?

Obračun plač za januar 2021 ter priprava sklepov o dopustu

1 februarja, 2021


Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno upoštevati pri obračunu plač za mesec januar 2021 ter postopek priprave sklepov o dopustu.

VITEZ

 • MINIMALNA PLAČA
  V Uradnem listu št. 12/2021 je na strani 788 objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2021 dalje. Nov znesek minimalne plače znaša 1.024,24 EUR in velja že pri obračunu plač za mesec januar 2020. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.
  Znesek minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost ostaja 1.052,30 EUR (po sprejetju PKP8 se bo znesek spremenil šele meseca julija 2021).
 • OSNOVA ZA NADOMESTILA V BREME ZZZS
  Pri pripravi osnov za nadomestila v breme ZZZS bi poleg navodil, ki smo jih objavili v predhodnem obvestilu, posebej opozorili izplačevalce iz javnega sektorja, da si predhodno preberejo dodatna pojasnila s strani ZZZS glede upoštevanja določenih dodatkov v osnovi, ki so dostopna preko te povezave (kopija elektronskega sporočila s strani ZZZS, ki so ga izplačevalci prejeli 4.2.2021).
 • PRERAČUN OSNOV ZA NADOMESTILA
  Vsi uporabniki iz javnega sektorja, ki ste v preteklih tednih izplačali redno delovno uspešnost (3 ali 6 mesečno), morate zaradi upoštevanja izplačila redne delovne uspešnosti pred obračunom plač za mesec januar 2021 izvesti preračun mesečnih podatkov. S to obdelavo bo program ponovno preračunal podatke za posamezno obdobje z upoštevanjem dodatkov, ki so bili izplačani kasneje. Nove (povečane) osnove se bodo tako upoštevale pri obračunu nadomestil v breme delodajalca (npr. praznik, dopust, boleznine, čakanje, karantena, višja sila, …) pri obračunu plače za mesec januar 2021.
  Tako je potrebno v programu Vitez (vsaj verzija 2.722) v meniju Nastavitve.Servis izvesti obdelavo Preračun mesečnih podatkov in to vsaj za obdobja od oktobra do decembra 2020 (zaradi nadomestil, katerih osnova je povprečje zadnjih 3 mesecev). Po izboru ustreznega obdobja je potrebno obvezno označiti polje Upoštevaj tudi ostala izplačila.
 • NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMA VITEZ USPEŠNOST TER IZRAČUN RAZLIK
  vse uporabnike iz javnega sektorja obveščamo, da smo za program Vitez uspešnost ter Izračun razlik pripravili navodila za uporabo, ki se nahajajo na tej povezavi.

OPRODA

V nadaljevanju smo pripravili postopek zaključka leta v programu za kadrovsko evidenco – OPRODA in pripravi sklepov za odmero dopusta za leto 2021.

 • Najprej izvedemo izračun porabe dopusta v preteklem letu v meniju Nastavitve.Servis.Dopust – zaključek leta, kjer zaključimo leto 2020. Po tem preverimo datume v meniju Nastavitve.Nastavitve programa.Dopusti, ki morajo biti nastavljeni na leto 2021.
 • Za tem izvedemo obdelavo v meniju Nastavitve.Servis.Dopust – standardna nastavitev, kjer program avtomatsko vsem zaposlenim na osnovi vnesenih parametrov izračuna število dni dopusta. Če izračun ne ustreza posamezniku, lahko podatke spremenimo individualno v meniju Obdelave.Dopusti.  Po kontroli podatkov pripravimo sklepe za dopust ter jih pošljemo zaposlenim v program eOdobritve oziroma jih v drugi obliki posredujemo zaposlenim.
  Sklepe v eHrambo (torej v program eOdobritve) pošljemo iz programa Oproda tako, da na izpisu sklepov za dopust (Obdelave.Dopusti, meni Urejanje.Tiskanje na oknu Sklepi za dopust), izberemo željeni sklep in pritisnemo na gumb eHramba.
  Sklepe iz eHrambe lahko zaposlenim posredujemo tudi po elektronski pošti. To storimo tako, da na istem meniju pritisnemo gumb »Poš« ter izberemo kadre in leto sklepa.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com