?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2019

10 januarja, 2019

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2019 ter pri obračunu plač za mesec januar 2019. V prihodnjih dneh vas bomo na osnovi Dogovora o plačah in drugih stroških v javnem sektorju obvestili tudi o postopkih za pripravo novih aneksov k pogodbi o zaposlitvi, ki bodo veljali za izplačila plač za mesec januar 2019.

 • VITEZ

  • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2018 obvestiti o nakazilih v letu 2018. Kot v preteklih letih bo FURS predvidoma po 15.01.2019 pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke.

  • skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2018 – december 2018).

  • v Uradnem listu št. 83/2018 je na strani 13247 objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2019 dalje. Nov znesek minimalne plače znaša 886,63 EUR in velja že pri obračunu plač za mesec januar 2019. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.

  • pri obračunu refundacij za mesec januar 2019 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2018. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas. Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji:

   • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun v polje Faktor za refundacijo 1 vpišete leto 2018 in faktor 1,00000.

   • za pravilni izračun osnove in števila ur v letu 2018 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek). Glede na izkušnje v preteklem letu je nastal zaplet pri upoštevanju zneska poslovne uspešnosti v osnovi, ki naj bi se po novem upošteval (čeprav ni bilo obračunane dohodnine), medtem ko se stroški nad uredbo vlade naj ne bi upoštevali v osnovi (čeprav je bila obračunana dohodnina). V primeru nejasnosti se predhodno posvetujte z referenti na zavodu.

   • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2017 – november 2018), po potrebi obkljukamo polje Normirne ure (v javnem sektorju je to obvezno) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju), program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi.

  • v Uradnem listu št. 82/2018 na strani 13179 je objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki prinaša spremenjene premije že pri obračunu plač za mesec januar 2019. Od 1.1.2019 znaša znesek minimalne premije 29,27 EUR (do sedaj 28,31 EUR).

   Postopek ažuriranja podatka za obračun premij pri obračunu plač za mesec januar 2018 je naslednji:

   – v programu za obračun premij Vizir je potrebno v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Obračun v polje Minimalna premija KDPZ vpisati znesek 29,27.

   Zgolj v vednost. Šifrant premij ostane nespremenjen (torej pribitki po letih na minimalno premijo se ne spremenijo).

  • v skladu z veljavno zakonodajo morajo uporabniki iz javnega sektorja do 18.01.2019 poročati kadrovski načrt zaposlenih na dan 01.01.2019. XML datoteko s podatki o kadrovskem načrtu pripravite na enak način kot ob prejšnjih poročanjih.

  • za vse zamudnike – za vsa izplačila od 1.1.2019 do 28.2.2019 znaša znesek minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost 911,09 EUR.

 • MUŠKETIR, VIZIR

  • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2019 posredovati zahtevane podatke. Program Vizir omogoča pripravo datoteke VIRPN2.DAT, program Mušketir datoteki VIRODIV.DAT ter VIROPR.DAT (program Mušketir SQL tudi datoteko VIROPRKM.DAT), za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki. 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com