne evidence
  • oblikovanje poljubnih skupin in podskupin različnih evidenc (tuji jeziki, tečaji, seminarji, nagrade, ukrepi, certifikati)
  • oblikovanje poljubnih skupin signalov, s katerimi nas program za posameznika določeno število dni pred potekom na to opozori (rojstni dan, sistematski pregled)
  • poljubni izpisi prenehanj veljavnosti posameznih dokumentov, ki jih je potrebno obnavljati
  • evidenca dopusta, z izpisom letnega sklepa o dopustu (izračunavanje števila dni dopusta)
  • možnost prevzema podatkov o koriščenju dopusta iz zunanjih obdelav ali povezljivih modulov iz sistema GRAD (Tempus – evidenca prisotnosti, Vitez – obračun plač)
  • prevzem zahtevkov za dopust iz Gradovega spletnega programa eOdobritve (odobritev odsotnosti zaposlenih)
  • uporaba prednastavljenih zakonsko določenih obrazcev (npr. napotnica za usmerjeni zdravstveni pregled)
  • uporaba predlog (RTF) dokumentov (npr. sklep o dopustu)
  • vnos potrebnih kadrovskih podatkov za pripravo obrazcev za ZZZS
  • elektronsko oddajo M – obrazcev (portal e-Vem)
  • vpogled tudi v arhivirane sklepe za dopuste
  • spremljanje fluktuacije zaposlenih
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo z beleženjem revizijske sledi (ZVOP-1, GDPR)
  • izpisi kadrovskih podatkov po številnih parametrih IN izpisi dokumentov (odločb, sklepov)
  • izvozi podatkov in poročil v TXT, TIF, PDF, XML ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti
  • povezava z drugimi programi iz sistema GRAD

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali.

Povezani programi:

eOdobritve

eOdobritve

ZAHTEVKI IN ODOBRITVE | REGISTRACIJA PRISOTNOSTI | VROČANJE

Spletni program, ki mogoča vnos in odobritev odsotnosti preko transparentnega koledarskega pregleda za dopuste, službene poti, izredne odsotnosti in podobno. Omogoča tudi spletno registracijo prisotnosti za delo od doma ter vročanje dokumentov zaposlenim.

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com