?

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

ŽELIM PREDSTAVITEV

Izzivi, ki jih prinaša moderni svet, nas vodijo k prilagoditvi procesov in optimizaciji poslovanja. Zato vam ponujamo kakovosten, natančen in predvsem hitrejši način obračunavanja potnih nalogov s programom Kočija. Večja transparentnost, povezljivost in podatki na enem mestu.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Kočija

Omogoča:

 • vnos, pregled in izpis potnih nalogov
 • avtomatski obračun dnevnic, kilometrin ter ostalih dokazljivih stroškov
 • pripravo temeljnice za prenos v glavno knjigo (Kraljica SQL)
 • vnos in možnost izplačila predujma v domači ali tuji valuti
 • pregled potnih nalogov po datumih, zaposlenih
 • analize službenih poti (glede na zaposlenega, kraj potovanja, datum)
 • izplačila preko plačilnih nalogov ali pri izplačilu plače
 • nivojsko zaščito pred nepooblaščenimi posegi v podatke
 • izvoz podatkov in poroči


  PROGRAM KOČIJA – KVALITETNO, HITRO IN PREDVSEM ENOSTAVNO OBRAČUNAVANJE POTNIH NALOGOV. PRIHRANITE ČAS PRI ADMINISTRATIVNEM DELU.

  Globalni svet prinaša nove izzive in potrebe, odziv na te izzive pa je odvisen od uspeha vašega podjetja. Novi procesi in prilagoditve so zato nujni, tako pri podjetjih kot pri zaposlenih. Zaradi količine potnih nalogov, predvsem pa zaradi nadaljnjega poročanja in posredovanja podatkov, je potrebna boljša preglednost in večji nadzor pri službenih poteh.

  V podjetju Grad d.d. imamo rešitev, s katero se boste izognili preglavicam in napakam pri ročnem obračunavanju potnih nalogov.
  S programom Kočija SQL se celoten proces obračuna potnega naloga – od zahtevka za službeno potovanje, do potrditve, morebitnih vmesnih stroškov, do zaključka službene poti, vodi elektronsko. Program avtomatsko preračuna število ur in določi višino dnevnice (glede na državo in na dolžino službene poti). Omogočeni so tudi predujmi v domači in tuji valuti, do podatkov in analiz pa lahko dostopate v trenutku.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  SESTAVA REŠITVE PO MERI

  Gradovi programi omogočajo elektronsko poslovanje, hitrejše procese, visoko kakovost in predvsem natančnost, vse kar je potrebno za doseganje najboljših rezultatov.
  Vsak Gradov program je samostojen modul, ki ima lahko več funkcionalnosti. Število izbranih modulov je odvisno od želenih funkcionalnosti in rešitev, ki jih podjetje želi vključiti v že obstoječ informacijski sistem. Izbrano rešitev vam v celoti – od svetovanja, montaže strojne opreme in namestitve programske opreme do usposabljanja in morebitnega kasnejšega vzdrževanja, izvedejo naši strokovnjaki.

  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR! 

  Za optimizacijo poslovnega procesa vam ponujamo povezljivost z ostalimi Gradovimi programi, ki omogočajo popolno integracijo – celovito podprt proces s sedmimi moduli:

   

  Program Kočija SQL lahko povežete z izbranimi Gradovimi programi

   

  Povezljivi moduli s funkcionalnostmi za nadgradnjo:

  • eODOBRITVE (https://grad.si/eodobritve-odobravanje-odsotnosti) – Odobravanje zahtevkov za odsotnost
  • TEMPUS (https://grad.si/tempus-evidenca-prisotnosti) – Evidenca prisotnosti zaposlenih
  • VITEZ (https://grad.si/vitez-obracun-plac) – Priprava in obračun plač
  • KRALJICA (https://grad.si/kraljica-glavna-knjiga-s-saldakonti) – glavna knjiga s saldakonti
  • RUBIN (https://grad.si/rubin-analiza-poslovanja) – Analiza poslovanja
  • MEČ (https://grad.si/mec-prejete-fakture) – Evidenca prejetih faktur

   

  Kočija – eOdobritve
  V programu eOdobritve vnesemo zahtevek za službeno pot, podatki pa se avtomatsko prenesejo v program Kočija SQL.
  Po zaključku službene poti vnesemo še preostale podatke. V eOdobritvah je tudi opcija, ki je namenjena odobritvi obračunanih potnih nalogov in pregled nad posameznikovimi službenimi potmi in odsotnostmi.
  Kočija – Tempus
  Posameznik se ob odhodu ali prihodu iz službene poti registrira na registratorju delovnega časa (iTempus), ta pa podatke avtomatsko prenese v program Tempus SQL. V primeru, da zaposleni prične s službeno potjo pred prihodom na delovno mesto, se podatki prenesejo iz programa eOdobritve.

   

  Kočija – Vitez
  Obračunan potni nalog se izplača pri plači, kar je razvidno tudi na obračunskem listu kot samostojna postavka.
  Kočija – Kraljica
  Povezava omogoča avtomatski prenos obračuna in izplačil potnih nalogov v glavno knjigo, kar zagotavlja večjo ažurnost in preprečuje napake zaradi ročnega vnosa.
   

   

  Kočija – Rubin
  Povezava zagotavlja vpogled in analizo potnih nalogov po različnih kriterijih (stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih).
  Kočija – Meč
  Zaradi evidence DDV. Fakture povezane s stroški službene poti, vnesemo v program Meč (npr. plačilo letalske karte).
   

   


  FUNKCIONALNOSTI in PREDNOSTI – KOČIJA

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  FUNKCIONALNOSTI

  OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI PROGRAMA ZA OBRAČUN POTNIH NALOGOV

  • optimizacija poslovanja
  • analize službenih poti
  • izpis obračunov
  • obračun deviznih dnevnic
  • pregled potnih nalogov
  • datumska kontrola eOdobritve – Kočija
  • vnos obračunanega stroška med vhodne račune v programu za evidenco prejetih faktur (Meč SQL)
  • prenos obračunanih stroškov v program za pripravo in obračun plač (Vitez SQL)
  • izpis potnih nalogov
  • obračun mestne vožnje
  • prenos dokumentov v glavno knjigo (Kraljica SQL)
  • prenos plačil v glavno knjigo (Kraljica SQL)
  • vnos predujma v domači ali tuji valuti
  • prenos predujma, vračilo predujma
  • izpis obdavčljivih potnih nalogov
  • izpis plačilnih nalogov ali priprava datoteke za banko ali UJP
  • pripravo REK obrazca za izplačila stroškov do uredbe vlade (stroški službene poti)
  • izvoze podatkov in poročil v DBF, TXT, TIF, PDF, RTF, DOC, XML ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti
  • delo v mreži z več mesti zajema podatkov ali vpogleda v podatke
  • kontrola podatkov
  • zaporedna številka potnega naloga
  • ustrezno zaščito podatkov
  • avtomatska povezljivost z ostalimi Gradovimi programi
  • skladnost z zakonodajo
  • prihranek časa pri administrativnem dela
  • uporabniku prijazen modul in enostavna uporaba
  PREDNOSTI

  VARNOST, POSODOBITVE, ZAKONODAJA

  • tehnologija SQL
  • lokalna inštalacija in varno shranjevanje podatkov
  • sistem pooblastil in revizijskih sledi (ZVOP, GDPR)
  • redno obveščanje o novostih in podpora uporabnikom
  • hitra odzivnost pri pomoči uporabnikom
  • redne posodobitve zaradi zakonodajnih sprememb
  • možnost prilagoditve programa glede na potrebe strank ali individualne prilagoditve glede ne potrebe poslovanja podjetja
  • korektno svetovanje
  • letno vzdrževanje sistema in varnostno kopiranje
  • izobraževanje vključeno v ceno nakupa
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo

   

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

eOdobritve

eOdobritve

ODOBRAVANJE DOPUSTOV IN SLUŽBENIH POTI

Spletni program, ki je namenjen vpisovanju različnih zahtevkov odsotnosti zaposlenih (službena pot, dopust, izredni odhod, izredni prihod, ostalo) in odobravanju le teh s strani nadrejenih.

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco. Gradove kadrovsko-finančne rešitve zagotavljajo idealno povezljivost: VITEZ, eOdobritve, KOČIJA, OPRODA, KOVAČ.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

Prejeti računi v programu MEČ postanejo priročna evidenca prejetih faktur z enostavno uporabo. Glavna prednost je elektronska likvidacija računov in knjiženje plačil, izmenjava podatkov z ebanko in glavno knjigo, z uporabo digitalnega podpisa. Povezljivi moduli: eMEČ, MEČ za podpisnike, KRALJICA, eBanka.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com