?

Prihajajoče obdelave in novosti-julij 2021

26 julija, 2021

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno urediti pri obračunu plač za mesec julij 2021.

VITEZ

Skladno s 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je za vsa izplačila plač delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) za opravljeno delo od meseca julija 2021 do decembra 2021 znesek minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost 1.024,24 EUR. To pomeni, da morate vsi uporabniki programa za obračun plač Vitez pri posameznem obračunu v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v polje Minimalna osnova za prispevke vpisati 1.024,24 EUR. Vir: FURS


V Uradnem listu št. 122/2021 je objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, kjer so objavljene dodatne šifre vrst izplačil (npr. C089-dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v  času epidemije COVID-19 – župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot, C087 – dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v dejavnosti vzgoje in izobraževanja).


Skladno z objavo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list št. 88/2021), dodatnimi pojasnili na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter našo obljubo glede dopolnitve programa Vitez, smo pripravili novo verzijo programa. Tako smo v novo verzijo programa Vitez dodali možnost avtomatičnega izračuna minimalnega zneska prevoza na mesec (trenutno 30,00 EUR) ter zaokroževanje razdalje na mesec na polne kilometre. Postopek aktivacije omenjenih novosti je naslednji:

  • instalacija ustrezne verzije programa Vitez (vsaj 2.737),
  • v meniju Šifranti.Relacije je potrebno v obstoječo šifro za vnos zneska enega kilometra vpisati točen znesek minimalnega zneska prevoza na dan (polje Najmanjši dnevni znesek). Podatek je odvisen od minimalnega zneska na mesec (npr. 30,00 EUR) ter števila delovnih dni (npr. 22). Pomagamo si lahko tudi z dodano funkcijo, kjer najprej vpišemo mesečni znesek, nato število dni in pritisnemo na gumb Preračun. Opisani postopek je potrebno ponoviti vsak mesec, saj je potrebno preveriti znesek enega kilometra, mesečni znesek ter število delovnih dni.
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Obračun dodamo kljukico pri polju Zaokroževanje kilometrine do uredbe na polne kilometre. V tem primeru bo program število kilometrov, ki jih bo pridobil z zmnožkom števila dni in dnevne razdalje zaokrožil na polne kilometre (npr. če bo zmnožek 134,7 kilometra, potem bo program upošteval 134 kilometrov). 
  • v  meniju Šifranti.Vrste prejemkov.Vrste prejemkov je priporočljivo v primeru avtomatičnega izračuna minimalnega zneska prevoza na dan na obstoječi šifri za vnos Prevoz na delo vrednost v polju Vpis zneska  postaviti na 0-Ni vnosa. 
  • podrobna navodila najdemo tudi v meniju Pomoč.Novosti.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com