?

Nova plačna lestvica v javnem sektorju-od 1.6.2024 dalje

19 junija, 2024

Skladno s sprejetim Zakonom o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB) (Uradni list št. 136/2024) se s 1.6.2024 spremeni vrednost plačnih razredov plačne lestvice.

V ta namen smo v novo verzijo programa Vitez C# (vsaj verzija 3.287) vključili novo lestvico vrednosti plačnih razredov (prednastavljeni šifrant). Postopek prevzema nove lestvice plačnih razredov je naslednji:

 1. Prevzem nove lestvice vrednosti plačnih razredov
  Po instalaciji zadnje verzije programa Vitez se prijavimo v program Vitez in v meniju Šifranti.Kadri izberemo poljubno šifro zaposlenega. V oknu Pogodbe – podatki obračuna izberemo zadnjo pogodbo in izberemo zavihek Delovno mesto. Postavimo se v okno Plačni razred in pritisnemo v gumb za izbiro plačnega razreda (v obliki tabele). V orodni vrstici nato izberemo zadnji gumb s protokoli in izberemo Prednastavljeni plačni razredi za JU 1.06.2024 in potrdimo (zelena kljukica). Po prikazu poti do podatkov ponovno potrdimo izbor in na ekranu se prikažejo podatki z novimi vrednostmi plačnih razredov. Za dokončni prenos novih vrednosti v aktualni šifrant plačanih razredov enostavno ponovno potrdimo.

  POMEMBNE INFORMACIJE !!!!!
  – v kolikor ste pred prevzemom nove plačne lestvice slučajno že vnesli podatke v prometne podatke (upoštevana stare vrednosti plačnih razredov), potem lahko v izogib brisanju in ponovnemu vnosu podatkov po novi plačni lestvici v meniju Nastavitve.Nastavitve programa, zavihek Izvor podatkov označite polje Izhodišče iz pogodbe in program bo pri obračunu upošteval vrednosti na pogodbi (nove vrednosti plačnih razredov) in ne vnesenih vrednosti (s starimi vrednostmi plačnih razredov)!!!!!

  – v kolikor imajo določeni zaposleni na aktivni pogodbi o zaposlitvi (v mesecu, v katerega ste prijavljeni – npr. 06/2024) vnesene spremembe osnovnega plačnega razreda (polja Z113, Z115, Z117, Z119, Pripravnik, Z590, Z593), mora program zaradi nove plačne lestvice ponovno preračunati vrednosti posamezne spremembe. V izogib posameznemu potrjevanju pogodb zaposlenim, lahko v meniju Nastavitve.Servis izberete obdelavo Osvežitev sprememb izhodišč na pogodbi. S potrditvijo te obdelave bo program vsem zaposlenim, ki imajo na aktivni pogodbi za obdobje, v katerega smo prijavljeni (npr. 06/2024), vpisane spremembe izhodišč avtomatično preračunal iz zneske vpisal na pogodbo. Tako se bodo vrednosti povečanja ali zmanjšanja osnovnega plačnega razreda uskladile z novo plačno lestvico. V primeru pa, da ne izvedete osvežitve, vas bo program na koncu obračuna obvestil, da plačni razred Z070 ne obstaja.

  -v primeru, da imajo določeni zaposleni na pogodbi o zaposlitvi zapisane tudi dodatke, ki so odvisni od vrednosti plačne lestvice (npr. specializacija, magisterij, doktorat), potem je potrebno tem zaposlenim odpreti novo pogodbo z veljavnostjo 1.6.2024 in jim ustrezno uskladiti vrednost dodatka.

Želite več informacij? Pišite nam na: info@grad.si.
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com