?

Prihajajoče obdelave in novosti – april 2022

28 marca, 2022

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil po programih, ki jih je potrebno postoriti v naslednjih dneh.

VITEZ

V Uradnem listu št. 39/2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugimi prinaša spremenjeno dohodninsko lestvico za leto 2022 ter spremenjene zneske olajšav. Ker večina sprememb velja že od 1.1.2022, lahko spremenjene zneske že vnesete v program. Skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022 (obvestilo je objavljeno na spletni strani Finančne uprave RS z datumom 24.3.2022) je objavljena lestvica za odmero dohodnine, spremenjena lestvica za obračun splošne olajšave ter spremenjeni zneski posebnih olajšav za vzdrževane člane otroke in člane. Postopek uskladitve podatkov je naslednji:


A. Dohodninska lestvica

Lestvica za obračun akontacije dohodnine iz letnih osnov, ki se nahaja v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Lestvica letnih osnov, ki je naslednja:


nad0,00do8.755,000,00+16,00%nad0,00
nad8.755,00do25.750,001.400,80+26,00%nad8.755,00
nad25.750,00do51.500,005.819,50+33,00%nad25.750,00
nad51.500,00do74.160,0014.317,00+39,00%nad51.500,00
nad74.160,00do9.999.999,9923.154,40+45,00%nad74.160,00

Program Vitez omogoča tudi uvoz nove lestvice. Po instalaciji ustrezne verzije programa (Vitez-2.751, Vitez C#-3.069) v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Lestvica letnih osnov v orodni vrstici pritisnemo na zadnji gumb Prednastavljena lestvica letnih osnov za dohodnino in potrdimo prevzem.

Pomembno: Dohodninska lestvica je lahko vezana na šifro podjetja ali pa je skupna vsem šifram podjetij (to je določeno na posamezni šifri podjetja v programu Ključ SQL), vendar je v običajno lestvica skupna za vse šifre podjetij !!!!.


B.  Olajšave (splošna ter za vzdrževane otroke in člane)

Spremenjene so lestvice za izračun splošne olajšave, kakor tudi zneski olajšav za vzdrževane otroke in člane. Postopek uskladitve podatkov je naslednji:

– v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Olajšave ustrezno spremenimo vrednosti posamezne olajšave:


a. Naziv: Splošna olajšava

Bruto do:ZnesekOsnovaKoličnik
 1.0,000,00
 2.13.716,334.500,00✓ Linearni 19.261,431,40427
 3.99.999.999,994.500,00

b. Naziv: Splošna olajšava brez povečanj

Bruto do:ZnesekOsnovaKoličnik
 1.99.999.999,994.500,00
 2.00✓ Linearni00
 3.00

c. Naziv: Prvi vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,002.510,03

d. Naziv: Drugi vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,002.728,72

e. Naziv: Tretji vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,004.551,10

f. Naziv: Četrti vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,006.373,48

g. Naziv: Peti vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,008.195,86

h. Naziv: Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo

Bruto do:Znesek
 1.0,009.094,90

i. Naziv: Vzdrževani član

Bruto do:Znesek
 1.0,002.510,03

j. Naziv: Invalid s 100% telesno okvaro

Bruto do:Znesek
 1.0,0018.188,61

C. Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila, vendar le v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Skladno s spremembo zakonodaje se tako za obračun plač za marec 2022 spremeni valorizacijski količnik za osnovo iz leta 2020 in prej. Tako je potrebno v nastavitvah obračuna v polje Faktor za refundacijo za leto 2020 ali starejše vpisati 1,0490 (faktor za leto 2021 ali 2022 ostane nespremenjen – 1,0000). Tabela s količniki je objavljena na spletni strani ZZZS na tej povezavi.

D. Za zamudnike – spremenjeni znesek minimalne osnove za obračun prispevkov

Za vsa izplačila od 1.3.2022 dalje znaša znesek minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost 1.181,75 EUR.


VIZIR

Skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022 je spremenjena tudi olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki za leto 2022 znaša 2.903,66 EUR. Spremenjeni znesek vpišete v meni Nastavitve.Nastavitve obdelave v polje Maksimalna letna premija.


KRALJICA

Kontrola prehodnih/evidenčnih kontov

Ali smo prenesli vse protiknjižbe ob plačilu, ali smo prenesli vse evidenčne konte? Analiza prehodnih kontov, ki smo jo vključili v novo verzijo programa Kraljica (verzija 2.607) v meni Poročila.Tabelarični pregledi.Analiza prehodnih kontov, bi znala dati odgovor. Analiza podatkov je sedaj dopolnjena, po instalaciji ustrezne verzije programa pa si podrobnosti preberite v meniju Pomoč.Novosti.


OPOMBA: Za eventualne tipkarske napake podjetje GRAD d.d. ne odgovarja!!!

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com