?

O nas

Družba Grad d. d. sodi med vodilna slovenska podjetja na področju razvoja, trženja in vzdrževanja poslovnih programskih paketov, saj napredne rešitve razvija že več kot 30 let.

Pestro paleto programskih rešitev, poimenovanih po reprezentativnih slovenskih pojmih, sestavljajo standardizirani in medsebojno povezljivi programi za finančno, računovodsko in materialno spremljanje poslovanja.

V družbi Grad d. d. smo se v zadnjem desetletju specializirali za razvoj programske opreme, namenjene računovodstvu in vodenju poslovanja, vse naše rešitve pa kot temeljni kamen hrambe in obdelave podatkov uporabljajo podatkovno zbirko SQL. Poleg standardnih programov za računovodstvo smo v družbi razvili tudi številne specializirane programe, kot je posebna rešitev za enega večjih logističnih operaterjev v Luki Koper – podjetje PGS Koper d.o.o., posebne rešitve za naročanje in distribucijo prehrambenih proizvodov (Impuls d.o.o., Domžale), evidentiranje in plačevanje avtorskih honorarjev v Avtorski agenciji Slovenije, prav tako pa tudi rešitev za upravitelje stavb (Upravnik), za komunalna podjetja (Vodar) ter za vrtce (Oskrbnine).

Rešitve za delo prek interneta

Trendi sodobnega poslovanja narekujejo podporo delu prek interneta, temu pa se ustrezno prilagajajo tudi programske rešitve. V podjetju Grad smo razvili več zanimivih spletnih aplikacij, med katerimi izstopajo eKraljica – ta omogoča dostop do podatkov o glavni knjigi in saldakontih z oddaljenih lokacij, eUpravnik, ki lastnikom prostorov omogoča neposredni vpogled v izdane račune, delilnike stroškov, prikaz skeniranih računov, dostop do skupnih dokumentov ter celovito elektronsko komunikacijo z upravnikom, in eGilda, katere naloga je ta, da kupcem omogoča elektronsko naročanje, pregled realiziranih dogodkov, pregled odprtih naročil ter elektronsko komunikacijo z dobaviteljem. Med pogosteje uporabljanimi spletnimi aplikacijami najdemo tudi aplikacijo eMeč, ki podjetjem nudi funkcionalnost likvidiranja dokumentov z oddaljenih lokacij, ter iŽezlo, ki skrbi, da so osnovna sredstva pod nadzorom.

Razvoj po naročilu

Veliko število edinstvenih modulov smo v družbi Grad razvili prav po naročilu strank. Med uporabniki naših programskih rešitev najdemo tako mala, srednja kot tudi velika podjetja iz gospodarstva in negospodarstva, kar priča o izjemni »širini« teh paketov.

Danes omenjene programe uporablja več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in prek 70 v tujini (predvsem na Hrvaškem, med njimi je kar 25 bolnišnic). Skupaj je tako v uporabi več kot 2000 programskih modulov. V podjetju smo zelo ponosni na stranke, ki so z nami že poltretje desetletje, torej od samega začetka delovanja Grada.

Kakovost je rezultat stalnih izboljšav

Podjetje Grad ima že od leta 1996 certifikat kakovosti ISO9001. Naše programe odlikujejo preglednost, enostavnost za uporabo, učinkovit grafični vmesnik ter številne možnosti skeniranja in izvažanja dokumentov.


ZADOVOLJNIH STRANK

ZADOVOLJNIH STRANK

ZADOVOLJNIH STRANK

ZADOVOLJNIH STRANK

Veliko vrednost v očeh uporabnikov predstavlja takojšnja dosegljivost svetovalcev. Za dodatno zadovoljstvo uporabnikov skrbi tudi v programske pakete vgrajen sistem obveščanja, ki uporabniku že ob jutranji prijavi postreže z informacijami o vseh pomembnih novostih ali spremembah, ki jih mora upoštevati pri svojem delu, kar je še posebej dobrodošlo v času sprememb različnih uredb in/ali zakonodaje. Vsi uporabniki imajo na voljo tudi možnost povezave s svetovalci prek interneta, takšna podpora in vzdrževanje na daljavo pa poleg takojšnje in varne komunikacije nižata tudi stroške vzdrževanja (ni potnih in drugih stroškov).

Grajska ekipa

Tomaž Kukovec

Direktor

Simon Cvirn

Direktor prodaje

Andreja Kukovec

Poslovna sekretarka

Andrej Luznar

Sistemski analitik - programer

Igor Sirk

Sistemski analitik - programer

Primož Fegeš

Sistemski analitik - programer

Helena Japelj

Finančni knjigovodja

mag. Marija Kuhar

Vodja oddelka finančni programi

Bojan Petrovčič

Sistemski analitik - programer

Nataša Pate

Vodja računovodstva

Boris Koščak

Sistemski analitik - programer

Boris Ulaga

Vodja oddelka materialni programi

Bojan Benčina

Sistemski analitik - programer

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com