?

Najbolj aktualen sistem povezanih programov ta hip

Najbolj aktualen sistem povezanih programov ta hip
31 julija, 2017

Program Tempus SQL je namenjen evidenci prisotnosti zaposlenih in lahko deluje popolnoma samostojno ali pa v povezavi z ostalimi GRAD-ovimi programi. Podatke o zaposlenih (tudi dopuste) lahko črpa iz kadrovske evidence, za katero skrbi program Oproda SQL. Službeno odsotnost prevzema iz podatkov programa Kočija SQL, ki sicer skrbi za obdelavo potnih nalogov. Podatke o službenih poteh zaposlenih in njihovih izrednih prihodih in odhodih avtomatično prevzema iz spletnega programa eOdobritve SQL. Prisotnost lahko usklajuje s podatki o opravljenem delu v proizvodnji, za katere skrbi program za vodenje proizvodnje Kovač SQL. In na koncu lahko podatke v obliki urnih postavk dostavi programu Vitez SQL, s katerim obračunavamo plače. Program med drugim omogoča tudi:

 • evidentiranje prihodov in odhodov zaposlenih;
 • direkten prenos prihodov in odhodov iz Gradovega čitalca/registratorja časa,
 • prevzem podatkov iz registratorja časa (elektronskega evidentiranja prihodov in odhodov) drugega proizvajalca,
 • vnos individualnega urnika zaposlenih,
 • prenos obračunanih podatkov na sklad viškov in manjkov,
 • avtomatski preračun prekomernih rednih ur v nadure,
 • vodenje evidence sklada ur in nadur,
 • večizmensko delo;
 • izračun in popravljanje podatkov o prevozu in prehrani,
 • prevzem podatkov o dopustih iz programa za vodenje kadrovske evidence (Oproda SQL),
 • obračun posameznih postavk po vrstah prejemkov, stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, dodatnem šifrantu ali kombinaciji le-teh,
 • avtomatski prevzem ur s sklada v primeru premajhnega števila mesečnih ur,
 • povezava s programom za odobravanje dopustov in službenih poti zaposlenih – eOdobritve SQL;
 • prenos podatkov v program za obračun plač (Vitez SQL),
 • evidenčne kartice zaposlenih.

Prisotnost v program Tempus SQL lahko vnašamo ročno ali pa v ta namen uporabimo GRAD-ov registrator prisotnosti, ki ga je potrebno naročiti posebej. Gre za tablični računalnik z lastno aplikacijo, na katerega je priključen čitalec pametnih (NFC) kartic. Oba sta v skupnem ohišju in delujeta kot enotna naprava (slika). Zasnovana je tako, da jo lahko namestimo na zid ali pa na vodoravno površino. Mesto namestitve ne sme biti izpostavljeno vremenskim vplivom. Za nemoteno delovanje moramo zagotoviti še napajanje registratorja in dostop do brezžičnega lokalnega omrežja (Wi-Fi).

Registrator prisotnosti

V registratorju prisotnosti je nameščena lastna programska rešitev, ki omogoča evidentiranje prihodov in odhodov. Uporaba je zelo enostavna. Skrbnik sistema vsakemu zaposlenemu dodeli pametno kartico, ki jo je pred tem registriral v sistemu. Prihod in odhod uporabniki evidentirajo tako, da kartico približajo čitalcu in počakajo na zvočni signal, ki je pokazatelj, da je sistem odčitek registriral. Istočasno lahko dobijo informacijo o stanju ur. Če gre za izredni izhod (npr. malica, službena pot) mora uporabnik najprej pritisniti ustrezen gumb na registratorju in mu potem približati kartico. Število in tip izrednih dogodkov nastavi skrbnik sistema.

Program Tempus SQL je povezan tudi s programom eOdobritve SQL, ki spremlja stanje neizkoriščenih dni dopusta (iz programa Oproda SQL), prenaša podatke o odobrenem dopustu v druge programe (Tempus SQL, Oproda SQL), programu Kočija SQL pa posreduje podatke za pripravo potnega naloga ter omogoča odobravanje obračunanih potnih nalogov.

Prednosti programa eOdobritve SQL:

 • popoln pregled statusa zahtevka odsotnosti zaposlenega;
 • določitev povezanih oseb, ki se zaradi narave dela izključujejo pri odobritvi zahtevka;
 • prilagodljiv prikaz podatkov za določeno skupino, določeno osebo z ali brez namestnikov;
 • prikaz podatkov  glede na obdobje – dan, teden, mesec;
 • povezljivost z ostalimi GRAD-vimi programi (npr. prenos dopustov, podatki za pripravo in odobritev obračunanega potnega naloga);
 • omogočen direkten dostop do ostalih spletnih programov (eCekin, eMeč,…).

Do 13.10.2017 lahko obstoječi uporabniki Gradovih programov prejmete program eOdobritve SQL po akcijski ceni 29,00 EUR + DDV.

ProgramCena osnovne licence v akciji »ZVESTOBA NAGRAJUJE«
eOdobritve SQL

29,00 EUR

K ceni je potrebno prišteti še 22 % davka na dodano vrednost.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com