?

Nova verzija programa Delovna uspešnost C#

9 januarja, 2023

Skladno z 22. in 22. a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 že od 1. julija 2020 javnim uslužbencem ponovno pripada izplačilo redne delovne uspešnosti.

Z namenom poenostavitve priprave podatkov za obračun, predvsem pa zaradi prenosa izračunanih zneskov redne delovne uspešnosti v program za obračun plač – Vitez, smo v juliju 2020 pripravili poseben program Vitez uspešnost, ki je namenjen lažji in hitrejši pripravi potrebnih podatkov.

Ker za program Vitez uspešnost niso bile predvidene dopolnitve ter nadgradnje in zaradi ugodne cene omenjenega programa, le tega ni smiselno, da se ga vključi v vzdrževalno pogodbo

Program Vitez uspešnost smo več kot 2 leti ustrezno dopolnjevali in redno posodabljali z novo objavljenimi Excelovimi datotekami s strani Ministrstva za javno upravo za potrebe 1, 3 ali 6 mesečnih izračunov redne delovne uspešnosti.

Vse omenjene novosti v programu ste do sedaj prejemali brezplačno.

Ker pa je s 1.10.2022 pričela veljati nova plačna lestvica, le-ta sprememba močno vpliva na pripravo podatkov za obračun (predvsem za uporabnike, ki izvajajo 6 mesečni izračun delovne uspešnosti), smo pripravili novo verzijo programa, ki je pisana že za novo C# okolje in se imenuje Delovna uspešnost.

Cena programa Delovna uspešnost  znaša 450,00 EUR + DDV, za vse uporabnike obstoječega programa Vitez uspešnost pa priznamo 50% popust.

Najprej priporočamo nakup nove verzije programa vsem uporabnikom, ki izvajajo 6 mesečni izračun delovne uspešnosti in bodo naslednji obračun izvedli po izplačilu plač za december 2022.

Zaradi specifične dinamike posodabljanja Excelovih datotek s strani Ministrstva za javno upravo pa smo se izjemoma odločili, da bodo uporabniki z nakupom nove verzije programa upravičeni do vseh novih verzij programa v letu 2023 brez dodatnih plačil.

Vsem uporabnikom, ki obračunavajo 3 ali 6 mesečne izračune delovne uspešnosti, svetujemo za leto 2023 (pri obračunu plač za januar 2023) prehod na mesečni izračun delovne uspešnosti, saj v tem primeru poleg pravočasnega izplačevanja uspešnosti odpade tudi poračunavanje nadomestil plač.


Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com