?

OBRAČUN PLAČ ZA MESEC MAJ 2020

31 maja, 2020

Pred nami je obračun plač za mesec maj 2020, ki bi moral biti po vseh predvidevanjih relativno običajen v primerjavo z obračunom plač za mesec marec in april, vendar jo je tokrat »zakuhal« javni sektor.

Za izplačevalce iz zasebnega sektorja bo obračun plač za mesec maj poenostavljen v primerjavi z mesecem aprilom (boleznine od prvega dne bodo refundirane za cel mesec maj), medtem ko za izplačevalce iz javnega sektorja velja sprememba pri obračunu čakanja na delo ter višje sile (hkrati pa še poračun za mesec marec in april) ter možnost izplačila nadomestila za uporabo lastnih sredstev (ter seveda poračun za mesec marec in april).

V nadaljevanju smo vam po pripravili dodatne informacije in postopke za uspešen obračun plač za mesec maj 2020.

SPREMENJEN OBRAČUN ČAKANJA NA DELO TER VIŠJE SILE

Skladno z 23. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) se je spremenil 70. člen ZIUZEOP, kjer sedaj v 5. točki določa, da znesek čakanja na delo ter višja sila (varstvo otrok) ne sme biti manjši od minimalne plače. Čeprav je bilo po uveljavitvi tega zakona dovolj časa, da bi se spremembe (če bi dejansko veljale za nazaj in to od 13. marca dalje) upoštevale že pri plači za april (tudi na uradnih webinarjih je bilo pojasnjeno, da spremembe veljajo za mesec maj in ne za nazaj), bo potrebno glede na obvestilo MJU opraviti poračun za del mesec marca ter mesec april.

Program Vitez vsebuje posebno dodatno obdelavo, ki po obračunu nadomestila (torej čakanje na delo ter višja sila) izvede kontrolo v primerjavi z zneskom minimalne plače in avtomatično na drugo šifro vrste prejemka (predhodno jo je potrebno odpreti) zapiše ustrezen bruto znesek in ure, originalno šifro prejemka pa izbriše.

Kakšen je postopek?

 • v šifrantu Vrste prejemkov se postavimo na vrsto prejemka za Čakanje na delo, v orodni vrstici pritisnemo na gumb Kop, v nadaljevanju vpišemo prosto šifro in potrdimo.
 • na novi šifri prejemka spremenimo:
  • Naziv
  • v polju Urna osnova izberemo šifro 0-Ni osnove
  • polje Minulo delo in stalnost mora imeti izbrano 0 – Ne upošteva
  • v polje Korekcijski faktor vpišemo 100
  • v polju Vpis zneska izberemo 1 – Je vnos
  • v zavihku Ostalo pobrišemo vsebino polj Primerjalna šifra.
 • po vnosu ur čakanja na delo na originalno šifro prejemka (in vnosu ostalih prometnih podatkov) izvedemo obračun
 • v meniju Obdelave.Prometni podatki.Dodatno izberemo Kontrola izračuna z minimalno plačo ter
  • v polje Varstvo otrok vpišemo originalno šifro prejemka za Čakanje na delo
  • v polje Varstvo otrok v znesku vnesemo dodatno (novo) šifro za Čakanje na delo
  • v polje Odstotek obvezno vpišemo 100 in potrdimo.
 • dodatna obdelava bo izračunani znesek čakanja na delo primerjala z zneskom minimalne plače (program seveda znesek minimalne plače preračuna na uro) in v kolikor bo znesek manjši od minimalne plače, potem bo program zaposlenemu na novo šifro zapisal vneseno število ur in pravi bruto znesek, originalno šifro prejemka pa bo pobrisal. Tako bodo eni zaposleni imeli originalno šifro (kar pomeni, da imajo izračunani znesek višji od minimalne plače), drugi pa bodo imeli novo šifro, na kateri bo pravo število ur in bruto znesek v višini minimalne plače (na uro seveda).
 • obvezno ponovimo obračun.

Zgoraj opisani postopek smiselno uporabite tudi v primeru, če imate izplačilo višje sile (varstvo otrok)

PORAČUN ČAKANJA NA DELO TER VIŠJE SILE ZA MESEC MAREC IN APRIL 2020

Na osnovi pojasnila Ministrstva za javno upravo je potrebno opraviti tudi poračun  zneskov čakanja na delo ter višje sile za mesec marec in april 2020 v primerih, ko znesek nadomestila ni bil vsaj v višini zneska minimalne plače.

Izplačevalci v javnem sektorju morate tako izračunati ustrezne zneske poračunov za mesec marec in april (pri tem si lahko pomagate z izvozom podatkov za posamezni obračun preko menija Poročila.Tabelarični pregledi.Plače in nadaljnjo obdelavo s programom Excel) in zneske poračun izplačati skupaj s plačo za mesec maj 2020.

Ker sta obe izplačili vključeni v skupino G po metodologiji (čakanje na delo – G088 ter višja šila – G083), potem je potrebno poračun opraviti s pomočjo šifre G900 (poračun na originalno šifro ni možen, saj bo poračun vseboval samo znesek, ISPAP pa za originalni šifri zahteva tudi ure).

V ta namen smo v prednastavljene šifrante vrst prejemkov dodali dve novi šifri za poračun čakanja na delo ter poračun višje šile (čeprav imata obe šifri oznako G900, ju moramo ločiti, saj se znesek poračuna čakanje na delo na analitičnem REK obrazcu vpisuje v polje M01, medtem ko se višja sila vpisuje v polje M02!!!). Za prevzem ustreznih šifer (3030 – Poračun čakanje ter 3031 višja sila) morate imeti instalirano zadnjo verzijo programa Vitez (vsaj 2.693).  

Izračunane znesek poračuna za posamezni mesec vnašate preko menija Obdelave.Prometni podatki.Posamično, kjer morate biti pozorni, da poleg šifre prejemka izberete ustrezno obdobje (marec oziroma april) ter vnesete ustrezen znesek poračuna.

NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV

Nekateri izplačevalci iz javnega sektorja ste nas obvestili, da ste dobili obvestilo, da je potrebno upravičencem za delo na domu izplačati tudi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev (tudi to nadomestilo naj bi se izplačalo za nazaj). Pogoji izplačila nam niso znani, vendar smo v prednastavljeni šifrant dodali novo šifro za Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, ki jo lahko prevzamete in pri obračunu plač za mesec maj (ter ustrezne zneske za mesec marec in april) vnesete ustrezne zneske za posamezno obdobje. Poudariti pa je potrebno, da to nadomestilo ni nič novega, vendar je po zakonodaji potrebno upoštevati določena pravila in postopke. Do določene višine nadomestila ni nobenih dajatev (torej »neto« znesek, ki pa se ne prikaže nikjer na REK obrazcu), v nasprotnem primeru pa se obračunajo dajatve in pripravi ločen REK obrazec s svojo šifro.

V nadaljevanju pa smo pripravili še nekaj informacij, ki se nanašajo na izplačevalce tako v zasebnem kot javnem sektorju.

SPREMENJEN IZRAČUN REFUNDACIJSKIH ZNESKOV

Program Vitez smo v verziji 2.693 dopolnili s spremenjenim izračunom refundacij v delu izračuna urne postavke Kot če bi delal, saj sedaj predpisi določajo obračun z 4 decimalnimi mesti (do sedaj je bil obračun na dve decimalni mesti). Ta sprememba sedaj vpliva na sam izračun, kar pomeni, da je obračun bolj natančen, kot je bil do sedaj (ko sta se upoštevali samo 2 decimalni mesti), na žalost pa še vedno ni povsem točen, saj v določenih primerih še vedno hodijo razlike. Na te razlike je opozoril tudi Zavod in se celo pohvalil, da so sedaj razlike manjše (v kolikor pa bi se obračun izvajal s 5 decimalnimi mesti, potem razlik sploh ne bi bilo več).

Za uporabnike ob tej spremembi ni nobenih dodatnih nastavitev, ustrezno pa so poleg obračuna spremenjeni tudi izpisi.

UPOŠTEVANJE KRIZNEGA DODATKA NA OBRAZCU ZAP/M

Na spletni strani Statističnega urada RS je objavljeno pojasnilo glede pravilnega poročanja podatkov o plačah, povezanih z epidemijo COVID-19. Med ostalimi je v primeru 12 tega pojasnila določeno, da se mora znesek kriznega dodatka na obrazcu ZAP/M (torej v zasebnem sektorju)  upoštevati v polju AOP 001 ter AOP 024. Skladno s tem pojasnilom je tako potrebno na šifri prejemka za Krizni dodatek v zavihku Ostalo v polju Statistika izbrati 1 – Plača.


Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com