?

Pošiljanje e-IOP-jev in e-opominov iz programa Kraljica ter e-bremepisov iz programa Ščit

26 novembra, 2020

Od 01.10.2020 je v veljavi e-SLOG  2.0 za izmenjavo e-dokumentov med proračunskimi uporabniki preko UJP-a, kamor sodijo tudi e-opomini, e-IOP-ji in bremepisi zamudnih obresti.

Programa Kraljica in Ščit sta ustrezno prilagojena temu standardu, hkrati pa sta prilagojena tudi dodatni zahtevi UJP po spremenjeni kontroli zapisa davčne številke izdajatelja, ki stopi v veljavo 12.12.2020.

Ob tem bi želeli zapisati še informacijo, da imajo nekateri uporabniki pri prevzemu IOP obrazca ter opominov težavo pri določanju statusa dokumenta (to ne velja za uporabnike programa Meč, ampak za uporabnike drugih programskih rešitev).

Pri določitvi statusa dokumenta mora programska oprema pravilno upoštevati vrednosti v poljih Vrsta ter Tip, saj v nasprotnem primeru lahko dokument prepozna kot račun (v kolikor upošteva le polje Vrsta). Ta težava ni možna v programu Meč, saj program že od standarda e-SLOGA 1.6 dalje upošteva obe polji.

Tako se na portalu UJP obrazec IOP prikaže tako, da v koloni Vrsta piše Račun, v koloni Tip pa IOP, medtem ko se za Opomin v koloni Tip prikaže OPOMIN. Program Meč takšne dokumente pravilno obravnava, medtem ko uporabniki drugih programskih rešitev za prevzete dokumente iz UJP lahko napačno prepozna kot račun.

Vsem uporabnikom, ki imajo programa vključena v vzdrževalno pogodbo, predlagamo, da imajo instalirano ustrezno verzijo programa (Kraljica-vsaj 2.596, Ščit-vsaj 2.509).


Želite več informacij o rešitvi? Pišite nam na: info@grad.si.
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com