?

Dopolnjen obračun nadomestil v zvezi z minimalno plačo – program Vitez!!!!

Dopolnjen obračun nadomestil v zvezi z minimalno plačo – program Vitez!!!!
27 januarja, 2020

Pri obračunu plač za mesec januar 2020 se bo spremenil izračun razlike do minimalne plače, na kar smo vas s predvidenim postopkom sprememb obvestili že v mesečnem obvestilu, ki smo  vam ga posredovali v začetku leta 2020.

Hkrati pa je prišlo tudi do sprememb pri izračunu osnov za nadomestila v javnem sektorju, ki so vodila do ustrezne spremembe programa Vitez. Podrobnosti in navodila so opisana v nadaljevanju.

Skladno s spremenjenim 19. a členom Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, kjer so v 1. in 4. točki spremenjene posebnosti, ki se nanašajo na minimalno plačo, smo novosti vključili v novo verzijo programa Vitez (vsaj 2.676).

Instalacija zadnje verzije programa je tako OBVEZNA za vse uporabnike v javnem sektorju, smiselna pa je tudi za ostale uporabnike, kjer so v osnovi za nadomestila (npr. redni letni dopust, praznik, izredni dopust, študijski dopust, …) vključeni tudi dodatki (npr. dodatek za delovno dobo).

Glavna sprememba 19. a člena je 4. točka, kjer je po novem spremenjen izračun osnove, saj mora biti v primeru, ko je osnovna plača javnega uslužbenca manjša od minimalne plače, osnova za izračun nadomestila (Z120/Z124) sestavljena iz minimalne plače ter dodatkov in delovne uspešnosti. Do sedaj je veljalo, da mora biti osnova za nadomestila vsaj minimalna plača, po novem pa mora biti osnova sestavljena iz minimalne plače in dodatkov ter delovne uspešnosti.

Pomembna je tudi sprememba 19. a člena, točka 1, kjer je po novem določen izračun zneska do minimalne plače. Po novem se razlika izračunava izključno med urno postavko rednega dela in urno postavko minimalne plače.

Po instalaciji nove verzije programa Vitez je potrebno zaradi sprememb v 19. a členu OBVEZNO spremeniti naslednje nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka (meni Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka):

  • na posamezni šifri prejemka za nadomestila (npr. praznik, redni letni dopust, izredni dopust, boleznine v breme delodajalca, …) OBVEZNA kljukica na polju Vsaj minimalna plača na prvem zavihku Parametri obračuna, hkrati pa na drugem zavihku Osnova v polju Za obračun zneska do minimalne plače OBVEZNO  izbrati 0 – Ne upošteva.

    Na ta način bo dejansko samo še vrsta prejemka Redno delo imelo v polju Za obračun zneska do minimalne plače oznako 1 – Upošteva, vse ostale šifre vrst prejemkov pa imajo oznako 0-Ne upošteva. Na ta način bo program razliko do minimalne plače izračunaval izključno na osnovi ur in bruto zneska rednega dela, saj bo znesek minimalne plače že upoštevan v osnovi za nadomestila (npr. praznik, redni letni dopust, …).
  • na šifri prejemka za razliko do minimalne plače je potrebno v zavihku Osnove v polju Za boleznine in Za nadomestila OBVEZNO izbrati 2 – Upošteva le znesek.

    Pri vseh uporabnikih, kjer je osnova za nadomestilo iz preteklega obdobja (npr. pretekli mesec, tromesečno povprečje), pa je pri obračunu plač za januar 2020 nekaj nejasnosti, saj predpisi ne določajo točno, kakšno osnovo iz preteklih obdobij je potrebno upoštevati (znesek minimalne plače v preteklih obdobjih ali trenutni znesek minimalne plače, ali je osnova vsaj minimalna plača oziroma minimalna plača z dodatki). Vsekakor predlagamo, da po vnosu sprememb na šifri prejemka za Razliko do minimalne plače v meniju Nastavitve.Servis.Preračun mesečnih podatkov ponovite preračun za mesec december 2019. Na ta način bo program ponovno preračunal decembrsko osnovo, kjer pa bo v osnovi upošteval tudi razliko do minimalne plače. V vsakem primeru pa lahko uporabnik v meniju Obdelave.Mesečni podatki pri posamezniku ročno spremeni znesek osnove za izračun nadomestil.

Na splošno pa velja, da je zgoraj opisane spremembe potrebno izvesti tudi pri ostalih uporabnikih izven javnega sektorja, kjer so v osnovi za nadomestila (npr. praznik, redni letni dopust, …) vključeni tudi dodatki (npr. dodatek za delovno dobo).

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com