?

NOVI REK-1 OBRAZCI SO PRIPRAVLJENI

NOVI REK-1 OBRAZCI SO PRIPRAVLJENI
23 aprila, 2020

Finančna uprava RS si je vzela dobre 3 tedne in končno so pripravili ter omogočili oddajo novih obrazcev REK-1 s šifro dohodka 1002, 1004 ter 1190, ki so namenjeni obračunom skladnim z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Šifra dohodka 1002 je namenjena obračunom, kjer je delodajalec oproščen plačila prispevka za ZPIZ, šifra dohodka 1004 je namenjena delodajalcem, ki uveljavljajo pomoč pri izplačilu čakanja na delo ter višje sile (varstvo otrok), šifra dohodka 1190 pa je namenjena izplačilu kriznega dodatka.

Analiza novih šifer dohodkov za obrazec REK-1 pa je na žalost prinesla tudi nekatere nastavitve, ki jih morate vnesti oziroma popraviti pred oblikovanjem XML datoteke za posamezno šifro dohodka.

Šifra 1190 – Krizni dodatek

Pred pripravo XML datoteke je potrebno v šifrantu Vrste prejemkov na šifri za Krizni dodatek v polju Tip prejemka obvezno izbrati M-Stroški do uredbe vlade-gre v REK, na zavihku Ostalo v polju Šifra dohodka REK izbrati šifro 1190 ter v polju Oznaka dohodnine obvezno izbrati 0000 0008 Krizni dodatek ter v polju (pri vprašanju Na zavihku “ostalo” je potrebno spremeniti oznako dohodnine! Ali nadaljujem? pritisnemo gumb Da ter nato potrdimo spremembe).

Šifra dohodka 1004 – Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije

Popravek nastavitev obračuna prispevkov in ponoven obračun je obvezen in je potreben izključno pri delodajalcih, ki izplačujejo to nadomestilo za osebe zaposlene za DOLOČEN čas. Kje je zaplet?

Za zaposlene za določen čas mora delodajalec obračunavati prispevek na plače za zaposlovanje v višini 5- kratnika običajnega prispevka (torej namesto 0,06% obračunavajo 0,30%).

Navkljub temu, da se v primeru obračuna čakanja na delo in višje sile (šifra 1004 na REK obrazcu) ne plačajo nobeni socialni prispevki (iz in na plače), da bo država delodajalcu povrnila strošek v višini bruto – prispevki zavarovanca, bi moral biti znesek obračunanega prispevka na plače za zaposlovanje v višini 0,30%  resnično nepomemben, vendar ni tako.

Ker se morajo iz nerazumljivega razloga na analitičnem in zbirnem obrazcu brisati podatki in osnove za zaposlene s posebnim statusom (invalidi nad kvoto, starejši od 60 let, zaposleni za določen in nedoločen čas), se morajo očitno vsi prispevki na plače obračunavati enako za vse statuse zaposlenih.

Tako je potrebno v teh primerih v meniju Šifranti.Prispevki.Skupina prispevkov na VP-jih popraviti naslednjo nastavitev:

–  v oknu Skupina prispevkov na VP-jih se postavimo na šifro, ki je določena za Obračunane, vendar neplačane prispevke,

– v oknu Skupina prispevkov na kadrih se postavimo na šifro, ki je določena za zaposlene za določen čas,

– po izboru šifer v predhodnih oknih se v oknu Tabela odločitev prikažejo izbrani prispevki (odebeljen tekst). Med njimi je s kljukico označen prispevek na plače za zaposlovanje v višini 0,30%, ki ga s popravljanja odznačimo (enostavno odstranimo kljukico pred poljem Obračunan). V nadaljevanju v istem oknu najdemo prispevek na plače za zaposlovanje v višini 0,06%. S pomočjo popravljanja najprej dodamo kljukico v polju Obračunan ter v polje Plačan v % OBVEZNO vpišemo 0 (ta prispevek se samo obračuna, vendar ne plača).

– ponovimo obračun plač in nadaljujemo s pripravo obrazca REK-1 za šifro 1004.

Vse omenjene šifre dohodkov so že vključene v novo verzijo programa Vitez (instalirana mora biti vsaj verzija 2.689!!!) .


Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com