?

iTempus

REGISTRATOR PRISOTNOSTI DELOVNEGA ČASA

ŽELIM PREDSTAVITEV

iTEMPUS, registrator prisotnosti delovnega časa, je elektronska rešitev, namenjena registraciji prihodov in odhodov posameznika. S takojšnjim vpogledom v stanje ur. Vsi dogodki, zabeleženi na registratorju delovnega časa, od prihoda, odhoda, službene poti, malice, itd., se avtomatsko prenesejo v program Tempus. Povezljivost z ostalimi Gradovimi programi, bo vaše poslovanje naredila enostavnejše, hitrejše, bolj transparentno.

ŽELIM PREDSTAVITEV

iTempus

Omogoča:

 • avtomatska registracija prihodov in odhodov (usklajenost z evidenco prisotnosti)
 • uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik
 • vodenje evidence sklada ur in nadur
 • vpogled v stanje ur posameznika
 • registracija s pametno kartico (brezstična NFC kartica), čipom ali NFC nalepko
 • nastavitev poljubnega števila dogodkov (službena pot, malica, posebni odhod,…)
 • enostavna uporaba


  iTEMPUS, ELEKTRONSKA REŠITEV, KI OMOGOČA REGISTRIRANJE PRIHODOV IN ODHODOV. REGISTRATOR ČASA JE SESTAVLJEN IZ TABLIČNEGA RAČUNALNIKA IN ČITALCA PAMETNIH KARTIC, ČIPOV, NALEPK.

  Registrator prisotnosti deluje le v povezavi s programom Tempus.

  Želja po nenehnem izboljševanju organizacije delovnega procesa in zmanjševanje stroškov so cilji vsakega podjetja. S pomočjo naše rešitve iTempus boste zmanjšali napake, do katerih prihaja zaradi ročnega vnosa prisotnosti, izračuna delovnih ur, itd.

  Registracija delovnega časa poteka preko registratorja prisotnosti (tablični računalnik in čitalec), ki je nameščen na vhodu v vaše poslovne prostore in je popolnoma nastavljiv (možnost nastavitve poljubnega števila dogodkov). Na čitalcu je možen tudi vpogled v stanje ur, urnika in dopusta posameznika (Oproda SQL). Podatki o prisotnosti se avtomatsko prenašajo v program Tempus SQL, od tukaj naprej pa v program Vitez SQL (priprava in obračun plač).

  Uporaba registratorja prisotnosti je enostavna in preprosta. Posameznik ob prihodu ali odhodu samo prisloni pametno kartico. V primeru ostalih prihodov, odhodov se na registratorju izbere želena vrsta dogodka (posebni odhod, službena pot, malica,…).

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  SESTAVA REŠITVE PO MERI

  Z Gradovimi programi do hitrejših procesov in predvsem natančnosti pri vsakdanjih opravilih. Vsak Gradov program je samostojen modul, ki ima lahko več funkcionalnosti. Glede na potrebe vašega podjetja je odvisno število modulov, ki jih boste vključili v svoj informacijski sistem.

  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR! 

  iTempus deluje samo v povezavi s programom Tempus SQL.
  Za optimizacijo poslovnega procesa vam ponujamo povezljivost še z ostalimi Gradovimi programi, ki omogočajo popolno integracijo – celovito podprt proces s štirimi moduli:

   

  1. Osnovno delovanje iTempusa skupaj s programom Tempus SQL

  2. Popolna integracija: celovito podprt proces s 4 moduli

   

  Povezljivi moduli s funkcionalnostmi za nadgradnjo:

  • TEMPUS  (https://grad.si/tempus-evidenca-prisotnosti/) – Evidenca prisotnosti
  • KOČIJA (https://grad.si/kocija-potni-nalogi/) – Obdelava in obračun potnih nalogov
  • eODOBRITVE (https://grad.si/eodobritve-odobravanje-odsotnosti/) – Odobravanje zahtevkov za odsotnost
  • OPRODA (https://grad.si/oproda-kadrovska-evidenca/) – Celovita kadrovska evidenca

   

  iTempus – Tempus
  Zaposleni se ob prihodu, odhodu registrira na registratorju delovnega časa, ki je na vhodu v poslovno stavbo. Pridobljeni podatki se avtomatsko prenesejo v sistem Tempus (evidenca prisotnosti zaposlenih). Evidenca prisotnosti je osnova za pripravo in izračun plač (program Vitez).
  iTempus – Kočija
  Ko posameznik odide na službeno pot, na registratorju izbere želeni odhod, torej službena pot, in prisloni kartico. Registrator zazna, da gre za službeno pot in podatke avtomatsko prenese v program Tempus (evidenca prisotnosti) in program Kočija (obračun potnih nalogov).

   

  iTempus – eOdobritve
  Zaposleni v program eOdobritve vnese zahtevke (zahtevek za dopust, službeno pot, izredna odsotnost,..). To informacijo prejme tudi registrator, ki zaposlenega opozori v koliko pride do razhajanja, med odobrenim zahtevkom in dejanskim stanjem.
  V eOdobritve se vnese tudi zahtevek za izredno prisotnost in ko posameznik pride na delovno mesto, se mu bo odobrena prisotnost tudi upoštevala in prištela v evidenco prisotnosti. Registrator torej upošteva le odobrene prihode, odhode.
  iTempus – Oproda
  Vsak zaposleni lahko na registratorju delovnega časa preveri število dni neizkoriščenega dopusta.
  Odobreni zahtevki za dopust se prenesejo v program Tempus SQL (evidenca prisotnosti zaposlenega), zato tudi registrator delovnega časa prejme informacijo o stanju prisotnosti posameznika.
   

   


  FUNKCIONALNOSTI in PREDNOSTI – iTEMPUS

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  FUNKCIONALNOSTI

  OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI EVIDENCE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

  • enostavno spremljanje prihodov in odhodov
  • evidenčnimi izpisi ur za redno delo, dopust (Oproda SQL)
  • evidenca z avtomatskim izračunom viškov ali manjkov delovnih ur
  • spremljanje ter izpisi zamud glede na delovni čas
  • avtomatski prenosi podatkov v sistem Tempus SQL
  • identifikacija s pametno kartico, čipom, NFC nalepko
  • zmanjšanje števila napak (brez ročnega vnosa in izračuna delovnih ur, nadur, dopustov, bolniških dni in dodatkov)
  • kontroling in evidenca prisotnosti (pregled celotne evidence prisotnosti)
  • dela prosti dnevi zaradi državnih praznikov so že vneseni v sistem
  • izboljšanje upravljanje s človeškimi viri
  • povezljivost registratorja preko omrežja WIFI ali preko UTP kabla
  • neomejeno število uporabnikov
  • zaslon na dotik
  • enostavna uporaba
  • meni v slovenskem jeziku
  • večja varnost
  • boljši pregled
  PREDNOSTI

  VARNOST, POSODOBITVE, ZAKONODAJA

  • tehnologija SQL
  • maksimalna varnost pred kripto virusi 
  • lokalna inštalacija in varno shranjevanje podatkov
  • sistem pooblastil in revizijskih sledi (ZVOP, GDPR)
  • redno obveščanje o novostih in podpora uporabnikom
  • hitra odzivnost pri pomoči uporabnikom
  • redne posodobitve zaradi zakonodajnih sprememb
  • možnost prilagoditve programa glede na potrebe strank ali individualne prilagoditve glede ne potrebe poslovanja podjetja
  • korektno svetovanje
  • letno vzdrževanje sistema in varnostno kopiranje
  • izobraževanje vključeno v ceno nakupa
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo

   

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

eOdobritve

eOdobritve

ZAHTEVKI IN ODOBRITVE | REGISTRACIJA PRISOTNOSTI | VROČANJE

Spletni program, ki mogoča vnos in odobritev odsotnosti preko transparentnega koledarskega pregleda za dopuste, službene poti, izredne odsotnosti in podobno. Omogoča tudi spletno registracijo prisotnosti za delo od doma ter vročanje dokumentov zaposlenim.

Oproda

Oproda

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com