?

Informacije glede nastavitev novih vrst izplačil v programu za obračun plač – Vitez

Informacije glede nastavitev novih vrst izplačil v programu za obračun plač – Vitez
29 marca, 2020

Bliža se obračun plač za mesec marec 2020, ki na žalost ne bo povsem običajen mesec. Čeprav so bile pred dnevi novosti pri obračunu za mesec marec že pripravljene, se je pred dnevi situacija spremenila in vsi smo v pričakovanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) t.i. »mega zakon«, v katerem bodo podrobneje pojasnjeni načini obračunov in predvsem načini povračil nastalih stroškov.

Informacije, ki smo vam jih pripravili v nadaljevanju temeljijo na izjavah v medijih in na osnovi predlogov predpisov, ki so veljali pred »mega zakonom«.

V pomoč so nam lahko pojasnila na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, najpomembnejše pa je poznavanje kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki jih boste izplačevalci morali upoštevati pri oblikovanju novih šifer vrst prejemkov.

Posebej bi poudarili, da so navodila v nadaljevanju zgolj smernice in osnova za izračune posameznih vrst prejemkov, izplačevalec pa mora poskrbeti, da pri obračunu upošteva aktualno zakonodajo, kolektivne pogodbe in vse druge predpise, ki urejajo izplačilo. Glede na informacije v medijih obstaja velika verjetnost spreminjanja že obstoječih predpisov, predvsem v delu višine nadomestil in še bolj pomembno, višine in načina, ki ga bo država refundirala.

Že v začetku je potrebno zapisati, da določene nastavitve, oznake in podobno še niso dokončno določene, vendar smo vam v nadaljevanju pripravili okvirni načrt, kako lahko odprete (prevzamete) določeno vrsto izplačila, ki pa ga morate v določenih primerih uskladiti s predpisi, ki določajo način obračuna plač v vaši organizaciji. Posebej je še potrebno poudariti, da se bodo sigurno objavili še novi predpisi in razlage, ki jih smiselno uporabite pri nastavitvah vrst izplačil.

Za uspešno oblikovanje novih vrst prejemkov, paketnih obdelav in izpisov morate imeti instalirano ustrezno verzijo programa Vitez (vsaj 2.681) !!!!

Ustrezna verzija programa Vitez ima v prednastavljenem šifrantu Vrst prejemkov pripravljene nove šifre prejemkov, ki so nastavljene na načine, ki so določeni v Zakonu o delovnih razmerjih in jih je potrebno po prevzemu v vaš šifrant Vrst prejemkov še ustrezno dopolniti (urna osnova, kontni plan, …).

Ob pisanju teh navodil prav tako še niso bile znane nekatere nove šifre prejemkov po enotni metodologiji v javnem sektorju, zato morate po objavi teh šifer ustrezno dopolniti podatke na posamezni novi šifri vrste prejemka (v zavihku Javni sektor).

Ker podrobnosti za sam obračun plač za mesec marec 2020 še niso znane, so tokratna navodila namenjena predvsem odpiranju novih šifer vrst prejemkov, kjer pa bi praviloma raje uporabili kopiranje že obstoječih šifer v nove šifre kot pa prevzemanje šifer iz prednastavljenih podatkov. Prednost kopiranja obstoječih šifer je predvsem v nastavitvah izračuna (tekoči mesec, pretekli mesec, trimesečna povprečja) ter ostalih nastavitvah (osnove, članarine, kontiranje), hkrati pa je pomembno, da za kopiranje izberete primerno šifro.

V teh navodilih se bomo prednostno posvetili novim prejemkom za potrebe: Čakanje na delo, Varovanje otrok ter Delo na domu.

ČAKANJE NA DELO

Čakanje na delo je nadomestilo v višini 80 % osnove. Po ZDR-1 je v tem primeru osnova povprečje plač zadnjih treh mesecev, izplačevalci pa morate seveda upoštevati osnovo, ki je zapisana v kolektivni pogodbi oziroma drugih predpisih.

Ker čakanje na delo predvidoma spada v skupino boleznine v breme delodajalca (po metodologiji v javnem sektorju je temu namenjena šifra G088), predlagamo, da izplačevalci v šifrantu Vrst prejemkov kot osnovo izberete vrsto prejemka za Boleznino v breme delodajalca – 80%, v orodni vrstici pritisnete na gumb Kop in v prosto polje vpišete šifro prejemka in pritisnete na gumb Potrditev. Nato izberete novo šifro prejemka, kjer spremenite naziv prejemka, v zavihku Ostalo v polju Primerjalna šifra po potrebi pobrišete vneseno šifro (lahko vpišete tudi aktualno šifro vrste prejemka), izplačevalci iz javnega sektorja pa v zavihku Javni uslužbenci vpišete ustrezno šifro iz metodologije.

Na opisan način tako odprte novo šifro za potrebe Čakanja na delo, seveda pa nastavitve spremenite na način, kot to zahtevajo vaši predpisi (predpisi morda za primer čakanja na delo točno določajo način obračuna, ki pa je lahko drugačen od izračuna boleznin v breme delodajalca).

Pri obračunu materialnih nadomestil za čas čakanja na delo morate biti prav tako pozorni, saj za ta čas zaposlenemu predvidoma materialna nadomestila (prevoz, prehrana) ne pripadajo.

VARSTVO OTROK

Glede na izjave v medijih naj bi se varstvo otrok izenačilo s čakanjem na delo, kar bi morda pomenilo, da je postopek odpiranja nove šifre enak, kot je opisan pri odpiranju šifre prejemka za Čakanje na delo. Šifra vrste prejemka po metodologiji v javnem sektorju naj bi bila G083.

DELO NA DOMU

Čeprav naj bi bila šifra za delo na domu enaka rednemu delu, vsekakor predlagamo, da odprete novo šifro tudi za delo na domu, kjer za osnovo vzamete šifro prejemka za redno delo in ga skopirate na novo šifro za delo na domu. Šifra vrste prejemka po metodologiji v javnem sektorju naj bi bila enaka rednemu delo A010.

Pri obračunu materialnih nadomestil za čas dela na domu morate biti prav tako pozorni, saj za ta čas zaposlenemu predvidoma pripada prehrana, prevoz na delo pa ne.

OSTALI PREJEMKI

Večina ostalih novih vrst prejemkov je v večini primerov enaka kot nastavitev rednega dela (npr. zdrav delavec ostane doma), zato si pri oblikovanju le teh pomagate s kopiranjem že obstoječe šifre.

Pri obračunu materialnih nadomestil morate prav tako biti pozorni na upravičenost do prevoza, pri delu na domu obstaja vrsta predpisov, prav tako so predpisi in zahteve pri nadomestilu za uporabo lastnih sredstev.

Pozorni morate biti tudi pri odpiranju vrste prejemka za dodatek za delo v tveganih pogojih, dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in podobno.

Upamo le lahko, da bodo odgovori na vsa neodgovorjena vprašanja zapisana v prihajajočem »mega zakonu« oziroma v uradnih pojasnilih.

V prednastavljenem šifrantu imate kar nekaj uporabnih novih šifer, ki jih prevzemite v vaš šifrant, ustrezno uskladite s predpisi in poskrbite za ustrezno kontiranje. Med drugimi so odprte tudi šifre za: Dodatek za delo v tveganih pogojih, Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, Izolacija in podobno.

Kot smo zapisali, program v ustrezni verziji vsebuje pomembne šifre vrst prejemkov, ki jih enostavno prenesete v vaš šifrant na ustrezno prosto šifro. Po prijavi v šifrant Vrste prejemkov v orodni vrstici pritisnete na gumb Pre, nato pa na šifrah višjih od 3000 najdete ustrezne šifre. Z dvoklikom na miški na izbrani šifri v nadaljevanju vpišemo prosto šifro iz vašega šifranta, na katerega se bodo prepisale nastavitve. Nove šifre prejemkov smiselno odpirate v mejah, kjer so že odprte primerljive šifre (nadomestila med nadomestili, refundacije med refundacijami in podobno).

V kolikor pa ste že odprli novo šifro brez ustreznih nastavitev (predvsem zaradi uporabe v programu za evidenco prisotnosti – Tempus) in jo želite nastaviti z nastavitvami iz prednastavljenega šifranta, potem greste na popravljanje ustrezne šifre in ob desnem robu pritisnete gumb Prednastavljen. V nadaljevanju poiščete ustrezno šifro in z dvoklikom prenesete nastavitve na vašo šifro.

Kot smo že zapisali, so tokratna navodila namenjena predvsem odpiranju šifer vrst prejemkov, saj naj bi bil »mega zakon« sprejet šele v mesecu aprilu 2020 (predvidoma 1.4.2020).

Vsekakor pa vam predlagamo, da redno spremljate spremembe, ki se bodo dogajale glede obračuna plač, mi pa bomo poskrbeli, da vam posredujemo še kakšno ustrezno informacijo za pravilni obračun plač za mesec marec 2020.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com