?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2023

16 januarja, 2023

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2023 ter pri obračunu plač za mesec januar 2023.

VITEZ

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2023 obvestiti o nakazilih v letu 2022. Kot v preteklih letih je FURS že pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine za leto 2022, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke.
  Pred zbiranjem podatkov pa je potrebno na šifrah vrste prejemkov, ki so označeni kot stroški nad uredbo vlade (npr. kilometrina, dnevnica, ne pa tudi odpravnina nad uredbo, …), v zavihku Ostalo v polju Oznaka dohodnine izbrati šifro 1101(trenutno je pisana šifra 1104), po koncu zbiranja podatkov pa šifro spremeniti nazaj na 1104. Zaradi novega obrazca REK-O smo morali za izplačila po 1.1.2023 iz nekdanje šifre 1101 spremeniti na 1104, vendar je potrebno za čas zbiranja podatkov šifro spremeniti nazaj na 1101, saj boste le na ta način lahko zbrane podatke navzkrižno preverili s podatki FURS-a (med letom je FURS te podatke na REK-1 obrazcu vodil pod šifro 1101).
 • skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2022 – december 2022). Vsi uporabniki spletnega programa eOdobritve lahko kumulativne podatke za leto 2022 pridobijo v meniju Osebni portal, izbor Kumulative plač (skrbnik programa Vitez mora te podatke predhodno iz programa Vitez posredovati v eOdobritve preko gumba eHramba).
 • pri obračunu refundacij za mesec januar 2023 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2022. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas. Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji:
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun v polje Faktor za refundacijo 1 vpišete leto 2022 in faktor 1,00000.
  • za pravilni izračun osnove in števila ur v letu 2022 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek). Na spletni strani ZZZS je objavljen čistopis pregleda vseh plač in nadomestil, ki se štejejo v osnovo za dohodnino (povezava do dokumenta). Pomembna novost pa je upoštevanje določenih dodatkov v osnovi, ki so za leto 2022 izvzeti iz osnove. V primeru nejasnosti se predhodno posvetujte z referenti na zavodu.
  • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2021 – november 2022) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju), program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi.
   Pomembna novost – skladno z obvestilom ZZZS za vse uporabnike fiksnega obračuna (predvsem javni sektor) po novem velja, da se zaradi kontrol ur z obrazcem REK zbirajo DEJANSKE ure in ne več normirne ure kot do sedaj (polje Normirne ure ne sme biti obkljukano, novejše verzije programa pa te možnosti sploh nimajo več).
 • v Uradnem listu št. 4/2023 je na strani 141 objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2023 dalje. Nov znesek minimalne plače znaša 1.203,36 EUR in velja že pri obračunu plač za mesec januar 2023. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.

VIZIR

 • V Uradnem listu št. 163/2022 je na strani 13804 objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki prinaša spremenjene premije. Tako od 1.1.2023 znaša znesek minimalne premije 35,12 EUR (do sedaj 34,40 EUR). Postopek ažuriranja podatka za obračun premij pri obračunu plač za mesec januar 2023 je naslednji: v programu za obračun premij Vizir je potrebno v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Obračun v polje Minimalna premija KDPZ vpisati znesek 35,12.
  Zgolj v vednost. Šifrant premij ostane nespremenjen (torej pribitki po letih na minimalno premijo se ne spremenijo).
 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2023 preko spletnega portala eDavki posredovati datoteko VIRPN2.DAT (podatki o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju – KDPZ – se NE poročajo).

MUŠKETIR

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2023 posredovati zahtevane podatke. Program Mušketir omogoča pripravo datotek VIRODIV.DAT, VIROPR.DAT ter datoteko VIROPRKM.DAT, za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com