?

Aktivnosti glede izvajanja Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

16 januarja, 2019

V Uradnem listu št. 80/2018 so bili poleg Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju  objavljeni tudi aneksi h kolektivnim pogodba v javnem sektorju, v katerih so zapisane spremembe v plačnih razredih brez napredovanj za posamezno delovno mesto in šifro naziva.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

Bliža se nam obračun plač za mesec januar 2019, kjer je potrebno za veliko večino zaposlenih v javnem sektorju pripraviti nov aneks z veljavnostjo 1.1.2019 in povečanjem obstoječega plačnega razreda zaposlenega za en plačni razred.

Vnos novih aneksov v program Vitez ni nič drugačen od predhodnih vnosov, le da je tokrat potrebno vnesti nove anekse skoraj za vse zaposlene. 

V nadaljevanju smo vam pripravili kratka navodila za ročni vnos novih aneksov, za uporabnike, ki pa morajo vnesti večje število aneksov, pa smo pripravi dodatni program Aneks, s pomočjo katerega program avtomatično pripravi anekse zaposlenim, ki jim pripadajo.

ROČNI VNOS
1. Instalacija zadnje verzije programa Vitez (vsaj 2.648), saj ta verzija vključuje aktualni katalog delovnih mest v javnem sektorju (katalog veljaven na dan 10.1.2019).
2. pred vnosom aneksov morajo biti prometni podatki OBVEZNO prazni. To pomeni, da v kolikor ste vnesli (ali uvozili) prometne podatke pred vnosom aneksov z veljavnostjo 1.1.2019, potem program ne bo izračunal vrednosti na osnovi novega aneksa.
3. v meniju Nastavitve.Servis izvedemo obdelavo Osvežitev FDMN za javne uslužbence in v nadaljevanju potrdimo osvežitev polja Plačni razred brez napredovanja (FDMN) na posameznem nazivu delovnega mesta. Program bo na osnovi kataloga delovnih mest in nazivov (z veljavnostjo 10.1.2019) osvežil vrednosti FDMN na nazivih delovnih mest, ki jih upoštevate pri svojih obračunih.
4.v meniju Šifranti.Kadri, povezano okno Pogodbe-podatki obračuna, pri vsakemu zaposlenemu (seveda pri tistih, ki so upravičeni), naredimo naslednje obdelave:
– najprej izberemo vnos nove pogodbe (aneksa),
– v polje Šifra in naziv lahko vpišemo številko novega aneksa,
– v polji Začetek veljavnosti pogodbe in Začetek veljavnosti sprememb vpišemo 1.1.2019,
– v kolikor imate v poljih Delovna doba in Delovna doba v podjetju vpisane kakšne podatke, ustrezno vpišite nove vrednosti (v kolikor imate v teh dveh poljih dejansko vpisane vrednosti, nas kontaktirajte, da skupaj preverimo upravičenost vnosa teh podatkov),
– v zavihku Delovno mesto (ali več zavihkov z delovnimi mesti) v polje Plačni razred vpišemo število plačnih razredov, povečanih za en plačni razred glede na trenutno vnešeni,
– s pritiskom na gumb Potrditev dejansko potrdimo vnos novega aneksa. V nadaljevanju nas program še vpraša, ali zaključi veljavnost predhodne pogodbe, kar vsekakor potrdimo.

Z zgoraj opisanim postopkom smo uspešno vnesli nov aneks zaposlenemu in enaki postopek uporabimo pri vnosu novega aneksa naslednjemu zaposlenemu. Po vnosu vseh aneksov z veljavnostjo 1.1.2019, lahko nadaljujemo z vnosom ostalih podatkov za potrebe obračuna plač za mesec januar 2019.

PROGRAM ANEKS SQL, verzija 2.500
Za vse uporabnike, ki morajo zaradi večjega števila zaposlenih posledično vnesti večjo količino novih aneksov, smo pripravili dodatni program ANEKS, ki z eno obdelavo pripravi anekse vsem zaposlenim, ki so do njega upravičeni.

Poglavitne prednosti programa so:

– programa s pomočjo kataloga delovnih mest v javnem sektorju (z veljavnostjo 10.1.2019) za vsak naziv delovnega mesta v dodatno polje vpiše plačni razred FDMN. Na ta način ima program na voljo star in nov FDMN.

– s pritiskom na posebno obdelavo program vsem zaposlenim, katerih razlika med novim in starim FDMN znaša vsaj 1 plačni razred, avtomatično pripravi novo pogodbo (aneks) z nekaterimi novimi vrednostmi glede na aktualno pogodbo (poveča številko pogodbe, vpiše nova datuma veljavnosti pogodb, število plačnih razredov posameznika poveča za ena in zaključi veljavnost stare pogodbe).

Poleg omenjenih obdelav program omogoča tudi eventualno brisanje na novo ustvarjenih pogodb, pripravo pogodb samo za določene zaposlene, kontrolo priprave nove pogodbe v primeru obstoja pogodbe z veljavnostjo po 1.1.2019 in podobno.

Cena programa ANEKS znaša 270,00 EUR + DDV.

Po prejemu naročila programa ANEKS bomo na daljavo opravili instalacijo programa, zaradi enostavnosti programa pa bomo skupaj pregledali možnosti programa.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com