?

Materialno poslovanje in Zeleno naročanje

5 septembra, 2023
Pravilno vodenje zalog olajša izpolnjevanje obveznosti po Uredbi o zelenem javnem naročanju živil

V skladu z 2. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 ,64/19 in 121/21; mora naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar so predmet naročanja živila in gostinske storitve. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določata 2. in 3. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 2. točke prvega odstavka 4. člena uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:

– delež ekoloških živil znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 15 %;

– delež živil iz shem kakovosti znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 20 %.

Lažje izpolnjevanje obveznosti po uredbi dosežemo s pravilnim vodenjem zalog oziroma s spremljanjem izpolnjevanja ciljev, ki jih glede deleža ekoloških živil in deleža živil iz drugih shem, določata druga in tretja točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

Program TRDNJAVA omogoča vodenje zalog živil skladno s katalogom živil za zeleno javno naročanje in nam tako poenostavi spremljanje in poročanje porabe deleža ekoloških živil in deleža živil iz drugih shem.

Kontaktirajte nas v kolikor ste že uporabniki programa TRDNJAVA in potrebujete pomoč pri nastavitvi programa ali če ste ste zavezani k izvajanju uredbe in bi želeli voditi zaloge v omenjenem programu.


Želite več informacij? Pišite nam na: info@grad.si.
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com