?

Seznam dodatnih izpisov

Dodatni izpisi niso predmet vzdrževalne pogodbe. To so izpisi, ki niso del standardne instalacije programov in so pripravljeni posebej, kot pomoč pri delu za določene skupine uporabnikov. Dodatne izpise si instalirajte, če potrebujete kakšnega od izpisov iz seznama.

 

Za instalacijo kliknite na gumb Prevzem. Če vaš spletni brskalnik to omogoča, lahko izberete Zaženi(Run) in instalacija ter namestitev dodatnih izpisov se bo izvedla samodejno. V nasprotnem primeru morate izbrati Shrani(Save) in program Setobraz.exe shraniti v mapo grad/internet (na disku, kjer se nahajajo Gradovi programi). Nato kliknite na gumb Start in izberite Zaženi. Zagnati morate program Setobraz.exe v mapi grad/internet.
 
 
Program Vitez:
 
 
– Obrazec REK-1b za družinske pomočnike
 
Posebnost priprave obrazca REK-1b (družinski pomočnik) je v tem, da je potrebno pri novoodprtih prispevkih za družinskega pomočnika v polju Šifra za obrazec REK-1 vpisati enake šifre, kot veljajo za obrazec REK-1. Program bo pri pripravi obrazca avtomatično izpisal prispevke v prava polja (npr. prispevek s šifro 501 bo izpisal v vrstici 401). Navkljub temu, da pravilnik o izpolnjevanju REK-1b obrazca ne predvideva določene šifre za posamezni prispevek, so na spletnem portalu Edavkih sami določili, na katerih mestih se nahaja določen prispevek. Tako so trenutno šifre, ki jih vpišemo v polje Šifra za obrazec REK-1 ter šifra za analitični obrazec REK-1 na posamezni šifri prispevka sledeče:
 
1. Prispevki delojemalcev (iz plače)
-Prispevek za PIZ – vpišemo 501 (program bo spremenil v 401), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A071,
-Prispevek za ZZ – vpišemo 502 (program bo spremenil v 402), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A072,
-Prispevek za zaposlovanje – vpišemo 503 (program bo spremenil v 403), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A074,
-Prispevek za starševsko varstvo – vpišemo 504 (program bo spremenil v 404), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A073.
 
2. Prispevki delodajalcev (na plače)
-Prispevek za PIZ – vpišemo 601 (program bo spremenil v 501), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A081,
-Prispevek za zaposlovanje – vpišemo 603 (program bo spremenil v 503), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A084,
-Prispevek za starševsko varstvo – vpišemo 604 (program bo spremenil v 504), v polje Šifra za analitični REK-1 pa A083.
-Prispevek za zdravstveno varstvo – vpišemo 602 (program bo spremenil v 502), v polje analitični REK-1 pa A082
-Prispevek za poškodbe pri delu – vpišemo 605 (program bo spremenil v 505), v polje analitični REK-1 pa A085.
 
Šifra vrste dohodka za obrazec REK je 1094 – Delno plačilo za izgubljeni dohodek (vpiše se v programu Vitez, meni Nastavitve.Nastavitve obračuna), medtem ko je šifra za dohodnino 1109 – Drugi prejemki iz delovnega razmerja (podatke se vpiše na posamezni šifri VP-ja v meniju Šifranti.Plače.Vrste podatkov, zavihek Ostalo. Zaradi pravilno izpolnjenega analitičnega REK obrazca pa je potrebno na vseh šifrah VP-jev za družinske pomočnike v polju Grupa obračuna (zavihek Parametri) izbrati šifro J-jubilejna nagrada nad uredbo (na ta način se na analitičnem REK obrazcu izpolni polje P04 namesto P01).
 
-Obračun prispevkov od minimalne plače pri izplačilu nadomestil družinskemu pomočniku

Skladno z navodilom DURS-a smo na obrazec REK-1b dodali možnost prikaza prikaza Osnove za razliko do minimalne plače (214) ter prikaz Prispevka za ZPIZ od razlike do minimalne plače (419). V kolikor je pri obračunu nadomestila za družinskega pomočnika znesek manjši od minimalne plače, potem je potrebno po razlagi DURS-a obračunati prispevke od minimalne plače. Dejstvo je, da družinski pomočnik v tem primeru ne prejme bruto zneska v višini minimalne plače, ampak se mu poveča osnova za obračun prispevkov od zneska minimalne plače. Podrobnosti o avtomatskem obračunu razlike do minimalne plače so opisane v navodilih za uporabo programa Vitez (poglavje Obračun prispevkov za ZPIZ od minimalne plače oziroma direktno iz programa preko menija Pomoč.Teme pomoči)), predvsem pa je potrebno poudariti, da morajo imeti vse šifre VP-jev za družinskega pomočnika v zavihku Osnove obračunov v polju Za obračun zneska do min. plače izbrano šifro 0- Ne upošteva (postopek je podoben kot pri obračunu javnih del). Poleg tega je potrebno spremeniti nastavitev VP-jev za nadomestilo, kjer v polju Vsota ur izberemo 1-Upošteva ter v polju Obveza vpisa ur izberemo 2- Evidenčen. Posledično se spremeni tudi vnos podatkov, saj je potrebno poleg bruto zneska vpisati tudi število ur, saj je to programu osnova za izračun razlike do minimalne plače. Navodila za avtomatski izračun razlike do minimalne plače je potrebno smiselno upoštevati zaradi posebnosti, ki jih prinaša obračun nadomestila za družinskega pomočnika (posebna šifra delovnega razmerja, drugi prispevki kot za redno zaposlene).
 
DATUM PRIPRAVE OBRAZCEV:  14.06.2012
GRAD d.d. ne odgovarja za ažurnost dodatnih izpisov, ti so le v pomoč uporabnikom.

Seznam dodatnih izpisov

Program Opis
Vitez Obrazec XML Obrazec REK-1b, usklajen 1.1.2014, družinski p
Vitez Obrazec XML REK-1, usklajen julij 2008 – inv. podj.
Vitez Obrazec XML REK-1, usklajen julij 2008 – SP
Mušketir Obrazec XML REK-1b (izplačila volilnim odborom, 2014)
Mušketir Obrazec REK – 1a (po 1.2.2014)
Mušketir REK – 1a za izvoz v XML z analitičnimi podatki po 1.2.2014

PREVZEM

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com