?

Program za spremljanje proizvodnje – Kovač SQL, verzija 2.500

Program za spremljanje proizvodnje – Kovač SQL, verzija 2.500
17 maja, 2017
Član skupine Gradova okna, verzija 2.500 je postal tudi program za spremljanje proizvodnje – KOVAČ SQL. Za vse uporabnike omenjenega programa, če je ta vključen v vzdrževalno pogodbo, je nadgradnja na verzijo 2.500 BREZPLAČNA. Po instalaciji nove verzije pa lahko neposredno iz programa izpišete tudi navodila (meni Pomoč.Internet.Navodila za uporabo- PDF). Program KOVAČ SQL je namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Omogoča:
 • vnos poljubnega števila receptur (kosovnic, normativov) za vsak (pol)izdelek;
 • izpis kalkulacije recepture za vsako varianto razpisa posebej, upoštevaje poljubno ceno iz šifranta materiala in za poljubno količino;
 • sprotno primerjavo potrebnega materiala za enoto (pol)izdelka s trenutno zalogo na skladišču;
 • vnos in razpis naloga;
 • kalkulacijo naloga z upoštevanjem poljubne cene iz šifranta materiala ali cene, ki je veljala v trenutku razpisa;
 • avtomatsko razknjiževanje skladišča s surovinami in večanje zalog (pol)izdelkov;
 • obdelavo rezervacij potrebnih surovin;
 • obdelavo razpisanega in opravljenega dela po normativih dela in po zaposlenih;
 • terminsko planiranje proizvodnje;
 • materialno planiranje proizvodnje glede na trenutne razpoložljive in naročene količine;
 • sprotno spremljanje lastne proizvodne in prodajne cene izdelkov ter primerjava med njima (izračun pokritja);
 • spremljanje obremenitev naloga z materiali (surovinami) in opravili ter razbremenitev z izdelki;
 • spremljanje dela po zaposlenih;
 • obračun nedokončane proizvodnje.
Poleg naprednih tehničnih rešitev, ki so vključene v novo verzijo, program Kovač SQL, verzija 2.500, prinaša tudi nekatere vsebinske dopolnitve glede na verzijo 2.0:
 • dodali smo sklop poročil Analiza pokritosti nalogov z materiali, s čimer smo uvedli možnost materialnega planiranja proizvodnje;
 • terminsko planiranje upošteva delovni koledar v programu Ključ SQL;
 • opravilom smo dodali lastnost, ki omogoča, da se nekatera opravila ne upoštevajo pri terminskem planiranju proizvodnje, ampak samo pri kalkulaciji naloga;
 • nedokončane naloge je možno arhivirati v paketu;
 • mesečno obveznost ur, ključen podatek pri terminskem planiranju, lahko vpišemo posameznemu stroju. Tako lahko za vsak stroj določimo čas delovanja;
 • uvedli smo delovne skupine.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com