?

Dopolnjen program ŽEZLO SQL ter dodatni modul za obračun sredstev v najemu-MSRP16 Najemi

18 oktobra, 2018

PROGRAM ŽEZLO SQL, verzija 2.600

Skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS) smo v verziji 2.600 dopolnili program za vodenje osnovnih sredstev – ŽEZLO SQL z možnostjo obračuna amortizacije po dnevih.

Amortizacija se po MRS za prvi mesec računa po dnevih na datum začetka uporabe osnovnega sredstva. V primeru odtujitve osnovnega sredstva se amortizacija za zadnji mesec računa po dnevih na datum prekinitve amortizacije. Za vse ostale mesece, ko je osnovno sredstvo v uporabi cel mesec se računa amortizacija za cel mesec in enako kot po SRS (Slovenski računovodski standardi).

Za vse uporabnike programa ŽEZLO SQL, če je ta vključen v vzdrževalno pogodbo, je nadgradnja na verzijo 2.600 BREZPLAČNA. Po instalaciji nove verzije lahko podrobnosti preberete v meniju Pomoč.Novosti.


DODATNI MODUL MSRP16 NAJEMI

Najpomembnejša novica pa se nanaša na uporabnike, ki za vodenja osnovnih sredstev  in sredstev v poslovnem najemu upoštevajo Mednarodni računovodski standard MSRP16 Najemi.

Standard MSRP16 Najemi je veljaven za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2019 ali pozneje. Standard je dovoljeno uporabljati predčasno skupaj s predčasno uporabo MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci.

Za potrebe izračun neto vrednosti najema sredstev smo pripravili poseben modul, ki deluje samo v povezavi s programom Žezlo SQL, verzija 2.600 ali višje.

Dodatni modul MSRP16 Najemi je namenjen izračunu neto vrednosti najema (osnove za amortizacijo in s tem vnosa v poslovne knjige) ter pripravi temeljnice aktiviranja poslovnega najema, skladno z novim mednarodnim standardom MSRP16 Najemi.

Modul MSRP16 Najemi med drugim omogoča:

 • izračun neto vrednosti najetega sredstva
  • Datum najema – glede na način merjenja pravice do uporabe vpišemo datum podpisa pogodbe (učinek za nazaj ali novi najem po prehodu na standard 16) ali datum prehoda na standard 16,
  • Znesek najemnine – letna ali mesečna višina obroka,
  • Obdobje najema – število let ali mesecev,
  • Obrestna mera (letna) – vpišemo letno obrestno mero (pri prvi metodi je to obrestna mera ob sklenitvi pogodbe, pri drugi pa na dan prehoda na standard MSRP16),
  • Plačilo obroka na začetku obdobja – označimo, kdaj se plačuje najemnina,
  • Amortizacijska skupina – vpišemo šifro iz šifranta amortizacijskih skupin,
  • Odstotek linearne amortizacije – ta odstotek se izračuna iz števila let najema. Program nas opozori, če ta ni enak vnesenemu v šifrant amortizacijskih skupin. Odstotek, vnesen v šifrant, se namreč uporablja za amortiziranje v vseh naslednjih obdobjih, tukaj vpisan pa za izračun amortizacije na dan prehoda, v kolikor se odločimo za način vrednotenja za nazaj.
 • vnos kontov dolgov iz finančnega najema, kontov obresti iz finančnega najema ter konto prenesenega čistega dobička prejšnjih let na amortizacijski skupini,
 • pripravo ustrezne temeljnice,
 • izpisi najetih sredstev.

Stopite v kontakt z nami na telefonsko število 01/2573 781  ali na info@grad.si in z veseljem bomo pripravili ustrezno ponudbo.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com