?

Spremembe pri obračunu plač za izplačila po 1.1.2020

Spremembe pri obračunu plač za izplačila po 1.1.2020
18 decembra, 2019

Skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020 (obvestilo je objavljeno na spletni strani Finančne uprave RS z datumom 10.12.2019) je objavljena lestvica za odmero dohodnine ter spremenjena osnova za obračun splošne olajšave, ki velja za vsa izplačila po 01.01.2020, prav tako se spremeni tudi minimalna osnova za obračun prispevkov za  socialno varnost. Postopek uskladitve podatkov je naslednji:


A. Dohodninska lestvica

Lestvica za obračun akontacije dohodnine iz letnih osnov, ki se nahaja v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Lestvica letnih osnov (za SQL programe), ki je naslednja:


nad0,00do8.500,000,00+16,00%nad0,00
nad8.500,00do25.000,001.360,00+26,00%nad8.500,00
nad25.000,00do50.000,005.650,00+33,00%nad25.000,00
nad50.000,00do72.000,0013.900,00+39,00%nad50.000,00
nad72.000,00do9.999.999,9922.480,00+50,00%nad72.000,00

Program Vitez SQL omogoča tudi uvoz nove lestvice. Po instalaciji ustrezne verzije programa (vsaj 2.671) v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Lestvica letnih osnov v orodni vrstici pritisnemo na zadnji gumb Prednastavljena lestvica letnih osnov za dohodnino in potrdimo prevzem.

Pomembno: Dohodninska lestvica je lahko vezana na šifro podjetja ali pa je skupna vsem šifram podjetij (to je določeno na posamezni šifri podjetja v programu Ključ SQL), vendar je v običajno lestvica skupna za vse šifre podjetij !!!!.


B.  Splošna olajšava

Spremenjena je tudi osnova za izračun Splošne olajšave (podatki za zneske olajšav vzdrževanih otrok in članov ostanejo NESPREMENJENI, prav tako tudi višina olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje). Postopek uskladitve podatkov je naslednji:

– v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Olajšave (za SQL programe)  ustrezno spremenimo vrednosti Splošne olajšave in po potrebi tudi Splošne olajšave brez povečanj (za zaposlene z izjavo):


a. Naziv: Splošna olajšava

Bruto do:ZnesekOsnovaKoličnik
 1.0,000,00
 2.13.316,833.500,00✓ Linearni 18.700,381,40427
 3.99.999.999,993.500,00

b. Naziv: Splošna olajšava brez povečanj

Bruto do:ZnesekOsnovaKoličnik
 1.99.999.999,993.500,00
 2.00✓ Linearni00
 3.00

C. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2020 do 29.2.2020, znaša 975,30 EUR (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 EUR).

Spremenjena osnova se vpiše v nastavitvi obračuna v polje Minimalna osnova za obračun prispevkov.


OPOMBA: Za eventualne tipkarske napake podjetje GRAD d.d. ne odgovarja!!!

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com