?

Prihajajoče obdelave pri obračunu plač za januar 2018

Prihajajoče obdelave pri obračunu plač za januar 2018
29 januar, 2018

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti pri izplačilu plač za januar 2018.

  • v Uradnem listu št. 5/2018, je na strani 824 objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2018 dalje. Nov znesek minimalne plače znaša 842,79 EUR  in velja že pri obračunu plač za mesec januar 2018. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.

  • glede na število delovnih dni v letu 2018 znaša letni sklad ur delodajalca za polni delovni čas in 40 ur na teden 2088 ur. Omenjeni podatek je obvezen in se poroča na analitičnem REK-1 obrazcu v rubriki M06 pri vsakem obračunu. Spremenjeni podatek se vpiše v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje (v programu Vitez SQL pri vsaki kategoriji za obračun, v programu Vitez DBF za v zavihku Ostalo).

  • zaradi sprememb pri oddaji REK-1 obrazca preko spletnega portala eDavki (spremenjene so kontrole analitičnega obrazca v primeru poročanja podatka M08) smo ustrezno dopolnili pripravo XML datoteke za obrazec REK -1. Za ustrezno pripravo REK-1 obrazca morate imeti instalirano ustrezno verzijo programa (Vitez SQL vsaj 2.631, Vitez DBF vsaj 3.378).

  • pri obračunu refundacij za mesec januar 2018 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2017. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas.  Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji:

   • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun v polje Faktor za refundacijo 1 vpišete leto 2017 in faktor 1,00000.

   • za pravilni izračun osnove in števila ur v letu 2017 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek).

   • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2016 – november 2017), po potrebi obkljukamo polje Normirne ure (v javnem sektorju je to obvezno) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju) program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi.

  • v Uradnem listu št. 80/2017 na strani 12438 je objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki prinaša spremenjene premije že pri obračunu plač za mesec januar 2018. Spremembi, ki vplivata na izračun premije sta dve: znesek minimalne premije od 1.1.2018 znaša 28,31 EUR (do sedaj 26,78 EUR), hkrati pa preneha veljati tisti del Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji, ki je določal znižanje zneska premije v odvisnosti od starosti zaposlenega na dan 31.12.2016 (zneski premij so bili v višinah 30%, 50% ali 80% zneska premije).
 • Postopek ažuriranja podatkov za obračun premij pri obračunu plač za mesec januar 2018 je naslednji:

  • v programu za obračun premij Vizir DBF je potrebno v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v polje Minimalna premija KDPZ vpisati znesek 28,31 (v programu Vizir SQL se znesek vpiše zavihku Obračun).

  • v programu Vizir v meniju Nastavitve.Servis.Izračun deleža premije KDPZ v vsa tri polja vpišemo 100 in potrdimo (s to obdelavo smo odpravili različne deleže premij v odvisnosti od starosti zaposlenega).  Datum izračuna pustimo nespremenjen.

  • zgolj v vednost. Šifrant premij ostane nespremenjen (torej pribitki po letih na minimalno premijo se ne spremenijo).

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com