?

Žezlo – Inventura

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV S ČRTNO KODO IN ČITALCEM

ŽELIM PREDSTAVITEV

Žezlo Inventura - komplet za izvedbo inventure oziroma popisa osnovnih sredstev s črtno kodo in čitalcem.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Žezlo – Inventura

Omogoča:

 • hitro in enostavno pripravo na inventuro
 • preprosto izvedbo popisa osnovnih sredstev
 • preglednejše omejevanje in ločevanje osnovnih sredstev, ki se popisujejo s pomočjo črtne kode
 • ločen izpis inventurnih list osnovnih sredstev opredmetenih ali neopredmetenih sredstev
 • pripravo podatkov za inventuro na osnovi nastavitev amortizacijskih skupin
 • avtomatično zaznavo manjkajočih, novih in spregledanih oziroma še neprebranih osnovnih sredstev
 • direktni prevzem podatkov o inventurnem stanju, nahajališčih in osnovnih sredstvih
 • obdelava mankov in odpisov osnovnih sredstev
 • sprememba lokacij osnovnih sredstev, skladno z inventurnim popisom
 • enostavno namestitev in vrhunsko podporo za uporabnike


  POPIS OSNOVNIH SREDSTEV – INVENTURA

  Žezlo Inventura je komplet za hitro in brezhibno inventuro oziroma popis osnovnih sredstev. Sestavljata ga program Žezlo Inventura (posebna dodatna licenca programa Žezlo) in program iŽezlo (programski popisovalec osnovnih sredstev). Poleg programskih rešitev komplet vsebuje strojno opremo za izvedbo inventure.

  Programska komponenta iŽezlo, ki je nameščena na strojni opremi, programsko izvaja popis, saj s pomočjo čitalca črtnih kod zajamemo osnovna sredstva in njihova nahajališča (stavbe, sobe, stroškovna mesta, stroškovnike…) v program iŽezlo. Nadalje podatke delno obdelujemo na strojni opremi oziroma jih program Žezlo Inventura posreduje v program Žezlo. V programu Žezlo dokončno obdelamo prejete podatke oziroma vodimo celovito evidenco osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev.

  S čitalcem najprej zajamemo nahajališče, nato pa odčitamo osnovna sredstva, ki jih najdemo na lokaciji. Program iŽezlo nam sporoči, če se vsebina lokacije ujema z registrom. Program zazna spremembe in nam jih tudi sporoči, npr. če določeno sredstvo še ni v registru ali pa pripada drugemu nahajališču. Prav tako nas program obvesti o neprebranih sredstvih, tj. o predmetih, ki bi se morali nahajati na tej določeni lokaciji in jih še nismo odčitali. iŽezlo med izvedbo popisa avtomatično zazna nova, manjkajoča oziroma spregledana sredstva.

  Zagotovljeno je preglednejše omejevanje in ločevanje osnovnih sredstev, ki se popisujejo s pomočjo črtne kode (opredmetena osnovna sredstva) od tistih, ki se ne (neopredmetena osnovna sredstva, programska oprema, zemljišča,…). Za osnovna sredstva, ki se ne popisujejo s pomočjo črtne kode, je omogočen ločen izpis inventurnih listov osnovnih sredstev. Za osnovna sredstva, ki se popisujejo s črtnimi kodami, pa je na voljo več opcij izpisov nalepk s črtnimi kodami (za posamezno osnovno sredstvo, za nahajališča osnovnih sredstev…).

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  STROJNA OPREMA

  Osnovna ponudba kompleta zajema osnovno strojno opremo, poleg te pa je na voljo tudi komplet s kompaktno strojno opremo:

  A. Osnovna strojna oprema

 • Tablični računalnik s čitalcem črtne kode

 • B. Kompaktna strojna oprema

 • Kompaktni čitalec črtne kode

 • OBDELAVE PO IZVEDBI INVENTURE

  Po izvedbi inventure je omogočen direkten prevzem podatkov o inventurnem stanju. Hkrati z inventurnim stanjem se prevzamejo dodatne opombe inventurne komisije, kot so recimo predlog za odpis posameznega osnovnega sredstva ali pa morebitni predlog za popravilo pri tistih popisanih osnovnih sredstvih, ki so označena kot poškodovana. S programom lahko izpišemo tudi nove nalepke v primeru, ko so obstoječe poškodovane ali uničene.

  Med izvedbo popisa osnovnih sredstev oziroma inventure se lahko inventurna komisija, glede na dejansko stanje ali smotrnost, odloči tudi za premestitev določenih osnovnih sredstev iz določenega nahajališča na drugo skladno z inventurnim popisom, ali pa v registru spremeni izhodiščno nahajališče skladno z že dejansko spremembo lokacije določenega osnovnega sredstva.

  Komplet Žezlo – Inventura deluje v povezavi s programom Žezlo.


  FUNKCIONALNOSTI IN PREDNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • hitra in enostavna priprava na inventuro
  • preprosta izvedba popisa osnovnih sredstev
  • prihranek časa in stroškov inventure
  • povezljivost z obstoječim programom za vodenje osnovnih sredstev Žezlo (prevzame in pripravi podatke iz programa Žezlo, tudi za izpis nalepk)
  • možna direktna povezava z androidnimi rešitvami (možnost uporabe tudi pametnega telefona z operacijskim sistemom Android verzije vsaj 4.0 namesto tabličnega računalnika)
  • rešitve dodatne licence Žezlo – Inventura se lahko uporabljajo ali ločeno ali kot dodatna funkcionalnost programa Žezlo
  • direktni prevzem podatkov o inventurnem stanju
  • obdelava mankov in odpisov osnovnih sredstev
  • prevzem  dodatnih opomb inventurne komisije (predlog za odpis, predlog za popravilo)
  • avtomatična zaznava manjkajočih, novih in spregledanih oziroma še neprebranih osnovnih sredstev
  • izpise nalepk s črtnimi kodami osnovnih sredstev, ki jih je inventurna komisija označila za poškodovane;
  • sprememba lokacij osnovnih sredstev, skladno z inventurnim popisom
  • enostavna namestitev in vrhunska podpora za uporabnike

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Obračun in register osnovnih sredstev v programu ŽEZLO omogoča natančno vodenje osnovnih sredstev podjetja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prednosti: ažurna izmenjava podatkov z glavno knjigo (Kraljica) in možnost posebne dodatne licence ŽEZLO-Inventura, ki omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev s čitalcem in črtno kodo.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com