?

Prihajajoče obdelave in novosti – obračun plač za avgust 2023

30 avgusta, 2023

Pred nami je obračun plač za mesec avgust 2023, ki pa na žalost zaradi katastrofalnih poplav v začetku meseca avgusta prinaša posebnosti pri samem obračunu plač.

Osnovni dokument, v katerem so zapisane podrobnosti, je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), za javni sektor so dodatna pojasnila opisana na spletni strani Ministrstva za javno upravo, koristne informacije pa so objavljene tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

V nadaljevanju smo vam pripravili dodatne informacije in postopke za uspešen obračun plač za mesec avgust 2023.

OBRAČUN VIŠJE SILE TER ČAKANJA NA DELO

Osnovne značilnosti nadomestil (tako višje sile kot čakanja na delo) so naslednje:

 • nadomestilo plače zaposlenega znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih 3 mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.
 • osnova nadomestila se izračuna v višini, kot je določena v zakonu, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga – 138. člen ZDR-1.
 • skladno z Uredbo o metodologiji plač v javnem sektorju je šifra izplačila G088 (za obe nadomestili).

Oblikovanje šifer vrst prejemkov za višjo silo in čakanje na delo

Večina uporabnikov ima še iz časa koronavirusa odprte šifre za višjo silo ter čakanje na delo, vendar iz praktičnih razlogov predlagamo, da obstoječe šifre prepišete v novo šifro. Navodila v nadaljevanju bodo pripravljena za nadomestilo za primer višje sile, smiselno pa se uporablja tudi za primer čakanja na delo.

 • v šifrantu Vrste prejemkov se postavimo na vrsto prejemka za Višja sila (vrsta prejemka iz časa koronavirusa), v orodni vrstici pritisnemo na zadnji gumb Kopiranje vrst prejemkov, v nadaljevanju vpišemo prosto šifro in potrdimo (v kolikor osnovne šifre nadomestila še nimate, si postopek odpiranja nove šifre preberite na povezavi) .
 • na novi šifri prejemka spremenimo:
  • Naziv – npr. Višja sila poplave
  • v polju Urna osnova preverimo šifro 2-Boleznine povp. mesecev oziroma 3-Nadomestila povp. mesecev
  • polje Minulo delo in stalnost mora imeti izbrano 0 – Ne upošteva
  • v polje Korekcijski faktor vpišemo 100
  • v zavihku Ostalo pobrišemo vsebino polj Primerjalna šifra.
  • v zavihku Javni uslužbenci (velja za uporabnike iz javnega sektorja) v polje Šifra vrste izplačila vpišemo G088.

Zaradi priprave obrazca REK-O so ostale nastavitve na vrsti prejemka Višja sila odvisne od tega, ali bo delodajalec nadomestilo refundiral ali ne.

 • DELODAJALCI, KI BODO REFUNDIRALI NADOMESTILO
  • v zavihku Parametri obračuna v polju Skupina izberemo 2-Refundacije
  • v zavihku Ostalo po potrebi v polje Skupine kontov prispevkov vpišete ustrezno šifo (preverite to nastavitev na obstoječih šifrah za refundacije (npr. Nega)
  • v zavihku Ostalo polje REK-O pustimo prazno
  • v zavihku Ostalo v polju ZPIZ izberemo 3-Bolniška
  • v zavihku Ostalo vpišemo ustrezne konte.

 • DELODAJALCI, KI NE BODO REFUNDIRALI NADOMESTILO
  • v zavihku Parametri obračuna v polju Skupina izberemo 0-Redna plača
  • v zavihku Ostalo polje REK-O izberemo S07 – Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca
  • v zavihku Ostalo v polju ZPIZ izberemo 1-Plača
  • v zavihku Ostalo vpišemo ustrezne konte.

Podrobnosti glede priprave REK-O obrazca so objavljena na spletni strani FURS-a pod obvestilom Predlaganje REK obrazcev na podlagi Novele o odpravi posledic naravnih nesreč (29.08.2023).

Program Vitez vsebuje tudi posebno dodatno obdelavo, ki po obračunu nadomestila (torej čakanje na delo ter višja sila) izvede kontrolo v primerjavi z zneskom minimalne plače in avtomatično na drugo šifro vrste prejemka (predhodno jo je potrebno odpreti) zapiše ustrezen bruto znesek in ure, originalno šifro prejemka pa izbriše.

Kakšen je postopek?

 • v šifrantu Vrste prejemkov se postavimo na vrsto prejemka za Višja sila, v orodni vrstici pritisnemo na zadnji gumb Kopiranje vrst prejemka, v nadaljevanju vpišemo prosto šifro in potrdimo.
 • na novi šifri prejemka spremenimo:
  • Naziv
  • v polju Urna osnova izberemo šifro 0-Ni osnove
  • polje Minulo delo in stalnost mora imeti izbrano 0 – Ne upošteva
  • v polje Korekcijski faktor vpišemo 100
  • v polju Vpis zneska izberemo 1 – Je vnos
  • v zavihku Ostalo pobrišemo vsebino polj Primerjalna šifra.
 • po vnosu ur višje sile na originalno šifro prejemka (in vnosu ostalih prometnih podatkov) izvedemo obračun
 • v meniju Obdelave.Prometni podatki.Dodatno izberemo Kontrola izračuna z minimalno plačo ter
  • v polje Varstvo otrok vpišemo originalno šifro prejemka za Višja sila poplave
  • v polje Varstvo otrok v znesku vnesemo dodatno (novo) šifro za Višja sila poplave
  • v polje Odstotek obvezno vpišemo 100 in potrdimo.
 • dodatna obdelava bo izračunani znesek višje sile primerjala z zneskom minimalne plače (program seveda znesek minimalne plače preračuna na uro) in v kolikor bo znesek manjši od minimalne plače, potem bo program zaposlenemu na novo šifro zapisal vneseno število ur in pravi bruto znesek, originalno šifro prejemka pa bo pobrisal. Tako bodo eni zaposleni imeli originalno šifro (kar pomeni, da imajo izračunani znesek višji od minimalne plače), drugi pa bodo imeli novo šifro, na kateri bo pravo število ur in bruto znesek v višini minimalne plače (na uro seveda).
 • obvezno ponovimo obračun.

Zgoraj opisani postopek smiselno uporabite tudi v primeru, če imate izplačilo čakanja na delo.

OBRAČUN MATERIALNIH STROŠKOV NAD UREDBO VLADE

Vsi delodajalci, ki bodo pri obračunu plač izplačali tudi stroške prevoza na službeni poti nad zneskom, ki se ne všteva v davčno osnovo, si v programu Vitez v meniju Pomoč.Novosti preberite postopke, ki so zapisani pod novosti verzije 3.175.

Pri uporabi programa Kočija pa je potrebno preveriti, da imate v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Izplačila.Pri plači – Vitez obkljukano polje Prenos v Vitez na dva Vpja.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com