?

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program MEČ - evidenca prejetih faktur oziroma računov.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Meč

Omogoča:

 • vnos in obdelavo prejetih faktur, predračunov ter drugih obveznosti za plačilo v domači ali tuji valuti
 • uvoz eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali izbrane mape na disku
 • direkten prevzem eRačuna z UJPNET-a
 • elektronsko likvidacijo računov ali klasičen izpis likvidacijskih potrdil
 • pripravo in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET
 • uporabo skladno tudi s tujimi računovodskimi in davčnimi predpisi
 • pripravo poročil za potrebe DDV (DDV-O obrazec) - v povezavi s programom Cekin
 • prenos dokumentov in plačil za gospodarske družbe in denarnega toka za proračunske uporabnike
 • elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1
 • brezpapirno poslovanje


  VNOS IN OBDELAVA – EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

  Pravne osebe vsakodnevno prejemajo določene dokumente, ki jih je potrebno vnesti v evidenco, obdelati in pravilno hraniti, predvsem je posebno pozornost potrebno posvetiti prejetim fakturam oziroma računom in drugim obveznostim za plačilo (takse, krediti, depoziti…). V programu Meč se z vnosom prejetih faktur kreira evidenca z možnostjo zajema (skeniranja), kar omogoča poznejši prikaz slike vsakega posameznega dokumenta s prilogami. Poleg vnosov so mogoči tudi uvozi eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali iz izbrane mape na disku oziroma direktni prevzem eRačuna z UJPNET-a.

  Program je priročna evidenca prejetih faktur, ki omogoča elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1. Hkrati prenese prejete fakture in plačila v program Kraljica (glavna knjiga s saldakonti). Omogoča tudi pripravo in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET in pripravo podatkov za obračun DDV-ja.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po trideset letih sodelovanja z več kot 500 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  ELEKTRONSKA LIKVIDACIJA – BREZPAPIRNO POSLOVANJE | eMeč

  Elektronsko pregledovanje in likvidacija prejetih dokumentov dokumentov v programu Meč omogočata brezpapirno poslovanje, saj so po vnosu vse nadaljnje obdelave vključno s pregledovanjem in likvidacijo ter hranjenjem omogočene v elektronski obliki. Seveda je mogoč tudi klasičen izpis likvidacijskih potrdil, ampak zaradi trajnostne naravnanosti in zaradi zmanjšanja stroškov materiala in časa priporočamo elektronsko pot likvidiranja dokumentov. Vsem uporabnikom programa Meč priporočamo tudi spletni program, ki je namenjen hitremu in enostavnemu spletnemu likvidiranju prejetih dokumentov (računov, predračunov…), saj omogoča elektronsko pregledovanje zajetih dokumentov in elektronsko likvidiranje kar prek spleta in brez odvečne uporabe papirja. Likvidator lahko dostopa do spletnega programa kjerkoli, kar pomeni, da lahko opravi likvidacijo ali zavrne prejeto fakturo tudi izven sedeža podjetja.


  CELOVITA REŠITEV – AVTOMATIZACIJA | Pergament

  Poleg trajnostne politike in brezpapirnega poslovanja povezljivost naših programov omogoča celovite rešitve. Program Meč v povezavi s programom Pergament omogoča prihranek stroškov in časa. Na podlagi te povezave se v programu Meč izvaja avtomatsko preverjanje skladnosti računov z naročilnicami (kreiranih v programu Pergament) ali s pogodbami (evidentiranih v programu Pergament), kar nam prihrani ogromno časa, ki bi ga porabili za ročno in vsakokratno preverjanje vsakega posameznega računa. Hkrati z nadzorom utemeljenosti računov, program avtomatsko predizpolni vse potrebne postavke za vnos računa oziroma jih porazdeli glede na stroškovno mesto, nosilec in stroškovnik ter že kontira prejeto fakturo po vnaprej določenih kontih.

  Program je pripravljen v skladu z domačimi in tujimi računovodskimi ter davčnimi predpisi.


  POVEZAVE – FUNKCIJSKE NADGRADNJE

  Program Meč v povezavi z drugimi moduli iz sistema Grad SQL omogoča:

  • Kraljica (glavna knjiga s saldakonti) – prenos prejetih faktur in plačil v saldakonte
  • Krona (planiranje in priprava bilanc) – pregled realizacije po stroškovnem mestu in kontu
  • Trdnjava (skladiščno materialno poslovanje) – uskladitev vrednosti prevzemnic z vhodnimi računi
  • Cekin (priprava in obdelava izdanih računov) – priprava poročil za potrebe DDV (obrazec DDV-0)
  • Arhiv (množični zajem in prenos) – množični zajem dokumentov za prenos v trajno hrambo pri akreditiranih ponudnikih trajne elektronske hrambe (Certifikat Arhiva RS)

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Meč je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vnos in obdelava prejetih faktur, predračunov ter drugih obveznosti za plačilo
  • obdelava prejetih dokumentov v domači ali tuji valuti
  • uvoz eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali izbrane mape na disku
  • direkten prevzem eRačuna z UJPNET-a
  • elektronska likvidacija računov ali klasičen izpis likvidacijskih potrdil
  • elektronsko podpisovanje likvidacijskih listov in računov
  • elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1
  • zajem (skeniranje) in prikaz slike posameznega dokumenta in njegovih prilog
  • priprava in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET
  • priprava podatkov za spremljanje vstopnega davka pri DDV
  • izpis zavrnitev, obveznosti in plačil na določen dan ter izpis prejetih faktur glede na izbran kriterij (šifra poslovnega partnerja, obdobje…) oziroma prejetih faktur vezanih na materialno poslovanje
  • pregled neplačanih izdanih in prejetih faktur za posameznega poslovnega partnerja
  • možnost razdelitve zneska fakture na več protikontov, stroškovnih mest in nosilcev oz. stroškovnikov (proračunskih postavk pri proračunskih uporabnikih)
  • vnos poljubnega števila dodatnih podpisnikov za likvidacijo računa
  • pripravo temeljnic za zapiranje avansov
  • priprava poročil za potrebe DDV (DDV-O obrazec)(v povezavi s programom Cekin)
  • prenos evidenčnih vknjižb po datumih za zavode
  • prenos prejetih faktur in plačil v saldakonte Kraljice (glavna knjiga s saldakonti)
  • vnos izdanih faktur za pripravo knjige izdanih računov in prenose v Kraljico
  • uskladitev vrednosti prevzemnic z vhodnim računom (v povezavi s programom Trdnjava)
  • pregled realizacije po stroškovnem mestu, proračunski postavki ali kontu (v povezavi s programom Krona)
  • preverjanje skladnosti prejetih računov z naročilnicami oz. pogodbami (v povezavi s programom Pergament)
  • brezpapirno poslovanje
  • grafični prikazi poročil

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

eMeč

eMeč

SPLETNO LIKVIDIRANJE PREJETIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen likvidiranju dokumentov.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Pergament

Pergament

SPREMLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

Namenjen spremljanju odnosa s strankami (CRM) in realizacije naročilnic ter pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Namenjen evidenci in vodenju blagajniškega poslovanja pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com