?

eOdobritve

ZAHTEVKI IN ODOBRITVE | REGISTRACIJA PRISOTNOSTI | VROČANJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

eODOBRITVE - spletni program, ki omogoča zahtevke in odobritve odsotnosti preko transparentnega koledarskega pregleda za dopuste, službene poti, izredne odsotnosti in podobno. Omogoča tudi spletno registracijo prisotnosti za delo od doma ter vročanje dokumentov zaposlenim.

ŽELIM PREDSTAVITEV

eOdobritve

Omogoča:

 • vnos zahtevkov (za dopust, službeno pot, izredno odsotnost)
 • pregled in odobritev vloženih zahtevkov
 • vnašanje urnikov, razporejanje zaposlenih in napotitve na službeno pot
 • obveščanje odgovornih oseb o prejetih zahtevkih po elektronski pošti
 • obveščanje zaposlenih o odobrenih zahtevkih po elektronski pošti
 • izpolnjevanje in zaključevanje potnih nalogov (v povezavi s programom Kočija)
 • registracijo prisotnosti zaposlenih pri delu od doma (v povezavi s programom Tempus)
 • vročanje obračunskih listov, sklepov delodajalca in drugih dokumentov (v povezavi s programoma Vitez in Oproda)
 • brezpapirno poslovanje


  ZAHTEVKI IN ODOBRITVE ODSOTNOSTI

  Zahtevki in odobritve odsotnosti zaposlenih se lahko izvajajo na različne načine: ustno – v živo ali po telefonu, pisno – preko SMS sporočil ali po elektronski pošti, ipd. Informacije se lahko hitro izgubijo, založijo, preslišijo ali celo pozabijo. S spletnim programom eOdobritve preprečimo vse potencialne napake in nesporazume ter neenotnost podatkov v evidencah. Z uporabo programa eOdobritve standardiziramo, poenostavimo in pospešimo postopke vlaganja in odobritev zahtevkov za odsotnosti.

  S spletnim programom upravljamo odsotnost zaradi so dopusta, službene poti, izrednih izhodov in podobno. Poleg odsotnosti program omogoča odobritev drugih posebnih dogodkov, kot je izredni prihod na delovno mesto izven delovnega časa ali urnika. Spletni program eOdobritve omogoča vnos in pregled zahtevkov za posameznika ali za več udeležencev hkrati, kar je še posebno priročno za sklicevanje sestankov. V koledarskem pregledu omogoča popoln pregled nad prisotnostjo, odsotnostjo, zadržanostjo ali obveznostjo zaposlenih s pregledom za določen dan, teden ali mesec.

  Spletni program omogoča ažurno obveščanje odgovornih oseb o prejetih odobrenih zahtevkih znotraj programa ali preko elektronske pošte. Vsak uporabnik programa ima pregled vseh svojih zahtevkov z vidnim statusom zahtevka v koledarskem ali seznamskem pregledu. Oba načina pregledov zahtevkov sta omogočena tudi odgovornim osebam, ki te zahtevke odobravajo. Dostop do spletnega programa je mogoč z uporabo računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega telefona.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  OSEBNI PORTAL ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELA OD DOMA

  V spletnem programu eOdobritve je na voljo tudi osebni portal, ki zaposlenemu služi za elektronsko oziroma brezpapirno prejemanje različnih dokumentov, ki mu jih vroča delodajalec. V povezavi z drugimi programskimi moduli posameznik v portalu prejema in shranjuje dokumente, kot so plačilni in drugi obračunski listi, sklepi o dopustih, kumulative plač ter dokumente v zvezi s sporočanjem v zvezi z dohodnino in vzdrževanimi člani.

  Povezljivost spletnega portala znotraj sistema GRAD omogoča enostavno evidentiranje delovnega časa pri delu od doma ali drugače dislociranega dela ter tudi za evidenco delovnega časa digitalnih nomadov, saj je v okviru programa vključena funkcionalnost prijavljanja prihodov in odhodov oziroma prijavljanje in odjavljanje delovnega časa. Posameznik ima dostop do svoje evidenčne kartice, kjer so zbrani vsi dogodki, ki so bili evidentirani v sklopu izrabe delovnega časa ter število dni dopusta, ki jih je posameznik porabil ali napovedal, in število dni dopusta, ki je še na voljo.

  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.


  POVEZLJIV SISTEM REŠITEV

  Povezljivost naših programov omogoča natančno, varno in nemoteno delo – od priprave zahtevkov za odsotnost do potnih nalogov, evidence prisotnosti oziroma delovnega časa, vodenje evidence dopustov in na koncu, pripravo in izplačilo plač z elektronskim vročanjem plačilnih listin. Z vsakim dodatno vključenim Gradovim programskim modulom se zagotovijo dodatne funkcionalnosti in rešitve obstoječega sistema. Največja prednost je poljubna izbira in sestava možnih rešitev, kar uporabniku zagotovi »na kožo pisan« informacijski sistem.

  Pri sestavi popolnega sistema evidence zahtevkov odsotnosti in sorodnih rešitev so na voljo povezave s programskimi moduli:

 • OPRODA – Celovita kadrovska evidenca
 • Povezava s programom OPRODA omogoča popolno evidenco dopustov in brezpapirno vročanje sklepov o dopustih. S pripravo in izdajo sklepa o dopustu se za vsakega posameznika odpre število dni novega dopusta, ki je vidno v spletnem programu eOdobritve. Z vlaganjem in odobravanjem zahtevkov za dopuste v programu eOdobritve se evidenca izrabe dopusta v programu OPRODA samodejno beleži.

  • KOČIJA – Obdelava in obračun potnih nalogov
  • Z vnosom zahtevka za službeno pot ali z napotitvijo na službeno pot se samodejno sproži priprava potnega naloga v program KOČIJA, ki poskrbi za pripravo in obračun potnih nalogov. Po koncu službene poti, ko ima posameznik na voljo vse podatke za obračun potnega naloga, lahko te podatke dopolni na zahtevku v eOdobritvah in priloži morebitna dokazila. Po izvedenem obračunu potnih nalogov v KOČIJI odgovorni elektronsko odobrijo (likvidirajo) obračunane potne naloge.

  • TEMPUS – Evidenca delovnega časa
  • Zaposleni vnese zahtevek za odsotnost v eOdobritve (redni dopust, izredni dopust, službena pot, izredni izhod, ostalo). Po potrditvi zahtevka se podatki samodejno prenesejo v program TEMPUS. V povezavi s programom TEMPUS je omogočena uporaba evidenčne kartice zaposlenega, na kateri so (za določeno obdobje) zbrani natančni podatki o prihodih, odhodih, malici, službenih poteh in dopustih. Ta povezava omogoča tudi pregled in določanje urnika posameznika.

  • VITEZ – Priprava in obračun plač
  • Podatki iz eOdobritev in povezanih programskih modulov na koncu tako ali drugače zaključijo svojo pot v programu VITEZ, kjer se izvede obračun in izplačilo plač, v nasprotni smeri iz programa VITEZ zagotovimo brezpapirno vročanje dokumentov, kot so plačilne liste, v spletnem programu eOdobritve.

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vnos zahtevkov (za dopust, službeno pot, izredno odsotnost)
  • pregled in odobritve vloženih zahtevkov
  • vnašanje urnikov, razporejanje zaposlenih in napotitve na službeno pot
  • obveščanje odgovornih oseb o prejetih zahtevkih z obvestilom v programu in po elektronski pošti
  • obveščanje zaposlenih o odobrenih zahtevkih z obvestilom v programu in po elektronski pošti
  • registracija prisotnosti zaposlenih pri delu od doma
  • izpolnjevanje in zaključevanje potnih nalogov
  • vročanje obračunskih listov, sklepov delodajalca in drugih dokumentov
  • samodejno preverjanje prekrivanja ob vnosu novega zahtevka z obstoječimi
  • hiter dostop do podatkov o posamezniku (kdo je odsoten, do kdaj, zakaj)
  • dostop je mogoč preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega telefona
  • evidenčna kartica posameznika (natančni podatki o prihodih, odhodih, dopustih, službenih poteh, v določenem obdobju – povezava s programom Tempus)
  • urnik posameznika (povezava s programom Tempus)
  • elektronska likvidacija potnega naloga (odgovorna oseba odobri obračunan potni nalog s svojim certifikatom)
  • možnost nastavitve namestnika (v času odsotnosti se zahtevki preusmerijo na namestnike)
  • vsi podatki o posamezniku na enem mestu
  • individualna nastavitev prikaza podatkov (prikaz podatkov glede na osebe, zahtevke,…)
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo
  • brezpapirno poslovanje

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali.

Povezani programi:

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com