?

Programski rešitvi za izračun delovne uspešnosti ter poračun nadomestil

28 decembra, 2020

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 je od 1.7.2020 dalje ponovno možno izplačilo delovne uspešnosti.


Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani pripravilo navodila oziroma odgovore na postavljena vprašanja glede samih izračunov, ki pa na žalost ne dajejo odgovorov na pomembna vprašanja glede izračuna osnove za izračun delovne uspešnosti (kako se izračuna osnova v primeru odhodov in prihodov zaposlenih med mesecem, spremembe plačnega razreda med mesecem, pogodbe z več delovnimi mesti in posledično različnimi plačnimi razredi, spremembe pogodb med mesecem in podobno), predvsem pa je problem z navodilom, da se skupni znesek delovne uspešnosti zaposlenega razdeli v višini 1/6 na posamezno obdobje (torej 1/6 zneska delovne uspešnosti za posamezno obdobje od julija-decembra, čeprav je znesek delovne uspešnosti odvisen ob bruto zneska rednega dela za posamezno obdobje).

Glede na vse zapisano (predvsem veliko nejasnosti in nelogičnosti) smo se vseeno odločili, da pripravimo programsko rešitev, ki bo omogočila pripravo podatkov za izračun delovne uspešnosti.

Program Vitez uspešnost je namenjen izvozu podatkov o osnovi za obračun delovne uspešnosti ter bruto zneskov rednega dela iz programa Vitez, hkrati pa omogoča uvoz zneskov delovne uspešnosti (v višini 1/3, 1/6 oziroma sorazmerno z zneskom rednega dela za posamezen mesec) v program Vitez z namenom izplačila delovne uspešnosti. Za osnovno datoteko smo vzeli Excelovo datoteko, ki je objavljena na spletni strani MJU, upoštevali navodila MJU in dodali logične obračune v delih, ki jih MJU ni predpisal.
Navodila za uporabo tega programa najdete na tej povezavi (verzija 1.05 – 16.2.2021).

Cena programa Vitez uspešnost znaša 315,00 EUR.

K ceni je potrebno prišteti še 22% DDV.

Po izplačilu delovne uspešnosti pa je potrebno narediti še poračun nadomestil za izbrano obdobje, saj se dodatek za delovno uspešnost skladno z veljavno metodologijo mora upoštevati v osnovi za nadomestila. V ta namen smo pripravili programsko rešitev, ki omogoča enostaven izračun in izplačilo poračuna nadomestil.

Program Izračun razlik je namenjen izračunu razlik med dejanskim obračunom plač ter vzporednim obračunom z upoštevanjem izplačanega zneska delovne uspešnosti za vsak mesec posebej. Program vzpostavi testno okolje, kjer ponovno izvedete posamezne obračune z upoštevanje deleža delovne uspešnosti, program izračuna razlike med dejanskim in vzporednim obračunom in jih prenese v obračun, hkrati pa omogoča prenos mesečnih podatkov za pravilne obračune nadomestil pri naslednjih obračunih.
Navodila za uporabo tega programa najdete na tej povezavi (verzija 1.01 – 2.2.2021).

Cena programa Izračun razlik znaša 860,00 EUR.

K ceni je potrebno prišteti še 22% DDV.

Omenjena programa sta namenjena kot pomožno orodje za uspešen izračun delovne uspešnosti ter poračuna nadomestil, delodajalec pa je vsekakor odgovoren za točne podatke glede obračunov in izplačil.

Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com