?

Program Vodar SQL, verzija 2.500 – obračun komunalnih storitev

Program Vodar SQL, verzija 2.500 – obračun komunalnih storitev
5 septembra, 2017
Zaključili smo razvoj zadnjega od programov iz skupine Grad SQL verzija 2.500 – program VODAR SQL. Za vse uporabnike omenjenega programa, če je ta vključen v vzdrževalno pogodbo, je nadgradnja na verzijo 2.500 BREZPLAČNA. Po instalaciji nove verzije pa lahko neposredno iz programa izpišete tudi navodila (meni Pomoč.Internet.Navodila za uporabo- PDF). V grobem bi lahko zapisali, da program poskrbi za vse, kar je potrebno pri zaračunavanju storitev povezanih z dobavo vode (vodarine), odvozom odpadkov, grobnin in drugih komunalnih storitev. Ko so dokumenti enkrat pripravljeni, program Cekin SQL poskrbi za vse ostale obdelave (izpis računov, prenos v program Kraljica, evidentiranje plačil, davčno finančne evidence, …). Program VODAR SQL je namenjen zaračunavanju komunalnih storitev (vodarin, kanalščin, odvoza odpadkov, grobnin…). Omogoča:
 • obračun vodarin in ostalih komunalnih storitev (npr. odpadki, kanalščine,..) in s tem povezano:
  • evidentiranje poslovnih partnerjev oziroma plačnikov,
  • vnos seznama storitev in spremljanje »zgodovine« cen,
  • vnos odjemnih mest, števcev za vodo in povezav med njimi,
  • vnos in nastavitev povezanih stroškov,ki so odvisni od porabe vode (razne komunalne takse,…)
  • evidentiranje odčitkov (ročno ali uvoz podatkov iz BC terminala),
  • vnos ostalih komunalnih storitev za zaračunavanje, ki niso povezane z vodarino (odvoz smeti,..),
  • pripravo in možnost izpisa obračuna pred kreiranjem računov komunalne obveznosti,
  • kreiranje računov za komunalne storitve (univerzalnih plačilnih nalogov) s programom Cekin SQL,
 • obračun grobnin in s tem povezano:
  • evidentiranje najemnikov,
  • vnos pokopališč in grobnih mest,
  • nastavitev drugih povezanih storitev (najem pripomočkov)
  • kreiranje računov za grobnine (univerzalnih plačilnih nalogov) s programom Cekin SQL.
Poleg naprednih tehničnih rešitev, ki so vključene v novo verzijo, program Vodar SQL, verzija 2.500, prinaša tudi nekatere vsebinske dopolnitve glede na verzijo 2.000:
 • Komunalne storitve:
  • možnost nastavitve korekcijskih faktorjev pri obračunu poračuna komunalnih storitev in/ali množilnika količine,
  • v obračun komunalnih storitev dodana možnost prikaza in izpisa v programu Cekin SQL kreiranega računa,
  • evidentiranje prilog odjemnega mesta.
 • Grobnine:
  • evidenca pokopališč, grobnih prostorov in pripadajočih prilog (npr.katastrska slika),
  • evidenca najemnikov grobnih prostorov, prilog (npr: najemna pogodba) in storitev,
  • priprava računov za najemnino v programu Cekin SQL v

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com