?

Prihajajoče obdelave in novosti – junij 2021

Prihajajoče obdelave in novosti – junij 2021
29 junija, 2021


Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno urediti pri obračunu plač za mesec junij 2021.

VITEZ

Skladno z objavo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list št. 88/2021) ter dodatnimi pojasnili na spletni strani Ministrstva za javno upravo, smo vam v nadaljevanju pripravili navodila za obračun povračil stroškov prevoza na delo in z dela.

 • v meniju Šifranti.Relacije je potrebno odpreti novo šifro za vnos zneska enega kilometra. Poleg vnosa poljubne šifre in naziva je potrebno v polje Znesek vpisati znesek enega kilometra (torej vrednost 10% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov), v polje Neobdavčeni znesek pa vpišemo znesek enega kilometra, do katerega kilometrina ni dodatno obdavčena (npr. 0,13 EUR).
 • v  meniju Šifranti.Vrste prejemkov.Vrste prejemkov je potrebno odpreti novo šifro za Prevoz na delo, ki bo oblikovana tako, da bo program na osnovi števila dni, kilometrov na dan ter zneska enega kilometra izračunal znesek prevoza na delo. Predlagamo, da se postavite na obstoječo šifro za Prevoz, v orodni vrstici pritisnete na gumb Kop, v polje Ciljni VP vpišete novo šifro prejemka za Prevoz na delo. V nadaljevanju se postavite na novo šifro, kjer je potrebno spremeniti naslednja polja:
  • Urna osnova – 9 Materialni dodatki z dnevi
  • Vpis ur – 1 Je vnos
  • Vpis zneska – 1 Je vnos
  • v zavihku Javni uslužbenci v polje Šifra vrste izplačila vpišete I020.
 • v kolikor obstaja potreba po vnosu zneska imenske mesečne karte za prevoz na delo, potem predlagamo, da enostavno ustvarite novo šifro prejemka (za osnovo vzemite novo šifro prejemka za Prevoz na delo). V nadaljevanju se postavite na novo šifro, kjer je potrebno spremeniti naslednje podatke:
  • Urna osnova – 0 Ni osnove
  • Vpis ur – 0 Ni vnosa
  • v zavihku Javni uslužbenci v polje Šifra vrste izplačila vpišete I030.
 • v meniju Obdelave.Stalni podatki.Posamični vnos je potrebno vsakemu zaposlenemu vpisati naslednje podatke:
  • v polje VP vpišete šifro prejemka za Prevoz na delo
  • v polje Relacija vpišete šifro relacije, na kateri je zapisan podatek o vrednosti enega kilometra. V kolikor je polje Relacije sivo, enostavno s pritiskom na desni gumb na miški izberete Obvezen vnos ali prazno in polje bo postalo aktivno.
  • v polje Količina vpišete število kilometrov na dan.
 • v meniju Obdelave.Prometni podatki vsakemu zaposlenemu na šifro vrste prejemka za Prevoz na delo vpišete podatek o številu dni, za katere bo program na osnovi vnesenih dni, števila kilometrov na dan in zneska enega kilometra izračunal  znesek prevoza na delo.

Za obračun plač za mesec julij 2021 bomo v novo verzijo programa vključili tudi kontrolo za minimalni znesek 30 EUR , trenutno pa predlagamo, da po obračunu plač preverite izračunane zneske prevoza na delo. Vsem zaposlenim, ki bi jim skladno z dogovorom pripadal večji znesek za prevoz na delo, predlagamo, da v meniju Obdelave.Prometni podatki zaposlenemu enostavno pobrišete vneseni podatek o prevozu na delo in ga ponovno vnesete s podatkom o številu dni in končnem znesku prevoza na delo. Pomembno je vedeti, da moramo podatek najprej pobrisati in ponovno vnesti, saj v primeru zgolj vnosa zneska na že vneseni podatek izračun ne bo pravi!!!!!


Vse uporabnike programa Vitez uspešnost obveščamo, da smo v novo verzijo programa Vitez (vsaj 2.734) vključili nove Excelove datoteke za izračun 6 mesečne uspešnosti. Datoteke smo prevzeli iz spletne strani Ministrstva za javno upravo in so ustrezno spremenjene glede na datoteke, ki so se uporabljale pri izračunih za leto 2020. Sam postopek  izračuna ostaja nespremenjen glede na izračune uspešnosti za obdobje julij-december 2020.

KOČIJA

Na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list št. 88/2021), so se spremenile tudi Dnevnice za službena potovanja v državi za javne uslužbence. Predlagamo, da si v meniju Šifrant.Stroški ažurirate zneske dnevnic. Upoštevajte, da se po novem izplača dnevnica tudi za službene poti od 6 do 8 ur.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com