?

Spremembe pri izplačilih po 1.1.2023

28 decembra, 2022

Za izplačila po 1.1.2023 je potrebno ustrezno spremeniti podatke o dohodninski lestvici ter olajšavah, prav tako se ukine obrazec REK-1, REK-2 in prične veljati nov obrazec REK-O.

DOHODNINSKA LESTVICA IN OLAJŠAVE

VITEZ

V Uradnem listu št. 158/2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki med drugimi prinaša spremenjeno dohodninsko lestvico za leto 2023 ter spremenjene zneske olajšav. Skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023 (obvestilo je objavljeno na spletni strani Finančne uprave RS z datumom 19.12.2022) je objavljena lestvica za odmero dohodnine, spremenjena lestvica za obračun splošne olajšave ter spremenjeni zneski posebnih olajšav za vzdrževane člane otroke in člane. Postopek uskladitve podatkov je naslednji:


A. Dohodninska lestvica

Lestvica za obračun akontacije dohodnine iz letnih osnov, ki se nahaja v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Lestvica letnih osnov, ki je naslednja:


nad0,00do8.755,000,00+16,00%nad0,00
nad8.755,00do25.750,001.400,80+26,00%nad8.755,00
nad25.750,00do51.500,005.819,50+33,00%nad25.750,00
nad51.500,00do74.160,0014.317,00+39,00%nad51.500,00
nad74.160,00do9.999.999,9923.154,40+50,00%nad74.160,00

Program Vitez omogoča tudi uvoz nove lestvice. Po instalaciji ustrezne verzije programa (Vitez C# – 3.145, Vitez SQL – 2.770) v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Lestvica letnih osnov v orodni vrstici pritisnemo na zadnji gumb Prednastavljena lestvica letnih osnov za dohodnino in potrdimo prevzem.

Pomembno: Dohodninska lestvica je lahko vezana na šifro podjetja ali pa je skupna vsem šifram podjetij (to je določeno na posamezni šifri podjetja v programu Ključ ), vendar je v običajno lestvica skupna za vse šifre podjetij !!!!.


B.  Olajšave (splošna ter za vzdrževane otroke in člane)

Spremenjene so lestvice za izračun splošne olajšave, kakor tudi zneski olajšav za vzdrževane otroke in člane. Postopek uskladitve podatkov je naslednji:

– v meniju Šifranti.Akontacija dohodnine.Olajšave ustrezno spremenimo vrednosti posamezne olajšave:


a. Naziv: Splošna olajšava

Bruto do:ZnesekOsnovaKoličnik
 1.0,000,00
 2.16.000,005.000,00✓ Linearni 18.761,401,17259
 3.99.999.999,995.000,00

b. Naziv: Splošna olajšava brez povečanj

Bruto do:ZnesekOsnovaKoličnik
 1.99.999.999,995.000,00
 2.00✓ Linearni00
 3.00

c. Naziv: Prvi vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,002.698,00

d. Naziv: Drugi vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,002.933,00

e. Naziv: Tretji vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,004.892,00

f. Naziv: Četrti vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,006.851,00

g. Naziv: Peti vzdrževan otrok

Bruto do:Znesek
 1.0,008.810,00

h. Naziv: Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo

Bruto do:Znesek
 1.0,009.777,00

i. Naziv: Vzdrževani član

Bruto do:Znesek
 1.0,002.698,00

j. Naziv: Invalid s 100% telesno okvaro

Bruto do:Znesek
 1.0,0018.188,61

VIZIR

Skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023 olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ostaja enaka, kot je veljala za leto 2022 in to je 2.903,66 EUR.

NOV OBRAZEC REK-O

V Uradnem listu št. 60/22 ter 96/22 (sprememba) je bil objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, ki predpisuje spremembe glede obrazcev REK in za vsa izplačila po 1.1.2023 določa tudi nov obrazec REK-O.

Poleg zakonske osnove so na spletni strani FURS-a objavljeni dodatni dokumenti, ki podrobno določajo postopke, vsebine, izjeme glede oblikovanja in posredovanja obrazca REK-O. Vse informacije so dostopne preko te povezave (predvsem v področju Podrobnejši opisi ter Novice).

Že na tem mestu bi izpostavili dejstvo, da svetovalci podjetja GRAD d.d. niso usposobljeni in pooblaščeni za razlago predpisov glede obrazca REK-O, ampak smo tehnično dopolnili programsko opremo, da le ta omogoča pripravo in oddajo obrazca REK-O.

VITEZ

Za uspešno pripravo obrazca REK-O je potrebno imeti najprej instalirano ustrezno verzijo programa (Vitez C# – vsaj 3.145, Vitez SQL – vsaj 2.770), nato sledijo določene nastavitve ter spremembe:

  1. Šifra kolektivne pogodbe – v rubriki Dodatni podatki o plači (skupina S) je obvezen podatek o šifri kolektivne pogodbe, zato je potrebno 3-mestno šifro vpisati v meniju Nastavitve programa, zavihek Ostalo, polje Šifra kolektivne pogodbe. V kolikor pa ta šifra kolektivne pogodbe ne velja za vse zaposlene, potem je potrebno takšnim zaposlenim na njihovi pogodbi o zaposlitvi v zavihku Pogodba v polje Šifra kolektivne pogodbe vpisati ustrezno šifro. Šifrant kolektivnih pogodb je objavljen na spletni strani AJPES, vendar je šifre vseeno potrebno preveriti. Šifra kolektivne pogodbe 999 pa pomeni, da kolektivne pogodbe ni.
  2. Dodatni podatki o plači (skupina S) – največ sprememb je bilo narejenih na analitičnem obrazcu REK-O, saj nekaterih podatkov ni več, dodana so nova polja, predvsem pa je dodana nova skupina podatkov S, ki je namenjena poročanju dodatnih podatkov o plači. Podrobnejša navodila so opisana v Navodilih za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev. Na posamezni šifri vrste prejemka je v zavihku Ostalo dodano polje REK-O, kjer je potrebno določenim prejemkom (seveda samo tistim, ki se poročajo v poljih S) izbrati ustrezno šifro. Z novo verzijo programa smo glede na nastavitve vrst prejemkov avtomatično določili ustrezne šifre, vendar je potrebno te podatke obvezno preveriti oziroma določiti prave vrednosti. Iz nastavitev vrst prejemkov namreč ni vedno možno ločiti podatkov o praznikih, dopustih, dodatkih in podobno. Za uporabnike iz javnega sektorja pa je določitev teh podatkov bolj pravilna, vendar je vseeno potrebno podatke ustrezno preveriti.
  3. Stroški nad uredbo vlade – na šifrah vrste prejemkov, ki so označeni kot stroški nad uredbo vlade je potrebno v zavihku Ostalo v polju Oznaka dohodnine izbrati šifro 1104 – po novem Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (do sedaj je bila šifra 1101).
  4. Boniteta za službeno vozilo v privat namene – v meniju Stalni podatki je potrebno pri zaposlenih, ki službeno vozilo uporabljajo v privat namene, ponovno odgovoriti na vprašanje – Privat poti več kot 500 kilometrov. Iz popolnoma nejasnega razloga se je z novim REK-O obrazcem vprašanje Manj kot 500 kilometrov spremenilo v Več kot 500 kilometrov??
  5. Posebna osebna olajšava – za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta starosti, v letu 2023 pripada 1.300,00 EUR olajšav, vendar se olajšava priznava na letni ravni in se ne upošteva pri obračunu akontacije dohodnine med letom. 
  6. Navkljub drugačnim zagotovilom, da bo z uvedbo obrazca REK-O konec poročanja obrazca ZAP/M za zasebni sektor, bo potrebno poročanje obrazca ZAP/M vsaj še v letu 2023. Vir: AJPES.
  7. Postopek priprave in pošiljanje obrazca REK-O je enako kot pošiljanje obrazca REK-1, le v izboru Vrsta izpisa je potrebno izbrati ustrezen obrazec (REK-O XML, REK-O ali Analitičen REK-O).

MUŠKETIR

Za uspešno pripravo obrazca REK-O je potrebno imeti najprej instalirano ustrezno verzijo programa (Mušketir C# – vsaj 3.052, Mušketir SQL – vsaj 2.568), nato si podrobnosti preberite v meniju Pomoč.Novosti.

KOČIJA

Za uspešno pripravo obrazca REK-O je potrebno imeti najprej instalirano ustrezno verzijo programa (Kočija C# – vsaj 3.041, Kočija SQL – vsaj 2.598), nato si nov obrazec REK-O izberete v Vrsti izpisa v meniju Poročila.REK obrazec.


OPOMBA: Za eventualne tipkarske napake podjetje GRAD d.d. ne odgovarja!!!

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com